Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 När politiken kom till köksbordet LO-seminarium 7 mars.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 När politiken kom till köksbordet LO-seminarium 7 mars."— Presentationens avskrift:

1 1 När politiken kom till köksbordet LO-seminarium 7 mars

2 Familjepolitiken - en del av jämställdhetspolitiken Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

3 Familjepolitikens syfte Regeringens mål: Ökad valfrihet Stärkt makt över den egna livssituationen Mångfald av barnomsorgsformer Förbättrade förutsättningar till god ekonomisk standard för barnfamiljer Kritik - Alternativa mål: Tydligare fokus på jämställdhet Familjepolitik och barnomsorg måste svara mot föräldrars behov för att kunna förvärvsarbeta i ”dygnetruntsamhället” Vad leder fokus på valfrihet och mångfald till? Ökad segregation Familjepolitikens fördelningspolitiska profil måste stärkas.

4 4 Arbetsliv och familjeliv – två sammanflätade delar Val hemma påverkar ställning i arbetslivet Faktiskt eller möjlig familjesituation påverkar – även kvinnor utan barn påverkas Arbetsgivare väljer vem de anställer – bland annat utifrån risk för framtida frånvaro från jobbet Barnafödande, lång sammanhängande föräldraledighet och huvudansvar för familjen är risker för frånvaro som arbetsgivare vägar in

5 Arbetsliv och familjeliv – två sammanflätade delar Ställning i arbetslivet påverkar val hemma Det ”fria” valet att dela på föräldraledigheten är inte fritt för visstids- eller deltidsanställda som inte har arbete eller tillräcklig inkomst att gå tillbaka när de själva vill Varannan kvinna inom LO arbetar deltid 23 procent av kvinnorna inom arbetaryrken är tidsbegränsat anställda. Bland ej fackligt anslutna kvinnor är andelen 46 procent

6 Föräldraskap, omsorg och arbetstider LO har låtit Novus Opinion genomför en undersökning januari 2012 1000 genomförda webbintervjuer Riksrepresentativt urval bland allmänheten mellan 18-79 år

7 Medvetenhet om att villkoren i arbete och familjeliv påverkar varandra

8 Ett starkt stöd för en jämställd arbetsdelning i familjen

9 Ruttjänster inte efterfrågade för att lösa vardagspusslet

10 4 av 10 anser att pappor ska vara föräldralediga 6 månader eller längre

11 Inga skillnader mellan arbetare och tjänstemän

12 Arbetsgivare uppfattas vara mer negativa mot att män är föräldralediga Män uppfattar i högre grad än kvinnor att arbetsgivare är mer negativa till att män är föräldralediga eller arbetar deltid än kvinnor. Arbetare uppfattar i högre grad än tjänstemän att arbetsgivare är mer negativa till att män är föräldralediga eller arbetar deltid

13 Arbetstid före och efter föräldraledighet

14 Räcker förskolans öppettider?

15 Vad visar undersökningen? Det finns ett mycket starkt önskemål bland allmänheten om en jämställd fördelning av omsorg och förvärvsarbete Rätten att välja en jämlik föräldraledighet är inte en ”tjänstemannafråga” – lika relevant för föräldrar i arbetaryrken Samtidigt väljer man inte ”jämställt” Vad beror det på? Externa hinder. Normer och attityder hos arbetsgivare, skillnader i anställningsvillkor och därmed ekonomi samt brister i barnomsorgen gör det svårt för föräldrarna att välja som de skulle önska. Att lägga ansvaret uteslutande på föräldrarna att välja en jämn fördelning av omsorgen om barnen är ett mycket tungt ansvar Föräldrar behöver stöd för att kunna fördela omsorg och arbete mellan sig på det sätt de vill.

16 Att dela omsorgen mer lika – en nyckelfråga för jämställt arbetsliv Flera åtgärder måste genomföras samtidigt: Fler öronmärkta månader. Fyra månader tilldelas vardera föräldern, resten möjliga att dela. Följer intentionen i EUs föräldraledighetsdirektiv Stärka föräldras möjlighet att dela på deltidsarbetet under småbarnsåren. Utveckla TCOs förslag om barndagar. De 90 lägstanivådagarna omvandlas till SGI-nivå, 45 dagar till vardera föräldern. Vardera förälder kan använda 1 dag i veckan var, för att förkorta arbetstider. Möjlighet att underlätta och fördela deltidsarbete mellan föräldrarna. Skärp kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorgs utanför dagtid Rätt till heltid Begränsa rätten att anställa på visstid


Ladda ner ppt "1 När politiken kom till köksbordet LO-seminarium 7 mars."

Liknande presentationer


Google-annonser