Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VårBudget 2016 Ett Sverige som håller ihop Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / Lars Thulin Presentation av budgetpropositionen för 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VårBudget 2016 Ett Sverige som håller ihop Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / Lars Thulin Presentation av budgetpropositionen för 2016."— Presentationens avskrift:

1 VårBudget 2016 Ett Sverige som håller ihop Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / Lars Thulin Presentation av budgetpropositionen för 2016 Folkhälso- sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström 21 september 2015 Investeringar för Sverige

2 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot AGENDA Förutsättningar för budgeten Investeringar för Sverige Sammanfattning 2

3 Budget 2016 Investeringar för Sverige Starkare tillväxt framöver men större risker 201420152016201720182019 2,42,62,52,82,52,0 7,97,67,16,56,2 66,266,666,867,167,267,1 -1,9-0,9 -0,50,00,3 3 Not: BNP kalenderkorrigerat. Arbetslöshet och sysselsättningsgrad avser åldersgruppen 15-74 år. Källa: SCB, Finansdepartementet. BNP Procent, tillväxt Arbetslöshet Procent av arbetskraften Finansiellt sparande Procent av BNP Syssel- sättningsgrad Procent av befolkningen

4 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / PhotoAlto AGENDA Förutsättningar för budgeten Investeringar för Sverige Sammanfattning 4

5 Budget 2016 Investeringar för Sverige Arbetslöshet, 15–74 år Procent av arbetskraften 5 Trots hög arbetslöshet rekordmånga lediga jobb Antal lediga jobb Tusental, säsongsrensat Källa: SCB och Finansdepartementet.

6 Budget 2016 Investeringar för Sverige Bostadsbrist – för litet byggande under flera års tid Nybyggnation och befolkningsökning Källa: SCB. 6

7 Budget 2016 Investeringar för Sverige Regeringens jobbagenda 7 Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning Stabila offentliga finanser

8 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot Investeringar för jobb 8 Nytt kunskapslyft: Satsningar på yrkeshögskola, folkhögskola och komvux/yrkesvux Rätt till komvux Insatser mot långtidsarbetslöshet Bostadssatsning –Små hyresrätter –Kan räcka till 15 000 nya hyresrätter per år Infrastruktursatsning Förstärkt innovationssystem Ny exportstrategi Investeringar för framtiden Fler och växande företag Satsningar på kompetens och matchning

9 Budget 2016 Investeringar för Sverige Investeringar i kompetens och matchning År2016201720182019 Universitet och högskola7 92511 12514 30014 625 Komvux/yrkesvux19 20015 000 Folkhögskolan5 000 Kompletterande utbildningar125 Yrkeshögskolan2 5006 000 Utbildningskontrakt7 7307 6607 6507 660 Varav komvux3 675 Varav folkhögskola2 000 Traineejobb7 10010 90010 70010 400 Varav utbildningsplatser3 5515 4515 3435 220 Extratjänster 4 85014 10020 00021 150 Samhall1 0002 000 Förstärkning av lönestöd 1 000 Summa 56 43072 78581 65082 835 Utbildningsmöjligheter och extratjänster i beslutad budget 2015, VÅP15 och BP16* 9 * Jämfört med 2014.

10 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 10 Investeringar i Sveriges nya jobbagenda – reformer BP16 Miljarder kronor 2016201720182019 Investeringar för fler bostäder5,56,1 Infrastruktur och transporter0,10,20,1 Investeringar i kunskap och kompetens1,21,7 Aktivt stöd till långtidsarbetslösa m.fl.0,91,21,3 Aktiv näringspolitik0,3 Jobb i hela landet0,91,0 0,9 Totalt8,810,3 Offentligfinansiell effekt

11 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm Snabbt i jobb Valideringsinsatser –Av bland annat sjukvårdspersonal Mer resurser till kommunerna Ökat stöd till civilsamhället 11 Bättre mottagande och snabbare etablering

12 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm Mer resurser till kommunerna Ersättningen höjs från 83 100 till 125 000kr per person Mer resurser till länsstyrelserna för mottagande av nyanlända Den tidigare prestationsbaserade ersättningen tas bort Ändrat ersättningssystem för mottagning av ensamkommande barn Lagförslag om gemensamt mottagande av nyanlända 12

13 Budget 2016 Investeringar för Sverige Resultat i PISA Poäng Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans nationella program Procent Källor: OECD, Skolverket Sjunkande kunskapsresultat 13

14 Budget 2016 Investeringar för Sverige Ojämlikheten i skolan ökar Källa: Skolverket Gymnasiebehörighet efter föräldrarnas utbildningsbakgrund Procent 14

15 Budget 2016 Investeringar för Sverige Källor: OECD, Skolverket. Det råder stor lärarbrist 15 65 000 lärare saknas fram till år 2025 Löneutvecklingen är svag och bara 1 av 20 anser att yrket har hög status Bara varannan lärare skulle välja yrket igen Lågt söktryck till lärarutbildningen Foto: Folio Bildbyrå

