Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akademikonferens 25 augusti 2015 Gustav Boklund. 09.00Akademin Industri & samhälle Verksamhetsplan 2016, Studentenkäten, Gustav Boklund mm. 09.25Ny akademichefAnn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akademikonferens 25 augusti 2015 Gustav Boklund. 09.00Akademin Industri & samhälle Verksamhetsplan 2016, Studentenkäten, Gustav Boklund mm. 09.25Ny akademichefAnn."— Presentationens avskrift:

1 Akademikonferens 25 augusti 2015 Gustav Boklund

2 09.00Akademin Industri & samhälle Verksamhetsplan 2016, Studentenkäten, Gustav Boklund mm. 09.25Ny akademichefAnn Hedlund Presentation 09.45 Kaffe 10.15Rekrytering av studenterJohan Sonne 10.35Komplexa system – mikrodataanalysJohan Håkansson Presentation av forskningsområdet 11.00KursutvärderingarJonas Tosteby Presentation av nytt system 11.20Nya pedagogiska projektPia Wallén/Anders Avdic Presentation av 2 projekt 11.50Uppvaktning Nya licar, doktorer, docenter och professorer 12.00Lunch 13.00- Studiebesök SSAB DomnarvetSSAB 16.30NGL-projekt 2014 Rekrytering studenter Eftermiddagskaffe

3 Verksamhetsplan 2016 MÅL 1.Grundlig översyn av våra ekonomiutbildningar i syfte att effektivisera och skapa grund för tydlig prioritering av utbildningarna. Möjligheter till samläsning mellan programmen och renodling av kurser kommer att undersökas. MÅL 2.Ett kandidatprogram inom Bygg- och samhällsplanering planeras att starta hösten 2016, ett samarbete mellan byggteknik och kulturgeografi. MÅL 3. Under 2016 ska planerna för att erbjuda en civilekonomutbildning konkretiseras. MÅL 5. Kandidatprogrammet Grafisk Design flyttas till huvudområdet Informatik.

4 MÅL 7. Ingenjörsprogrammens framtida utformning skall utredas. För och nackdelar med den Öppna ingången skall studeras. Samtidigt tas förslag fram för maskinteknik och energiteknik där större fokus läggs på ämnenas egna specialiteter. MÅL 9. Vad gäller kurs- och programutvärderingar är målet att 100 % ska uppnås så snart som möjligt MÅL 13. Antalet vetenskapliga publikationer (ett medeltal) ska öka för varje treårsperiod. Ombyggnad bibliotek: Flera studieplatser Öppna upp mellan bibliotek och café Projektgrupp bildas

5 2014 Studentundersökning Januari 2015

6 6 URVALSKRITERIUM Är aktiv student registrerad på kurs/program hösten 2014 Har minst en registrering på kurs/program under perioden hösten 2009 – våren 2014 vid Högskolan Dalarna. SVARSFREKVENS på ENKÄTUNDERSÖKNING Totalt svarade 1 688 av 5 461 studenter vilket motsvarar 31% KOMPLETTERANDE TELEFONINTERVJUER (BORTFALLSANALYS)

7 NKI Nöjd Kund Index 7 Nöjdhet med verksamheten i sin helhet Uppfyllelse av förväntningar Jämförelse med ”den perfekta verksamheten” NÖJDHET, NKISTUDIEFORM2014 MyndigheterTotalt63 UniversitetTotalt66 Högskolan DalarnaTotalt70 Högskolan DalarnaEnd. Campusutbildning62 Högskolan DalarnaEnd. Distansutbildning75

8 8 NKI Campus studenter 70 62 69

9 NKI Nätstudenter 78 70 76

10 NKI Nöjd Kund Index Data IT67 Ekonomi57 Turism59 Vård70 Språk83 Teknik64 Grafisk Design60

11 Ryktesspridning och rekommendation 11 Net Promotion Score NPS Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera HDa till dina vänner och bekanta? NPS= % Ambassadörer - % Kritiker

