Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges exportstrategi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges exportstrategi"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges exportstrategi

2 Den svenska exporten tappar marknadsandelar

3 Exporten inte längre draglok i svensk ekonomi
Källa: SCB

4 Regeringen satsar där den förra drog ned

5 Plus 800 miljoner till ökad export
Exportstödet (mnkr) Alliansens budget Regeringens vårbudget Budgetpropositionen Totalt Ökning mot Alliansens budget (795 mnkr på 5 år)

6 5 utmaningar för svensk export
Svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna Fler små- och medelstora företag måste våga och vilja exportera Svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i förädlingskedjan Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turism måste öka Den globala handeln måste hållas öppen

7 Därför bildar vi Team Sweden
Ett mer samlat statligt exportfrämjande Samordning av relevanta departement och myndigheter (och företag) för ett mer effektivt statligt exportstöd Även för geografiska projekt eller branscher Bygger på alla de statliga aktörer som idag finns, men ska bli mer strukturerat Större främjarresor med både mening och mål

8 Svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna.
UTMANING 1: Svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna.

9 Världens förväntade tillväxt till 2020
EU:s inre marknad Nordamerika Övriga Europa Asien 23% 19% 1% Mellanöstern och Nordafrika 44% 5% Afrika söder om Sahara Sydamerika 5% 3% Källa: IMF World Economic Outlook, okt 2014

10 Svensk export går i första hand till EU
EU:s inre marknad Nordamerika Övriga Europa 8% 71% 3% Asien Mellanöstern och Nordafrika 11% 4% Afrika söder om Sahara Sydamerika 2% 1% Källa: SCB

11 Nya Exportstrategin – ökat fokus på tillväxtmarknaderna:
Stärkt närvaro på strategiska platser och tillväxtmarknader Svenska företag ska konkurrera om de största affärerna Bättre övergång från bistånd till handel Ökat utbyte med internationella organisationer ger affärsmöjligheter Svenska företag ska bli bättre på att ta del av FN-upphandlingar

12 Fler små- och medel- stora företag måste våga och vilja exportera.
UTMANING 2: Fler små- och medel- stora företag måste våga och vilja exportera.

13 Andel SME:s som exporterar
Källa: OECD: SDBS & TEC (ISIC Rev. 4)

14 Nya Exportstrategin – insatser för att öka andelen exporterande företag:
Regionala exportcentra för bättre exportservice till företag i hela landet Stärk viljan att exportera genom bättre information om exportmöjligheter Samlad digital exportinformation – ett fönster mot världen Nytt samarbete för lättare tillgång till finansiering för exportaffärer för små- och medelstora företag

15 UTMANING 3: Svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i förädlingskedjan.

16 Nya Exportstrategin – insatser för att ta oss högre upp i förädlingskedjan:
Insatser för ökad personrörlighet Det ska vara enkelt att importera och exportera Internationell standardisering viktigt för enklare handel Ökade utländska investeringar Särskild satsning på innovativa och tidigt internationaliserade företag – Born Globals

17 UTMANING 4: Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turism måste öka.

18 Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar

19 Nya Exportstrategin – insatser som stärker Sveriges attraktionskraft:
Stärk bilden av Sverige Fler globala evenemang Satsning på utökad turism Attrahera talanger till Sverige Fler direkta flyglinjer till och från världens tillväxtländer

20 Den globala handeln måste hållas öppen.
UTMANING 5: Den globala handeln måste hållas öppen.

21 Efter finanskrisen har världens rikaste länder infört nya handelshinder
Källa: "Throwing Sand In the Wheels: How Foreign Trade Distortions Slowed LDC Export-Led Growth

22 Nya Exportstrategin – Sverige står upp för en fri och rättvis världshandel:
Sverige prioriterar multilaterala handelsförhandlingarna inom WTO Kartläggning av handelshinder struktureras Sverige verkar för ett ambitiöst frihandelsavtal mellan EU och USA Förenkla för e-handel och dataflöden, inte minst inom EU:s inre marknad Regeringen stärker ambitionerna för hållbart företagande

23 Därtill är det svenska exportstödet snårigt
Källa: Effekter av statens främjandeinsatser för internationalisering, Tillväxtanalys, Rapport 2015:03

24 22 strategiska insatser i Sveriges Exportstrategi
Effektivisera och samordna statens främjanderesurser - Team Sweden Öka andelen exporterande företag Satsning på att stärka viljan att exportera Regionala exportcentra Digital exportinformation – ett enda fönster Finansiering av SME Ökat fokus på tillväxtmarknaderna De största affärerna Öppnade av nya utlandsmyndigheter Handel och bistånd Ökat utbyte med internationella organisationer FN-upphandling Högre upp i förädlingskedjan Ökad personrörlighet Enkelt att importera och exportera Internationell standardisering Ökade utländska investeringar Satsning på innovativa och tidigt internationaliserade företag Öppen global handel Förenkla e-handel och dataflöden Kartläggning av handelshinder Hållbart företagande Stärkt attraktionskraft Satsning på stärkt Sverigebild Satsning på utökad turism Stärk talangattraktionen Fler direktlinjer Sök de globala evenemangen

25 Målsättningar i Exportstrategin
Exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020, samt: Öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP Öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister Öka andelen exporterande företag (fler små- och medelstora företag på export) Öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin


Ladda ner ppt "Sveriges exportstrategi"

Liknande presentationer


Google-annonser