Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades efter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades efter."— Presentationens avskrift:

1 Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades efter det att den nationella kampanjen för ökad digital delaktighet Digidel2013 avslutades i december 2013. Syftet är att genom samverkan och delad kunskap arbeta för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

2 Digidels nationella samverkansledning 2015 Arbetet stöds 2015 av regeringen och IIS(Internetstiftelsen i Sverige Nätverket består av alla organisationer som vill samverka för ökad digital delaktighet. Det finns en nationell grupp för samordning: Folkbildningsförbundet, Svensk biblioteksförening, Myndigheten för delaktighet, SKL, Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Sambruk, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Statens medieråd, LO, Kulturrådet, KB, Seniornet Sweden, Folkbildningsrådet, Sveriges läns- /regionbibliotekarier (SLB)

3 Gemensamt fokus är samverkan för digital delaktighet med utgångspunkt i användarens behov, samt tillgängliga och användbara e-tjänster

4 Utbildning Vård & omsorg Vardagsnära sysslor Arbetsliv Demokrati & integration Digital delaktighet i vardagens alla delar

5 eMedborgarveckan är ett initiativ från erfarenheterna i Digidelkampanjen och arrangeras sedan 2014 av Digidelnätverket, med stöd från regeringen och Internetstiftelsen i Sverige IIS

6 eMedborgarveckans syfte Att öka den digitala delaktigheten Att öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga Att skapa en möjlighet/en form för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna

7 Vi ska återrapportera… Hur många som deltagit i aktiviteter under veckan Ungefärlig ålders- och könsfördelning Vad deltagarna frågat mest efter/vad som varit mest populärt Vilka aktiviteter ni har genomfört, i samverkan eller i egen regi Viktiga erfarenheter ni fått En länk till en enkel webbenkät kommer. Håll koll! Det är era erfarenheter vi bygger på!

8 256 Bibliotek, studieförbund, Seniornet, Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, MTM, Myndigheten för delaktighet, hela kommuner, kommunala förvaltningar, regioner, ett landsting, KB, Surfa Lugnt, folkhögskolor, Kulturrådet

9 Digidelinformationen på www.sambruk.se flyttar i början av oktober till nya www.digidel.sewww.sambruk.sewww.digidel.se

10 14 - 20 mars 2016


Ladda ner ppt "Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades efter."

Liknande presentationer


Google-annonser