Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya ST SOSFS 2015:8 Gäller alla med legitimation efter 1 maj 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya ST SOSFS 2015:8 Gäller alla med legitimation efter 1 maj 2015"— Presentationens avskrift:

1 Nya ST SOSFS 2015:8 Gäller alla med legitimation efter 1 maj 2015
Övergångsregler för 2008:17 gäller tom 30 april 2022 A; B och C mål

2 Utbildningsprogrammet
Utbildningsprogrammet är individuellt och skall omfatta den tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppnå målbeskrivningen

3 Handledning Allmänt råd: Handledning bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsschema Huvudansvarig handledare bör tjänstgöra där ST läkaren huvudsakligen genomför sin utbildning Handledarutbildningen bör omfatta handledning, pedagogik, metoder för bedömning, kommunikation och etik

4 Bedömning av kompetens § 4
Handledare och verksamhetschef vid det ställe där ST läkaren huvudsakligen genomför sin utbildning skall bedöma ST läkaren kompetensutveckling regelbundet och med utgångspunkt från målbeskrivningen och den individuella utbildningsprogrammet. Bedömningen ska dokumenteras och ligga till grund för intyget om uppnådd kompetens

5 Extern granskning Vårdgivaren ska ansvara för att kvaliteten i ST utb säkerställs genom systematisk granskning och utvärdering av verksamheten. Kvalitén ska även granskas av en extern aktör som inte har ekonomiska, administrativa el organisatoriska kopplingar till vårdgivaren Allmänt råd. Extern granskning genomförs vart 5 år

6 Studierektor § 5 Studierektorn ska samordna den interna och externa utbildningen för ST läkarna. Studierektorn ska ha Specialistkompetens Genomgått handledarutbildning

7 Allmänna råd studierektor
Studierektorn bör utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST läkare I studierektorns arbetsuppgifter bör ingå att utarbeta ett introduktionsprogram för ST läkare Ta del av bedömningen

8 Obstetrik och Gynekologi
Basspecialitet

9 Läkare från tredje land
Kan få svenskt specialistbevis efter minst 1 år ST i Sverige efter svensk legitimation OM man uppfyller samtliga kompetenskrav i utbildningen OCH man har gjort en minst 3 år lång ST utbildning i tredjeland OCH tjänstgjort ytterligare minst 2 år som specialist (sammanlagt minst 5 år utomlands)

10 Tillgodoräkna sig utlandstjänstgöring
Man får tillgodogöra sig upp till fyra år från tredje land eller EES land om Tjänstgöringen skett under handledning Har ett intyg från verksamhetschef el motsv i tjänstgöringslandet Enligt svensk handledare uppfyller kompetenskraven i delmålen Har genomfört utbildningen efter att fått behörighet att tjänstgöra som läkare i tjänstgöringslandet


Ladda ner ppt "Nya ST SOSFS 2015:8 Gäller alla med legitimation efter 1 maj 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser