Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala grupperingar i Sydöstra sjukvårdsregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala grupperingar i Sydöstra sjukvårdsregionen"— Presentationens avskrift:

1 Regionala grupperingar i Sydöstra sjukvårdsregionen
Uppdaterad Henning Elvtegen

2 Sydöstra sjukvårdsregionens organisation
SVN 4 Centrumråd RSL/STAB Samverkansnämnden (SVN) med representation från landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping Nämnden, som är underställd landstingsfullmäktige i Östergötland, är en politisk nämnd med egen beslutanderätt i regionsjukvårdsfrågor. Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) Mats Bojestig Christina Källgren-Pettersson Regionsjukvårdsledningen är Regionsjukvårdsnämndens beredande organ och förser nämnden med beslutsunderlag. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för att verkställa nämndens beslut genom direktiv till respektive landstings verksamheter och regionverksamheterna. De fyra regionala centrumråden har till uppgift att ta fram förslag på resurstilldelning, produktion och ekonomisk ersättning för regiongemensam vård inom sina respektive verksamhetsområden. De följer upp produktion, ekonomi och kvalitet samt ansvarar för regiongemensamma vårdprogram/riktlinjer. De är även ett samarbetsforum. Centrumråd bereder ärenden som rör RMPG Bild för kommunikation med andra landsting 17 RMPG Samarbetet i regionen sker inom respektive specialitet i regionala medicinska programgrupper. I varje grupp finns representation från de nio sjukhusen i regionen. RMPG bevakar exempelvis utvecklingen inom sitt område, understödjer samarbetet i regionen samt sammanställer regionala vårdriktlinjer.

3 Sydöstra sjukvårdsregionens organisation
SVN CR Hjärtsjukvård CR Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård CR Kirurgi, ortopedi och cancersjukvård RSL/STAB Hjärtsjukvård Medicinsk diagnostik Barn- och ungdomssjukvård Kvinnosjukvård Psykiatri Hälsofrämjande strategier Hematologi Kirurgi Lungsjukvård Onkologi Ortopedi Urologi Handkirurgi Neurosjukdomar Rehabilitering och smärta Öronsjukvård Ögonsjukvård CR Rekonstruktiv sjukvård Centrumråd RMPG Bild av grupper i sydöstra sjukvårdsregionen

4 RSL och RSL-stab RSL/STAB
Jönköping Mats Bojestig Jan-Erik Karlsson Susanne Yngvesson Stridh Ann-Marie Schaffrath Nämndsekreterare: Lena Lindgren Kalmar Christina Edward Ragnhild Holmberg Karl Landergren Muris Sipo Gunnita Augustsson Östergötland Lena Lundgren Göran Atterfors Henning Elvtegen Anna-Karin Forsmark Christina Blomqvist US Linköping Ditte Persson-Lindell RSL/STAB Samtliga personer tillvänster är medlemmar i RSL. Medlemmar i röd text är dessutom medlemmar i RSL-stab, som bereder RSL:s ärenden.

5 Centrumråd Hjärtsjukvård
Jönköping Jan-Erik Karlsson Marie Gustavsson Kalmar Muris Sipo Jörg Karlsson Östergötland Göran Atterfors Gunvor Rundqvist US Karin Pettersson Stefan Franzén Medicinsk diagnostik Robert Ring Representant från RMPG Hälsofrämjande strategier: Anna-Marie Norén Bereder ärenden som rör RMPG hjärtsjukvård och medicinsk diagnostik RMPG Hjärtsjukvård Marie Gustafsson Dawid Kusiak Pierre Cherfan Anders Sjögren David Olsson Marija Jakovlevski Hedbäck Karl Landergren Henriette van der Wal Mats Broqvist Åsa Törnqvist Rose-Marie Pettersson Hans Granfeldt RMPG Medicinsk diagnostik Michael Edholm Anna Österström Gunnita Augustsson Magnus Persson Ann-Kristin Svensbergh Liselotte Joelsson CR Hjärtsjukvård Röd text = sekreterare Grön text = ordförande Bild 4-9 förteckning av deltagare i respektive grupper.

