Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen! Hur kan elevhälsan (gymnasiet), IRIS och socialtjänsten samverka gällande elever som misstänks använda droger? FBC Vilka som har planerat förmiddagen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen! Hur kan elevhälsan (gymnasiet), IRIS och socialtjänsten samverka gällande elever som misstänks använda droger? FBC Vilka som har planerat förmiddagen,"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen! Hur kan elevhälsan (gymnasiet), IRIS och socialtjänsten samverka gällande elever som misstänks använda droger? FBC Vilka som har planerat förmiddagen, inkl Louise. Först upptäcka sedan hur göra för att hjälpa Sten

2 Cannabis sativa Marijuana, hasch och hascholja
Hasch är kåda som avsöndras från växtens blomma. Marijuana är växtens torkade blomställningar och toppskott, ibland också blad och delar av stammen. Koncentrationen kan variera från ca 3% och upp till 40% Cannabis är fettlösligt, vilket innebär att det lagras I kroppens fettvävnader Cannabisolja är en tjockflytande vätska som varierar i färg från brunt till nästan svart IRIS. I cannabis finns kemiska ämnen som framkallar berusning. THC är ett av de ca 420 ämnen som finns i cannabis och som är mest psykoaktivt.

3 Hur används cannabis? Hasch och marijuana röks vanligen i handrullade cigaretter eller i speciella pipor Cannabisolja doseras i minimala mängder i tobak eller på cigarettpapper Cannabispreparaten kan också sväljas, utblandande i mat eller dryck. De är inte lösliga i vatten och kan därför inte injiceras. IRIS

4 Ungdomar upplever att cannabis ger dem…
Insikt Medvetenhet Sexuella känslor Självförtroende Kraftfull Kreativ En känsla av att kunna tänka Fina känslor En hjälp att fly undan en obehaglig situation En hjälp att lösa personliga problem En hjälp att somna Känsla av att vara vuxen IRIS

5 THC är fettlösligt - Vad betyder det IRIS

6 När ruset klingat av finns fortfarande THC kvar i kroppen
IRIS

7 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom
FBC – Vi kommer att utgå från ett exempel: Det här är Sten. Han har precis fyllt 17 år och går på en gymnasieskola i Västerås. Skolpersonal har den senaste tiden uppmärksammat en förändring hos Sten… Upptäcka/symptom. Beskriv symptom – hur påverkar cannabis Sten?

8 Samordning sinnesintryck beslutande centrum
rörelsecentra Samordning sinnesintryck beslutande centrum syn bedömning IRIS belöning minne muskelkoordination

9 SPRÅKET Svårt att hitta rätt ord IRIS

10 experimentellt bruk av cannabis
Att uppmärksamma vid experimentellt bruk av cannabis Diskreta tecken som: enklare sätt att uttrycka sig, vilket leder till en argumentationskamp. pratar i allmänna och svepande formuleringar. tar inte till sig nya argument. IRIS

11 LOGISK/ANALYTISK FÖRMÅGA
Reflektera över eget beteende IRIS

12 Tendenser att utanförlägga sina misstag,
det är inte mig det beror på... Tydliga tecken på att tonåringen inte drar korrekta slutsatser av de misstag han gör sig skyldig till. Tonåringen bryr sig inte om att närstående rättar honom. Mognadsutvecklingen bromsas. IRIS

13 KORTIDSMINNET ? ? Tider, överenskommelser IRIS

14 Intresset att läsa böcker minskar,
även förmågan att återge innehållet i en bok som man har läst, eller film man har sett. Avtalade möten glöms bort. Tonåringen upplever att han har ett sämre minne. IRIS

15 Sortera och sammanställa information
DELAR TILL EN HELHET = HELHET = EJ HELHET IRIS Sortera och sammanställa information

16 Värderingar ändras till något som föräldern
inte tycker känns naturligt. Tonåringen använder förenklingar, ytliga bortförklaringar och verkar inte bry sig om vad omgivningen tycker. IRIS

17 ORIENTERINGSFÖRMÅGA Planera sin dag ? IRIS

18 Tonåringen bryr sig allt mindre om sitt utseende
och i vilket sällskap han är. En tidigare ordningsam tonåring blir slarvig, en som redan är slarvig blir om möjligt ännu slarvigare. IRIS Man planerar inte sin dag, och blir alltmer bohemisk.

19 GESTALTMINNE Minnas människors utseende och placera dem rätt
Vem var det ?? Minnas människors utseende och placera dem rätt IRIS

20 Tonåring lämnar sitt gamla kompisgäng och får nya med samma intressen.
I vissa fall kan det gå så långt att man går vilse både psykiskt och fysiskt. IRIS

21 Normalfunktion Logiskanalytisk förmåga Flexibilitet i Korttids Språket
IRIS Logiskanalytisk förmåga Flexibilitet i tanken Korttids minnet Gestalt minnet Språket Delat till helhet Orienteringsförmåga

22 Det behövs flera bitar för att se bilden… IRIS

23 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom
Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare FBC Nu har vi sett symptom/upptäckt ngt avvikande hos Sten. Vad gör ni då? Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare. Om Sten är över 18 behöver ni inte prata med vårdnadshavare, men kan be om samtycke från Sten. Varje enskild skola har sina rutiner för vilken eller vilka kollegor eller chef man ska prata eller rådgöra med.

24 FBC: Exempel på handlingsplan som de kommunala skolorna har.
Handlingsplanen ligger på bordet för den som vill ha den.

