Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Hur kan elevhälsan (gymnasiet), IRIS och socialtjänsten samverka gällande elever som misstänks använda droger?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Hur kan elevhälsan (gymnasiet), IRIS och socialtjänsten samverka gällande elever som misstänks använda droger?"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Hur kan elevhälsan (gymnasiet), IRIS och socialtjänsten samverka gällande elever som misstänks använda droger?

2 Cannabis sativa Marijuana, hasch och hascholja Hasch är kåda som avsöndras från växtens blomma. Marijuana är växtens torkade blomställningar och toppskott, ibland också blad och delar av stammen. Cannabisolja är en tjockflytande vätska som varierar i färg från brunt till nästan svart Cannabis är fettlösligt, vilket innebär att det lagras I kroppens fettvävnader Koncentrationen kan variera från ca 3% och upp till 40% I cannabis finns kemiska ämnen som framkallar berusning. THC är ett av de ca 420 ämnen som finns i cannabis och som är mest psykoaktivt.

3 Hur används cannabis? Hasch och marijuana röks vanligen i handrullade cigaretter eller i speciella pipor Cannabisolja doseras i minimala mängder i tobak eller på cigarettpapper Cannabispreparaten kan också sväljas, utblandande i mat eller dryck. De är inte lösliga i vatten och kan därför inte injiceras.

4 Ungdomar upplever att cannabis ger dem… Insikt Medvetenhet Sexuella känslor Självförtroende Kraftfull Kreativ En känsla av att kunna tänka Fina känslor En hjälp att fly undan en obehaglig situation En hjälp att lösa personliga problem En hjälp att somna Känsla av att vara vuxen

5 THC är fettlösligt - Vad betyder det

6 När ruset klingat av finns fortfarande THC kvar i kroppen

7 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom

8 rörelsecentra Samordning sinnesintryck syn muskelkoordination minne belöning bedömning beslutande centrum

9 SPRÅKET Svårt att hitta rätt ord

10 Att uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis Diskreta tecken som:  enklare sätt att uttrycka sig, vilket leder till en argumentationskamp.  pratar i allmänna och svepande formuleringar.  tar inte till sig nya argument.

11 LOGISK/ANALYTISK FÖRMÅGA Reflektera över eget beteende

12 Tendenser att utanförlägga sina misstag, det är inte mig det beror på... Tydliga tecken på att tonåringen inte drar korrekta slutsatser av de misstag han gör sig skyldig till. Tonåringen bryr sig inte om att närstående rättar honom. Mognadsutvecklingen bromsas.

13 KORTIDSMINNET ? Tider, överenskommelser

14  Intresset att läsa böcker minskar, även förmågan att återge innehållet i en bok som man har läst, eller film man har sett.  Avtalade möten glöms bort.  Tonåringen upplever att han har ett sämre minne.

15 DELAR TILL EN HELHET Sortera och sammanställa information = HELHET = EJ HELHET

16  Värderingar ändras till något som föräldern inte tycker känns naturligt.  Tonåringen använder förenklingar, ytliga bortförklaringar och verkar inte bry sig om vad omgivningen tycker.

17 ORIENTERINGSFÖRMÅGA ? Planera sin dag

18  Tonåringen bryr sig allt mindre om sitt utseende och i vilket sällskap han är.  En tidigare ordningsam tonåring blir slarvig, en som redan är slarvig blir om möjligt ännu slarvigare.  Man planerar inte sin dag, och blir alltmer bohemisk.

19 GESTALTMINNE Minnas människors utseende och placera dem rätt Vem var det ??

20  Tonåring lämnar sitt gamla kompisgäng och får nya med samma intressen.  I vissa fall kan det gå så långt att man går vilse både psykiskt och fysiskt.

21 Normalfunktion SpråketLogiskan alytisk förmåga Flexibilitet i tanken Korttids minnet Delat till helhet Orienteringsförmåga Gestalt minnet

22 Det behövs flera bitar för att se bilden…

23 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare

24

25 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom Orosanmälan Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare

26 Varför ska man göra orosanmälan? När ska man göra orosanmälan? Hur ska man göra orosanmälan? Hur ska man formulera sig? Till vem gör man orosanmälan? Socialtjänstens organisation och rutiner. När anmälan är gjord vad händer sedan? Återkoppling? Samtycke? När ska man göra en ny eller en till anmälan (om oron kvarstår)?

