Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ljusdal.se Jämställdhetsintegrering inom förskola och skola Eva Frosth och Anna Mann.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ljusdal.se Jämställdhetsintegrering inom förskola och skola Eva Frosth och Anna Mann."— Presentationens avskrift:

1 ljusdal.se Jämställdhetsintegrering inom förskola och skola Eva Frosth och Anna Mann

2 ljusdal.se Styrdokumenten ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella köns- mönster. Den ska därför ge utrymme för elev- erna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”. Lgr 11

3 ljusdal.se ” Förskolan ska motverka traditionella köns- mönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begräns- ningar utifrån stereotypa könsroller”. Lpf ö Styrdokumenten

4 ljusdal.se Jämställdhetspolitiska mål Politikens inriktning Följande delmål anger inriktningen av regeringens politik inom området: En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

5 ljusdal.se Empiri TRAS - förskolan Språklig/Fonologisk medvetenhet - förskoleklass LäsEttan- årskurs 1 Nationella Prov - årskurs 3 Måluppfyllelse - årskurs 5 Nationella Prov - årskurs 9 Betyg – årskurs 9 Fördelning alternativa verktyg Val till gymnasiet Kvalitetsredovisningar Personalenkät Bilder från hemsidor och verksamhet JämKas Bas steg 2 Copyright 2011 Eva Frosth och Anna Mann

6 ljusdal.se

7

8 Alternativa verktyg 2011 77 bärbara datorer var beviljade 13 till flickor 64 till pojkar Copyright 2011 Eva Frosth och Anna Mann

9 ljusdal.se Naturbruksprogrammet SkogDjurvård 8% ♀ 91% ♀ 92% ♂ 9% ♂

10 ljusdal.se

11 Jämställdhet Jämlikhet – avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i ett samhälle oavsett bakgrund. Jämställdhet – avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män och är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna

12 ljusdal.se Genus handlar om... …hur människor blir kvinnor och män Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det genom fostran Genus är föränderligt. Det förändras över tid. T.ex. på 1600-talet var rosa en manligt kodad färg och det ansågs som manligt att gråta

13 ljusdal.se Makt Män har mer makt än kvinnor. Det manliga har högre status än det kvinnliga

14 ljusdal.se

15 Genusglasögon

16 ljusdal.se Utveckling tar tid omedvetet omedveten medvetet omedveten övningsfas medvetet medveten omedvetet medveten

17 ljusdal.se Utan spaning - ingen aning Copyright 2011 Eva Frosth och Anna Mann

18 ljusdal.se Heta linjen Män och kvinnor Män och kvinnor uppfostras är olika på grund till att vara olika av gener 1 6

19 ljusdal.se Machofabriken - Invald


Ladda ner ppt "Ljusdal.se Jämställdhetsintegrering inom förskola och skola Eva Frosth och Anna Mann."

Liknande presentationer


Google-annonser