Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Välkomna till information om gymnasiet!. © Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Välkomna till information om gymnasiet!. © Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att."— Presentationens avskrift:

1 © Välkomna till information om gymnasiet!

2 © Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera sina intressen och möjligheter och därigenom komma fram till individuella och välgrundade val beträffande studie- och yrkesvägar.

3 © Tidplan för gymnasievalet: Ansökan till idrottsgymnasier: 15 oktober respektive 1 december (både RIG och NIU) Sista ansökningsdag för valet till gymnasiet: fredag den 12 februari Preliminärt antagningsbesked: 15 april Omvalsperiod: 20 april – 13 maj Slutligt antagningsbesked: 1 juli 31 juli är sista datum att svara på antagningsbeskedet

4 © Informationstillfällen Utbildningsmässa på Elmia 13 oktober Eleverna går under skoltid. Allmänheten välkomna 16.00-19:00 Öppet hus på gymnasieskolorna – se resp gymnasieskolas hemsida Vägledningssamtal med SYV

5 © Vad påverkar valet? Svårt eller lätt i skolan Kompisar Föräldrar Trender Intresse Könsroller Medicinska hinder Lärare och andra vuxna Betyg Kort- eller långsiktigt val

6 © Gymnasieutbildning Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildningen räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig.

7 © Högskoleförberedande program Förbereder för fortsatta studier Ger grundläggande behörighet till högskolan Yrkesprogram Förbereder för ett yrke Innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) 15 veckor Ger grundläggande behörighet till högskolan Gymnasieprogrammen 18 nationella program (3-åriga) för alla elever i hela Sverige att välja mellan.

8 © De sex högskoleförberedande programmen EKEkonomiprogrammet ES Estetiska programmet HUHumanistiska programmet NA Naturvetenskapsprogrammet SASamhällsvetenskapsprogrammet TETeknikprogrammet (studier i moderna språk obligatoriskt på HU, EK, SA, NA) dessutom IB International Baccalaureate

9 © De tolv yrkesprogrammen BFBarn- och fritidsprogrammet BABygg- och anläggningsprogrammet EEEl- och energiprogrammet FTFordons- och transportprogrammet HAHandels- och administrationsprogrammet HVHantverksprogrammet HTHotell- och turismprogrammet INIndustritekniska programmet NBNaturbruksprogrammet RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet VFVVS- och fastighetsprogrammet VOVård- och omsorgsprogrammet Dessutom finns lärlingsutbildningar kopplade till några av yrkesprogrammen

10 © särskilda varianter En särskild variant är en utbildning där hela eller delar av det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och får använda antagningsprov för urval bland de sökande. riksrekryterande program En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor. spetsutbildningar Här kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i teoretiska ämnen som matematik, samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora (språk, historia och filosofi). Spetsutbildning finns också inom det estetiska programmet. Under utbildningen kommer du att ha kontakt med universitet och högskolor och kunna läsa kurser på universitetsnivå vid sidan om gymnasiestudierna. Spetsutbildningarna är riksrekryterande. Det betyder att alla i hela landet kan söka till dem. Dessutom finns:

11 © För ungdomar med en utvecklingsstörning Nationella program eller introduktionsprogram Främst yrkesprogram Gymnasiesärskolan

12 © Behörig att söka till yrkesprogram Lägst betyget E i svenska / svenska som andraspråk, matematik, engelska och fem andra ämnen Sv/SvA Ma Eng Fem andra ämnen

13 © Grundläggande behörighet. Sv/Sva 2 och 3. En 6 Kan läsa yrkeshögskola

14 © Behörig att söka till högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska / svenska som andra språk, matematik, engelska och nio andra ämnen Lägst betyget E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till EK, HU och SA Lägst betyget E i biologi, fysik och kemi till NA och TE Sv/SvA Ma EngNio andra ämnen

15 © Kursbetyg Betygsskala A-F Betygsskala 20 17,5 15 12,5 10 0 GODKÄNDNIVÅN A B C D E F Uppfyller kriterierna för A i sin helhet Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A Uppfyller kriterierna för C i sin helhet Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C Uppfyller kriterierna för E i sin helhet

16 © Betygsurval vid ansökan till gymnasiet De 16 eller 17 högsta betygen summeras = meritvärdet Betyget A 20 p Betyget B 17,5 p Betyget C 15 p Betyget D 12,5 p Betyget E 10 p OBS! Från och med antagningen till läsåret 2014/15 kommer de som läst ett modernt språk som språkval att kunna tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet för de 16 bästa betygen. Det maximala meritvärdet kommer då att vara 340 poäng.

17 © Introduktionsprogram Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

18 © Vad skiljer grundskolan från gymnasieskolan? Nya ämnen Fler valmöjligheter Kurssystem APL (Arbetsplatsförlagt lärande) Mer ansvar Kursbetyg

19 © Vad är gymnasiepoäng och betygspoäng? Gymnasiepoäng Alla ämnen i gymnasiet består av ett antal kurser. (Tex ämnet Fysik har kurserna Fysik 1 och Fysik 2) Varje kurs motsvarar ett antal gymnasiepoäng. Antalet poäng är beroende av kursens omfattning. Tex Fysik 1 = 150p, Fysik 2 = 100p Läser du en 100-poängskurs innebär det att den ungefär motsvarar 100 studietimmar. Betygspoäng På gymnasiet får man betyg efter avslutad kurs och man kan få betyg i flera kurser i samma ämnen. Betygskalan är A-F med samma valör som i grundskolan.

20 © Programstrukturen Yrkesprogram Högskoleförberedande program Gymnasiegemensamma ämnen är: 1.Matematik 2.Svenska 3.Engelska 4.Historia 5.Religionskunskap 6.Samhällskunskap 7.Naturkunskap 8.Idrott och hälsa

21 © Två typer av gymnasieexamen Yrkesexamen Högskoleförberedande examen Mer information om vad som krävs för att få en examen lämnas av din gymnasieskola

22 © Studieekonomi Studiebidrag utgår med 1050 kr under 10 mån/år. Första utbetalning i slutet av sep. Inackorderingstillägg söks hos hemkommunen om du studerar på en kommunal skola på annan ort Inackorderingstillägg söks hos CSN om du studerar på en friskola på annan ort Extra tillägg söks hos CSN

23 © Frisökning Du har rätt att söka ett nationellt program i en annan kommun, även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen, så kallad frisökning. En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats (andrahandsmottagning) efter beslut av anordnarkommunen. Dock utgår inget inackorderingstillägg.

24 © Att tänka på inför valet till gymnasiet Var aktiv! Du gör ett bättre val ju mer du vet. Välj efter dina intressen Diskutera med dina föräldrar/vårdnadshavare Du erbjuds vägledningssamtal med din studie- och yrkesvägledare Kontakta skolsköterskan om du berörs av medicinska hinder, t.ex. allergi, defekt färgseende m.m.

25 © Mer information: www.jonkoping.se/gymnasieval

26 © Kontaktuppgifter camilla.falk@jonkoping.se 10 66 25


Ladda ner ppt "© Välkomna till information om gymnasiet!. © Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att."

Liknande presentationer


Google-annonser