27 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom Orosanmälan Kontakta IRIS Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare

28 Irisverksamheten Enisa Cuprija Thomas Kristiansen Lowisa Gustafsson Annica Krohn Vikström

29 Tidig upptäckt = Snabb åtgärd = Bättre chanser

30 Irisverksamheten Öppenvårdsmottagning för ungdomar tom 20 år och deras föräldrar Vi ger: Information, råd och stöd, behandling Gällande: Alkohol, narkotika, missbruk, beroende och medberoende Vi är fyra heltidsanställda på Irisverksamheten. Vi arbetar tillsammans med 2 FFT-terapeuter och 1 ungdomsbehandlare

31 Vi arbetar för att ungdomen Inte ska vilja ta droger Inte ska behöva ta droger Ska klara av att leva ett liv utan droger

32 Hur kommer man till Iris? Tre vägar in…. 1.Om ungdomen är 15 år och äldre, -Fri nytta - Ringer själv - Föräldrar/vårdnadshavare ringer 2. Om ungdomen är under 15 år, -Alltid bistånd ifrån socialkontor Barn och Ungdom med anledning av myndighetens uppföljningsansvar. Detta kan ske antingen genom att föräldrar själv kontaktar myndigheten eller att personal på Iris förmedlar en kontakt. 3. Socialsekreterare ger bistånd

33 Viktiga utgångspunkter Genomgående MI i syfte att skapa ett gott bemötande samt att bygga en positiv och trygg relation Ungdomen och föräldrar ska känna sig bekräftad och respekterad Tillsammans utforskar vi ungdomens och föräldrars resurser, brister och mål

34 Cannabisprogram för ungdomar Stora likheter med HAP genom att det följer de tre faserna; medicinsk, psykologisk och social Skiljer sig genom att inte vara så omfattande och har fokus på familjearbete Obligatoriska inslag - Två behandlare - Föräldrars medverkan, alltid för de under 18 år och gärna för de över 18 år - Drogfrihet under programmet - Urinprover - (Helgplanering varje vecka)

35 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom Orosanmälan Kontakta IRIS Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare Vad händer nu?

36 Återkoppling från socialtjänsten? Hur fungerar det? När anmäla igen om oro kvarstår? Hur arbetar socialtjänsten med samtycke?

37 Återkoppling Iris – hur fungerar det? Hur arbetar IRIS med samtycke?

38 Diskussionspass med IRIS och socialtjänsten.

39 Syfte - Öka kunskap och handlingskraft gällande alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksprevention bland professionella, civilsamhället och beslutsfattare i samhället. Bakgrund – Barnpiloter, ökad spridning, möta nya behov, samordning. Samverkan FBC, polis och Iris. Genomförande - 2-dagars utbildning, nätverk för fortsatt spetskompetens (max en tvåtimmars fysisk träff per termin) Synergieffekt – samverkan mellan utbildningsdeltagarna/nätverksdeltagarna ökar. T ex ANDT-undervisning i gymnasieskolan och särskilda arbeten i olika stadsdelar. Folkhälsomyndigheten – treårigt projekt. Professionella, civilsamhället, beslutsfattare/politiker. Manual och spridning av metoden till övriga Sverige. Hittills knappt 100 ANDTcoacher utbildade från grund- och gymnasieskolor (undervisande personal och elevhälsa), fritidsgårdar, integration (ensamkommande flyktingar), Familjecentrum, Förebyggarcentrum. Mycket goda resultat vid egna utvärderingar gällande kunskapsökning och upplevd trygghet att agera gällande ANDTfrågor. Koppling till elevsocialt arbete. www.förebyggarcentrum.se ANDTcoacher

40 Mer information: can.se droginfo.se drugsmart.com hjarnguiden.se

41 Ha en fortsatt trevlig dag!


Ladda ner ppt "Välkommen! Hur kan elevhälsan (gymnasiet), IRIS och socialtjänsten samverka gällande elever som misstänks använda droger?"

Liknande presentationer


Google-annonser