25 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom
Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare FBC Nu har ni upptäckt, pratat med kollegor, Sten och vårdnadshavare. Då är det dags för en eventuell orosanmälan. Orosanmälan

26 Varför ska man göra orosanmälan? När ska man göra orosanmälan?
Hur ska man göra orosanmälan? Hur ska man formulera sig? Till vem gör man orosanmälan? Socialtjänstens organisation och rutiner. När anmälan är gjord vad händer sedan? Återkoppling? Samtycke? När ska man göra en ny eller en till anmälan (om oron kvarstår)? ULRIKA

27 STEN 17 år Upptäcka/ Symptom
Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare Kontakta IRIS FBC. Då har ni upptäckt symptom, pratat med kollegor, Sten och ev vårdnadshavare, gjort en bedömning och ev en orosanmälan. Då är det dags för nästa steg. Att kontakta IRIS. Orosanmälan

28 Irisverksamheten Enisa Cuprija Thomas Kristiansen Lowisa Gustafsson
Annica Krohn Vikström IRIS

29 = Snabb åtgärd Bättre chanser
Tidig upptäckt = Snabb åtgärd Bättre chanser IRIS (vi la in den bilden här som en bra övergång. Soc kan ge er uppdrag, men ni vill ju att skolan/vårdnadshavarna kontakrat er direkt efter anmälan eftersom det kan ta tid annars).

30 Irisverksamheten Öppenvårdsmottagning för ungdomar tom 20 år och deras föräldrar Vi ger: Information, råd och stöd, behandling Gällande: Alkohol, narkotika, missbruk, beroende och medberoende Vi är fyra heltidsanställda på Irisverksamheten. Vi arbetar tillsammans med 2 FFT-terapeuter och 1 ungdomsbehandlare IRIS

31 Vi arbetar för att ungdomen
Inte ska vilja ta droger Inte ska behöva ta droger Ska klara av att leva ett liv utan droger IRIS

32 Hur kommer man till Iris?
Tre vägar in…. Om ungdomen är 15 år och äldre, -Fri nytta - Ringer själv - Föräldrar/vårdnadshavare ringer 2. Om ungdomen är under 15 år, -Alltid bistånd ifrån socialkontor Barn och Ungdom med anledning av myndighetens uppföljningsansvar. Detta kan ske antingen genom att föräldrar själv kontaktar myndigheten eller att personal på Iris förmedlar en kontakt. 3. Socialsekreterare ger bistånd IRIS

33 Viktiga utgångspunkter
Genomgående MI i syfte att skapa ett gott bemötande samt att bygga en positiv och trygg relation Ungdomen och föräldrar ska känna sig bekräftad och respekterad Tillsammans utforskar vi ungdomens och föräldrars resurser, brister och mål IRIS

34 Cannabisprogram för ungdomar
Stora likheter med HAP genom att det följer de tre faserna; medicinsk, psykologisk och social Skiljer sig genom att inte vara så omfattande och har fokus på familjearbete Obligatoriska inslag - Två behandlare - Föräldrars medverkan, alltid för de under 18 år och gärna för de över 18 år - Drogfrihet under programmet - Urinprover - (Helgplanering varje vecka) IRIS

35 STEN 17 år Vad händer nu? Upptäcka/ Symptom
Prata med kollegor, Sten och vårdnadshavare Kontakta IRIS FBC Nu har ni… Vad händer nu? Orosanmälan

36 Återkoppling från socialtjänsten? Hur fungerar det?
När anmäla igen om oro kvarstår? Hur arbetar socialtjänsten med samtycke? Ulrika – Lägg in egen bild/bilder

37 Återkoppling Iris – hur fungerar det? Hur arbetar IRIS med samtycke?

38 Diskussionspass med IRIS och socialtjänsten.
Diskussionsfråga. 15 minuter eller utifrån tid kvar. IRIS och socialtjänsten placerar sig vid de olika borden och deltar i diskussionerna. Frågebatteri till IRIS resp socialtjänsten: Har ni haft kontakt med oss tidigare? Vad var bra? Vad var mindre bra? Vad behöver ni från Iris resp soc för att det ska vara ett bra samarbete? Anonyma fall kan tas upp. Vad har ni för rutiner på er skola?

39 ANDTcoacher www.förebyggarcentrum.se
Syfte - Öka kunskap och handlingskraft gällande alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksprevention bland professionella, civilsamhället och beslutsfattare i samhället. Bakgrund – Barnpiloter, ökad spridning, möta nya behov, samordning. Samverkan FBC, polis och Iris. Genomförande - 2-dagars utbildning, nätverk för fortsatt spetskompetens (max en tvåtimmars fysisk träff per termin) Synergieffekt – samverkan mellan utbildningsdeltagarna/nätverksdeltagarna ökar. T ex ANDT-undervisning i gymnasieskolan och särskilda arbeten i olika stadsdelar. Folkhälsomyndigheten – treårigt projekt. Professionella, civilsamhället, beslutsfattare/politiker. Manual och spridning av metoden till övriga Sverige. Hittills knappt 100 ANDTcoacher utbildade från grund- och gymnasieskolor (undervisande personal och elevhälsa), fritidsgårdar, integration (ensamkommande flyktingar), Familjecentrum, Förebyggarcentrum. Mycket goda resultat vid egna utvärderingar gällande kunskapsökning och upplevd trygghet att agera gällande ANDTfrågor. Koppling till elevsocialt arbete. FBC

40 Mer information: can.se droginfo.se drugsmart.com hjarnguiden.se
IRIS

41 Ha en fortsatt trevlig dag!
FBC Det ligger postitlappar. Skriv ner något om förmiddagen.


Ladda ner ppt "Välkommen! Hur kan elevhälsan (gymnasiet), IRIS och socialtjänsten samverka gällande elever som misstänks använda droger? FBC Vilka som har planerat förmiddagen,"

Liknande presentationer


Google-annonser