Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalkostnad Bygger på – Personalkostnad, faktisk medianlön 23 951 kr/månad (från april 2015) – OB-tillägg, 10% – Semestervikariekostnad, 11% – Semester-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalkostnad Bygger på – Personalkostnad, faktisk medianlön 23 951 kr/månad (från april 2015) – OB-tillägg, 10% – Semestervikariekostnad, 11% – Semester-"— Presentationens avskrift:

1 Personalkostnad Bygger på – Personalkostnad, faktisk medianlön 23 951 kr/månad (från april 2015) – OB-tillägg, 10% – Semestervikariekostnad, 11% – Semester- och sjukersättning, 3,51% – PO-tillägg, externa 38,46% och interna 50% 1

2 Extern service: arbetar 40 timmar/vecka vilket innebär 173 timmar/månad för 2015 Inget OB-tillägg Samtliga omvårdnadsutförare arbetar 37 timmar/vecka vilket innebär 160 timmar/månad I övrigt samma tillägg Kringtid 10%-27 %, motsvarar 53-186 minuter/dag.

3 Övriga kostnader Hyreskostnader – Kommunens totala hyreskostnader delat med antal utförda timmar Materialkostnader och övriga kostnader – Samma som grunduträkningen med hänsyn till KPI Bilkostnader, samma tanke som hyreskostnader. – Fördelas endast till landsbygd.

4 Administrativa kostnader Bygger på grunduträkningen från 2011 – Uppräknad utifrån KPI och lönehöjningar

5 Kringtid Den tid som går åt till förflyttning, dokumentation, APT, utbildning mm. Mer tid för landsbygd och något mer tid för omvårdnad än service (10-27%). Ska endast räknas ut som en andel på personalkostnaden

6 Förändring i ersättning FörändringExtern service Intern serviceExtern omvårdnad Intern omvårdnad Servicehus+ 16 kr+ 40 kr+ 25 kr+ 27 kr Tätort- 4 kr+ 19 kr+ 4 kr+ 3 kr Landsbygd- 19 kr+ 2 kr- 3 kr- 14 kr

7 Ny ersättning 1/7-2015 Extern utförareVarav PO-tillägg ServiceinsatserServicehus305 kr/timme58 kr ServiceinsatserTätort322 kr/timme58 kr ServiceinsatserLandsbygd348 kr/timme58 kr OmvårdnadServicehus341 kr/timme65 kr OmvårdnadTätort360 kr/timme65 kr OmvårdnadLandsbygd398 kr/timme65 kr Intern utförareVarav PO-tillägg ServiceinsatserServicehus307 kr/timme85 kr ServiceinsatserTätort325 kr/timme85 kr ServiceinsatserLandsbygd353 kr/timme85 kr OmvårdnadServicehus318 kr/timme85 kr OmvårdnadTätort337 kr/timme85 kr OmvårdnadLandsbygd368 kr/timme85 kr


Ladda ner ppt "Personalkostnad Bygger på – Personalkostnad, faktisk medianlön 23 951 kr/månad (från april 2015) – OB-tillägg, 10% – Semestervikariekostnad, 11% – Semester-"

Liknande presentationer


Google-annonser