12 Campus HDa +1 Nät HDa +46 Byggarbetsledare-20 Byggingenjör 14 Detaljhandel-25 Ekonomprogrammet-20 Energiteknik-33 Grafisk Design-27 Int. Tourism management-45 Maskinteknik-50 Personal o arbetsliv 17 Sport Management-13 Systemvetenskap 13 NPS= % Ambassadörer - % Kritiker Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera HDa till dina vänner och bekanta

13 Ryktesspridning och rekommendation, NPS 13 NPS - Akademier NÖJDHET, NPS STUDIEFORM2014 Högskolan DalarnaProgramEnd. Campusutb.+1 Humaniora och medierProgram End. Campusutb. +30 Industri och samhälleProgram End. Campusutb. -13 Utbildning, hälsa och samhälleProgram End. Campusutb. +3 Högskolan DalarnaFristående kurserEnd. Distansutb.+46 Humaniora och medierFristående kurser End. Distansutb. +39 Industri och samhälleFristående kurser End. Distansutb. +16 Utbildning, hälsa och samhälleFristående kurser End. Distansutb. +46

14 14 Prioriterade kvalitetsfaktorer Data och IT Ekonomi Turism Vård Språk Teknik Grafisk design KVALITETSFAKTOR 1031062415910 !10529 Bra information innan kursen/programmet startar 2,43,5 3,22,63,13,5 Bra planering och administration av pågående kurser/program 3,13,74,64,01,43,84,1 Lärarnas ämneskompetens 2,42,93,02,20,92,52,1 Lärarnas pedagogiska förmåga 3,24,44,53,11,43,63,7 Lärarnas tillgänglighet för dig som student 2,12,72,12,21,72,11,7 Lärarnas förmåga att ge bra feedback 2,63,63,32,92,32,83,3 Stor andel lärarledd undervisning 1,92,12,22,41,61,52,2 Lärarnas insatser för att få studenter att samverka 1,72,52,42,21,42,02,1 Bra högskolebibliotek 1,41,82,20,71,11,61,8 Bra tekniska plattformar/hjälpmedel för webbaserat lärande 2,21,91,22,11,52,33,0 Bra stöd för att använda högskolans tekniska plattformar/hjälpmedel 2,12,2 1,82,22,42,5 Bra campusmiljö 1,62,72,21,81,62,12,9 Bra mötesforum och plattformar som gynnar samverkan mellan studenter 2,22,42,52,21,42,12,2 Program ADM UNDERVISNING MILJÖ

15 15 PRIORITERADE KVALITETSFAKTORER 1.Bra planering och administration av pågående kurser/program 2.Bra information innan kursen/programmet startar 3.Lärarnas pedagogiska förmåga 4.Lärarnas förmåga att ge bra feedback

16 Tror vi på den här undersökningen? Avspeglar den våra studenters åsikter?

17 Sju principer för god utbildning ´ 1.Kommunicera höga förväntningar Räkna med mer och du kommer att få det. 2. Ge formativt återkoppling Eleverna behöver snabb feedback på sina prestationer för att fokusera och dra nytta av kurser. 3. Uppmuntra aktivt lärande Studenterna måste diskutera/prata om vad de skall lära, skriva om det, relatera till tidigare erfarenheter, och tillämpa kunskapen på sitt dagliga liv. 4. Motivera studenterna att lägga ner tid på utbildningen Tid + energi = lärande.

18 5. Utveckla samarbete mellan studenter Lärandet ökar när det blir ett lagarbete. Arbeta med andra ökar engagemang i lärandet. 6. Uppmuntra kontakt mellan studenter och lärare Frekvent student - lärarkontakt är den viktigaste faktorn för elevernas motivation och engagemang. Motverka avhopp - Engagemang i studenterna är viktigt under det första året! 7. Respektera olikheter i förutsättningen att lära Det finns många vägar till lärande. Studenter har olika talanger och sätt att studera.


Ladda ner ppt "Akademikonferens 25 augusti 2015 Gustav Boklund. 09.00Akademin Industri & samhälle Verksamhetsplan 2016, Studentenkäten, Gustav Boklund mm. 09.25Ny akademichefAnn."

Liknande presentationer


Google-annonser