16 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot Höjd ersättning till kommuner för asylsökande barns skolgång, tillskott på cirka 30 000 kronor per år och barn Lärarlönelyftet: I genomsnitt 3 000 kronor mer i månaden för upp till 60 000 lärare Höjd personaltäthet och stärkt kvalitet i fritidshem Ett attraktivt läraryrke Tidiga insatser En jämlik skola 16 Investeringar för att vända utvecklingen i skolan

17 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 17 Investeringar i skolan – reformer BP16 Miljarder kronor 2016201720182019 Lärarlöner1,53,0 Skolreformer1,00,90,80,6 Höjd skolschablon för asylsökande barn0,40,30,2 Totalt2,94,14,03,8 Offentligfinansiell effekt

18 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm Reformer för ökad välfärd och trygghet Extra resurser till landstingen -1 miljard 2016 -500 mkr/år från 2017 Professionsmiljard för att stödja kompetensförsörjning och arbetet med att låta vårdens proffs vara proffs. 18

19 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Reformer för ökad välfärd och trygghet Ökade resurser med 280 mkr för att möta barn och unga vuxnas psykiska ohälsa Fri tandvård för fler unga. Gränsen höjs till året man fyller 21 från 2017 och till 23 2018. Stora investeringar i kvinnors hälsa, bland annat med avgiftsfri mammografi och satsningar på arbetet med kvinnors hälsa i primärvården. Totalt för 2016 2,9 miljarder i reformer inom hälso– och sjukvården varav 1,9 miljarder är nya resurser 19

20 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Martina Huber/Regeringskansliet Ökat stöd till idrottsrörelsen 64 miljoner kronor per år för att stötta idrottsrörelsens insatser för etablering 133 miljoner kronor 2016 i ökat generellt stöd till idrottsrörelsen Växer till 144 miljoner kronor 2017 och 163 miljoner kronor från 2018 20

21 Budget 2016 Investeringar för Sverige Miljarder kronor 2016201720182019 En trygg ålderdom2,1 Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas0,3 Trygghet och möjligheter för alla barn0,6 Ökade stöd till kulturen0,20,4 Stöd till ideella organisationer0,3 Höjd föräldrapenning på grundnivå0,3 Totalt3,63,9 4,0 Offentligfinansiell effekt Ökad välfärd och trygghet – reformer BP16 (exkl sjukvård) 21

22 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot Reformer för en trygg ålderdom Sänkning av pensionärsskatten –Utjämning för de som har pensioner på upp till 120 000 om året och förhöjt grundavdrag för de som befinner sig mellan 120 000 och 240 000 – första steg på vägen –För en garantipensionär innebär detta att skatten sänks med ca 170 kronor per månad Avgiftsfri öppenvård för personer som fyllt 85 22

23 Budget 2016 Investeringar för Sverige Utsläppsgapet ska i ökad utsträckning stängas genom nationella insatser Not: 2010 års nivå antagande baserat på 2012 års nivå. Källa: Naturvårdsverket 2014. Sveriges utsläpp av växthusgaser utanför handelssystemet Miljoner ton – 40% 4 miljoner ton 23

24 Budget 2016 Investeringar för Sverige Investeringar för klimatet Foto: Folio bildbyrå/Maskot Satsar 500 miljoner på klimatinvesteringar i utvecklingsländer Stödet till solceller skalas upp Supermiljöbilspremien fylls på Ny premie för elbussar införs Förnybar energi måste öka Fossilfria resor och transporter Internationellt klimatbistånd

25 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 25 Miljarder kronor 2016201720182019 Klimatfinansiering i utvecklingsländer0,5 Solceller0,20,4 Miljöbilspaket0,10,2 Miljö- och energisatsningar0,4 Totalt1,21,51,6 Offentligfinansiell effekt Investeringar i klimatomställning och energi – reformer BP16

26 Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Folio Bildbyrå / Maskot AGENDA Förutsättningar för budgeten Investeringar för Sverige Sammanfattning 26

27 Budget 2016 Investeringar för Sverige Reformer och finansiering BP16 Miljarder kronor (effekt på finansiellt sparande) 2016201720182019 Investeringar för jobb 8,810,3 Investeringar i skolan 2,94,14,03,8 Investeringar i klimatomställning och energi 1,21,51,6 Reformer för ökad välfärd och trygghet 6,56,76,97,0 Bättre mottagande och snabbare etablering 2,03,64,03,2 Sverige i världen 1,82,32,72,8 Övriga reformer 1,41,51,21,3 Summa reformer24,630,230,730,0 Inkomstförstärkningar 19,220,521,322,2 Utgiftsminskningar 5,59,910,713,7 Summa finansiering24,730,432,036,0 Effekt offentliga finanser+0,1+0,2+1,3+6,0 27


Ladda ner ppt "VårBudget 2016 Ett Sverige som håller ihop Budget 2016 Investeringar för Sverige Foto: Johnér / Lars Thulin Presentation av budgetpropositionen för 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser