Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalkostnad Bygger på

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalkostnad Bygger på"— Presentationens avskrift:

1 Personalkostnad Bygger på
Personalkostnad, faktisk medianlön kr/månad (från april 2015) OB-tillägg, 10% Semestervikariekostnad, 11% Semester- och sjukersättning, 3,51% PO-tillägg, externa 38,46% och interna 50%

2 Extern service: arbetar 40 timmar/vecka vilket innebär 173 timmar/månad för 2015
Inget OB-tillägg Samtliga omvårdnadsutförare arbetar 37 timmar/vecka vilket innebär 160 timmar/månad I övrigt samma tillägg Kringtid 10%-27 %, motsvarar minuter/dag.

3 Övriga kostnader Hyreskostnader Materialkostnader och övriga kostnader
Kommunens totala hyreskostnader delat med antal utförda timmar Materialkostnader och övriga kostnader Samma som grunduträkningen med hänsyn till KPI Bilkostnader, samma tanke som hyreskostnader. Fördelas endast till landsbygd.

4 Administrativa kostnader
Bygger på grunduträkningen från 2011 Uppräknad utifrån KPI och lönehöjningar

5 Kringtid Den tid som går åt till förflyttning, dokumentation, APT, utbildning mm. Mer tid för landsbygd och något mer tid för omvårdnad än service (10-27%). Ska endast räknas ut som en andel på personalkostnaden

6 Förändring i ersättning
Extern service Intern service Extern omvårdnad Intern omvårdnad Servicehus + 16 kr + 40 kr + 25 kr + 27 kr Tätort - 4 kr + 19 kr + 4 kr + 3 kr Landsbygd - 19 kr + 2 kr - 3 kr - 14 kr

7 Ny ersättning 1/7-2015 Extern utförare Varav PO-tillägg
Serviceinsatser Servicehus 305 kr/timme 58 kr Tätort 322 kr/timme Landsbygd 348 kr/timme Omvårdnad 341 kr/timme 65 kr 360 kr/timme 398 kr/timme Intern utförare 307 kr/timme 85 kr 325 kr/timme 353 kr/timme 318 kr/timme 337 kr/timme 368 kr/timme


Ladda ner ppt "Personalkostnad Bygger på"

Liknande presentationer


Google-annonser