6 CR Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård
Centrumråd hälsofrämjande strategier, psykiatri, barn- och kvinnosjukvård CR Hälsa psykiatri, barn- och kvinnosjukvård RMPG Barn- och ungdomssjukvård Jönköping Noomi Carlsson Annika Lind Kalmar Marie Törnlöf Johan Bobeck Jan-Åke Hammersjö Birgitta Hjalmarsson Östergötland Christina Johansson Tobias Ekenlie Ulf Samuelsson RMPG Kvinnosjukvård Jönköping Birgitta Gustavsson-Borg Maria Engman Christina Gunnervik Kalmar Gunnel Lindell Lena Arvidsson Östergötland Henning Elvtegen Anders Martinsson Agneta Werner Ninnie Borendal Wodlin Jönköping Östergötland Bo Kenneth Knutsson Kerstin Aldstedt Carin Tyrén Signe Axelsson Håkan Samuelsson Christina Edekling Jan Cederborg David Rydin Anniqa Foldemo Freddy Johansen Bjarne Nilsson Olinder Johan Björck Marit Gustafsson Rita Alp Vagn Liest Roberto Felizia Elin Fröding Ursula Thienemann Fredrik Ståhlfors Marita Ström Zsolt Herszén (Elisabeth Kristiansen Kalmar avgående BUP-chef) Florence Eddysson-Hägg Bo Lundin Svante Bäck Chris Landergren Charlotta Brunner Affe Lindén RMPG Psykiatri RMPG Hälsofrämjande strategier Jönköping Jesper Ekberg Anne Wilderoth Kalmar Ylva Gorton Anna-Maria Norén Östergötland Jolanda van Vliet Anna Bengtsson Maria Elgstrand RCC:s representant Matti Leijon Jönköping VAKANT (T Eklöv avgående) Christina Gunnervik Noomi Carlsson Annika Lind Kalmar Ragnhild Holmberg Gunnel Lindell Florence Eddyson Hägg Östergötland Lena Lundgren Göran Atterfors Ninnie Borendal Wodlin Jolanda van Vliet Henning Elvtegen Kerstin Aldstedt Anna Bengtsson Gunvor Rundqvist Ulf Samuelsson US Anders Östberg Elisabeth Kristiansen, Centrumchef BKC Bereder ärenden som rör RMPG barn- och ungdomssjukvård, kvinnosjukvård, psykiatri och hälsofrämjande strategier Röd text = sekreterare Grön text = ordförande

7 Centrumråd kirurgi, ortopedi och cancersjukvård
Hematologi Jönköping Jesper Aagesen Leif Engquist Ulrika Orrhede Kalmar Johan Häggström Jonas Alsenhed Petra Hinnen Östergötland Franz Rommel Kenth Fredriksson Anders Johnsson Niklas Theorin Kirurgi Lars Abrahamsson Erik Wellander Ahmad Kassem Torbjörn Eriksson Bengt Arvidsson Johan Berggren Magnus Fröstorp Claes Hjalmarsson Pär Myrelid Conny Wallon Jessica Frisk Per Sandström Susanne Yngvesson Bruno Larsson Christina Edward Leni Lagerqvist Claes Hjalmarsson Göran Atterfors Gunnar Adell Gunvor Rundqvist US Malin Sucksdorff Ann Josefsson Representant från RMPG Hälsofrämjande strategier: Matti Leijon, RÖ Bereder ärenden som rör RMPG hematologi, kirurgi, lungmedicin, onkologi, ortopedi och urologi. Lungsjukvård Susanne Almers Jan Wiberg Roger Gunnarsson Stefan Rustscheff Niels Hornstra Urban Wennerström Fredrik Olsson Olof Torstensson Helena Engström Karin Cederqvist Thomas Gars Onkologi Freddi Lewin Eva Ulff Per Nodbrandt Magnus Lagerlund Therese Henriksson Måns Agrup Per Rosenberg Ortopedi Jens Christian Larsen Daniel Wärnsberg Birgitta Lagerqvist Dan Eriksson Anders Linge Johan Alkstedt Charlotte Sand Anders Olai Lisa Bergander Helén Johansson Mattias Andersson Ann Hertzman Björn Werner Håkan Ledin Urologi Vedran Azinovic Hendrik Bamberg Anna-Karin, Woodhouse Löfsved Reidar Källström ** Ytterligare med- lemmar finns, se hemsidan CR Kirurgi, ortopedi och cancersjukvård Röd text = sekreterare Grön text = ordförande

8 Centrumråd rekonstruktiv sjukvård
RMPG Neurosjukdomar Jönköping Maria Bergelin-Axelsson Helena Bruhn Lilian Carlsson-Pähn Örjan Skogar Kalmar Agatha Wachowiak Bongomin Otto Per Svensson Östergötland Wiktoria Jakobsson Tomas Kaugesaar Cecilia Lang Jan Hillman Patrick Vigren RMPG Handkirurgi Markus Engquist Åke Deiver Katarina Saelström Gunnita Augustsson Andra Irbe Stefan Broqvist Johan Lilieqvist Thomas Hansson Magnus Berggren Mats Håkansson RMPG Rehabilitering och smärta Ann-Britt Ekvall Agneta Siebers Jan Burensjö Hanni Hattar Johanna Bergqvist Maria Afrell Hjalmar Åselius Wolfram Antepohl Björn Gerdle Kersti Samuelsson RMPG Ögonsjukvård Jesper DuRietz Jes Mortensen Ahmad Kassem Susanne Kauppinen-Svensson Leena Tjärnén Hans Eriksson Anita Bergsell Johan Moberg Susanne Lagergren Gross Sven Jarkman Kristina Teär Fahnhjelm RMPG Öronsjukvård Ola Sunnergren Jane Broling Danielsson Karin Rahm Björneld Sven Tylstedt Elina Mäki Torko Vakant (Norrköping) CR Rekonstruktiv kirurgisk sjukvård Jönköping Jan-Erik Karlsson Marie Gustafsson Håkan Löfgren Kalmar Henrik Holmberg Johan Moberg Östergötland Göran Atterfors Gunvor Rundqvist Henrich Wilander US Peter Blomberg Eva-Lena Zetterlund, tf Centrumchef, Sinnescentrum Representant från RMPG Hälsofrämjande strategier: Jesper Ekberg, RJL Bereder ärenden som rör RMPG handkirurgi, neurosjukdomar, rehabiliteringsmedicin, ögonsjukvård och öronsjukvård. Röd text = sekreterare Grön text = ordförande

9 Övriga regionala grupper
Jönköping Kalmar Östergötland US / Lärosäte / patientrepr. RCC Ledningsgrupp (Regionalt Cancercentrum) Mari Bergeling Bruno Larsson Göran Henriks Ragnhild Holmberg (ordf.) Magnus Lagerlund Leni Lagerqvist Robert Ring Franz Rommel Ann Josefsson Srinivas Uppugunduri (VC, RCC) Yvonne Subay (patientrepr.) Susanna Enifena (patientrepr.) Regional DRG grupp Vera Moqvist Lotta Sjökvist Victor Nordling Anna-Carin Alzén Anita Bergsell Muris Sipo Philip Johansson Kerstin Jonsson Göran Atterfors VAKANT Regional Ekonomi och uppföljningsgrupp Ulf Månsson Peter Blomberg, US Carin Petersson, US Regionalt Metodråd Raymond Lenrick Ann-Sofie Kammerlind Ingrid Wåhlin Björn Löfqvist Elvar Teodorsson Per Carlsson Per-Anders Heedman Rune Sjödahl Lena Lindgren Regionalt Diabetesråd Anders Tengblad Helen Johansson Herbert Król Carl Johan Östgren FORSS Karin Åkesson Peter Blomstrand Ständigt adjungerad: Thomas Schön Pär Wanby Lena Lindgren (sekr.) Jan Marcusson Ann-Britt Wiréhn Margareta Kristenson (LiU) Ständigt adjungerade medlemmar: Johan D Söderholm (dekan, Liu MedFak) Eva Wigeus (VD, Hälsohögskolan Jkpg) Ian Nicholls (dekan, Linneuniversitetet) CSD (Centrum för sällsynta diagnoser) LÄNK Christina Alnervik, Länskoordinator, RJL Vakant Länskoordinator, LKL Cecilia Gunnarsson, verksamhetschef Charlotte Lilja, verksamhetsutv Rebecka Pestoff, verksamhetsutv Ledamöter i Regionalt biobanksråd (till höger) Aktiva vid Regionalt biobankscentrum (nedan) Gunilla Bergström, Gunilla Davour Nosrat Shahsavar LÄNK Eva Möller Jeanette Karlsmo Ann-Kristin Svensbergh Lena Lundström Gunilla Bergström (ordf.) Srinivas Uppugunduri Magnus Oweling (HU-ledamot under tillsättande)

10 Övriga regionala grupper, forts.
Jönköping Kalmar Östergötland US / Lärosäte / patientrepr. Regionalt Biverkningscentrum LÄNK Ingela Jakobsson Anna Jönsson Regional Expertgrupp cancerläkemedel Freddi Lewin Mårten Lindström Charlotte Bratthäll Ellen Vinge Henrik Lövborg Kourosh Lofti SLUG (Sydöstra sjukvårdsregionens läkemedelsupphandlingsgrupp) Thomas Axelsson Sofia Tidstrand Anna Ersson Mari-Mall Winner Johanna Orraryd Anna Mossberg Regionalt Nätverk nämndsekreterare Lena Lindgren Gunnita Augustsson Christina Blomqvist Regionalt Registercentrum Sydost, styrelse Göran Henriks (ordf.) Boel Andersson Gäre Christina Edward Karl Landergren Annica Öhrn Ditte Persson-Lindell Anders Tennlind (verksamhetschef) Regionalt Nätverk för RMPG-sekreterare vakant (RMPG lungsjukvård) Marie Gustafsson Noomi Carlsson Ann-Britt Ekwall Lars Abrahamsson Leni Lagerqvist Anita Bergsell Charlotte Sand Henning Elvtegen (avgående nov 2015) Kenth Fredriksson (avgående höst 2015) Kerstin Aldstedt Anna-Karin Löfsved Anna Bengtsson Wiktoria Jakobsson Regional Traumagrupp Axel Ros Björn Orrhede (ordf.) Linda Lundgren Thomas Axelsson Bengt Arvidsson Johan Christiansson Kent Johansson Conny Wallon Peter Andersson Lars Lönn Regional Upphandlingsgrupp medicintekniska produkter och medicinska implantat Carina Mattsson Anna Grönblad Jan Norgren Helen Widin

