Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kvarlevor (sånt som lämnats kvar) tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder  Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kvarlevor (sånt som lämnats kvar) tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder  Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar,"— Presentationens avskrift:

1

2  Kvarlevor (sånt som lämnats kvar) tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder  Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar, dialekter, folksagor  Ofta är källan både och.

3  Primära källor: förstahandskällor, ej bearbetade – t.ex. en dagbok eller ett brev.  Sekundära källor: andrahandskällor, bearbetade och sammanställda – t.ex. forskning  Tertiära källor; tredjehandskällor: sammanfattningar av bearbetningar, t.ex. historieboken.

4  ”Att England inte längre kan agera självständigt i världspolitiken är tydligt då brittiske premiärministern Tony Blair valt att stödja George Bush politik i mellanöstern.”  Vad är fakta och vad är värderande i påståendet? Behöver en källa vara objektiv för att vara användbar?

5  När tillkom källan? (tidskriteriet)  I vilket syfte tillkom källan? (tendenskriteriet)  Bygger källan på egna erfarenheter, eller är den beroende av andra källor? (beroendekriteriet)  Dessa frågor ställs för att fastställa äktheten i källan (äkthetskriteriet)

6 :  Tidskriteriet: hur ska du förhålla dig till detta kriterium? Vilka frågor måste du ställa dig själv, texten du läser, bilden du tittar på…?  Beroendekriteriet: hur ska du förhålla dig till detta kriterium? Vilka frågor måste du ställa dig själv, texten du läser, läraren du lyssnar på, hemsidan du hittat?  Tendenskriteriet: hur ska du förhålla dig till detta kriterium? Vilka frågor måste du ställa dig själv, texten du läser, läraren du lyssnar på, hemsidan du hittat?  Äkthetskriteriet: hur ska du förhålla dig till detta kriterium? Vilka frågor måste du ställa dig själv, texten du läser, läraren du lyssnar på, hemsidan du hittat?  Vilket kriterium är det svåraste för dig att förhålla dig till när du i samband med en uppgift i skolan måste vara källkritisk? Varför just det kriteriet?  När du ska ha med ett avsnitt om källkritik i en större inlämningsuppgift – VAD ÄR DET DÅ SOM SKA STÅ DÄR?? Vi går igenom era svar och diskuterar dem i helklass

7 BehovBrukBrukareFunktion Upptäcka, utforska, återskapa Vetenskapliga studier av historien Historiker Historielärare Tala om hur det verkligen var Minnas (eller förtränga) Individuellt och kollektivt minne Alla människorFörstå oss själva. Orientering ÅterupptäckaMoralisktVälutbildade – intellektuella Försonas – återskapa värden Uppfinna och återskapa IdeologisktIntellektuella eller politiska grupper Legitimering Rationalisering Illustrera, debattera, offentliggöra Politiskt Pedagogiskt Intellektuella eller Politiska grupper Politisera historien Ekonomiska vinsterKommersielltFöretagare –media- reklam Tjäna pengar Ha roligtRekreationUnderhållningAlla människor


Ladda ner ppt " Kvarlevor (sånt som lämnats kvar) tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder  Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar,"

Liknande presentationer


Google-annonser