11 Övriga regionala grupper, forts
Övriga regionala grupper, forts. Bild från Statusrapport 11, av eSPIRs programledare Fredrik Romare. Se rapport här.

12 Sydöstra sjukvårdsregionen har också representanter i Nationella Programråd (NPR) och Nationella kompetensgrupper (NKG) i den nationella organisationen för Kunskapsstyrning. Länk till dessa grupperingar finns här Sjukvårdsregionens representanter återfinns på följande bilder:

13 Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK)
Programområden Hjärta/Kärl Endoktrina/ metabola Lungsjukdomar Psykisk hälsa Nationella programråd NPR Stroke Värd Stockholm/Gotland NPR Diabetes Värd Sydöstra NPR Astma och KOL Värd Uppsala/Örebro NPR ADHD (under etablering) Expertgrupper Expertgrupper Expertgrupper NPR Barn och ungdom (under etablering) NPR Depression och ångest (under etablering) Nationella kompetensgrupper NKG Nationella Biobanksrådet NKG Strama, Värd Norra NKG Internetbaserat stöd och behandling, Värd SKL NKG Primärvård, Expertgrupp ”Uppföljning” NKG Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvård NKG Sällsynta diagnoser (under utredning) Nationella uppdrag Långvarig smärta (under utredning) Behandlingsrekommendationer barnsjukvård (under utredning)

14 Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK)
Programområden Hjärta/Kärl Endokrina/ metabola Lungsjukdomar Psykisk hälsa Cancer RCC 25 Nationella arbetsgrupper Nationella programråd NPR Stroke Värd Stockholm/Gotland NPR Diabetes Värd Sydöstra NPR Astma och KOL Värd Uppsala/Örebro NPR ADHD (under etablering) Expertgrupper Expertgrupper Expertgrupper Annette Ekerheim, RJL, regionens ledamot NPR Barn och ungdom (under etablering) Ulla Bigelius (regionens ledamot) IzaBella Magyarovari (regionens ledamot) Ulrica Stefansson (kp RJL) Leni Lagerqvist (kp Kalmar) Kenth Fredriksson (kp RÖ) Ulf Rosenkvist (RÖ, regionens ledamot) Susanne Almers (kp RJL) Leni Lagerqvist (kp Kalmar) Kenth Fredriksson (kp RÖ) Christoffer Martinelle (RÖ, nationell processtödjare för NPR diabetes) NPR Depression och ångest (under etablering) Göran Oldaeus, RJL, (regionens ledamot) Susanne Almers (kp RJL) Leni Lagerqvist (kp Kalmar) Henning Elvtegen (kp RÖ) Administrativa kontaktpersoner (kp) för respektive NPR har utsetts

15 Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK)
Nationella kompetensgrupper NKG Nationella Biobanksrådet Håkan Hanberger, (Professor infektion, RÖ) Mattias Eknefelt (barnläkare, RJL) NKG Strama, Värd Norra Göran Pettersson, (LTK) Robert Johansson, (psykolog, RÖ) NKG Värdering av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram, Värd SKL Patrik Glasberg, (LTK, primärvårdsstrateg) Per Karlsson (RÖ, specialist allmänmedicin) NKG Primärvård (beslutad och under etablering), Expertgrupp ”Uppföljning” Christin Anderhov Eriksson (dietist, RÖ) Hans Lingfors, (specialist allmänmedicin, RJL) Matti Leijon, (RCC Sydösts representant) NKG Levnadsvanearbete inom hälso- och sjukvård (beslutad och under etablering) NKG Sällsynta diagnoser (under utredning) NKG Smärta (under utredning) Administrativa kontaktpersoner för respektive NKG har inte utsetts

16 Slut


Ladda ner ppt "Regionala grupperingar i Sydöstra sjukvårdsregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser