Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför e-förvaltning och e-strategier? Skapa NYTTA För samhället, medborgarna, företagen och för verksamheterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför e-förvaltning och e-strategier? Skapa NYTTA För samhället, medborgarna, företagen och för verksamheterna."— Presentationens avskrift:

1 Varför e-förvaltning och e-strategier? Skapa NYTTA För samhället, medborgarna, företagen och för verksamheterna

2 Digital teknik Organisation Kompetens e-

3 Inspiration Dialog Nuläge Vägvisare

4 Verksamhetsstrategier ”e-strategi” KF IT-strategi Kommunikations- strategi HR- strategier Kanalstrategi Verksamhetsstrategier FÖRANKRA och ORGANISERA Exempel på hur det kan se ut i en kommun

5 Ge ett tydligt uppdrag till en arbetsgrupp Arbetsgruppen kan vara rådgivande för e-frågor och IT- frågor på strategisk/taktisk nivå Stödja genomförande och uppföljning Samtliga förvaltningsledningar ska engageras Ge mandat att föra förvaltningens talan Ansvar att föra vidare frågor/diskussioner till förvaltningen Öka handlingskraften

6 Blomlådans indelning och ansvar OmrådeInblandade parter 1 Äldreomsorg o socialt Socialtjänsten 2 Barn och utbildning 3 Näringsliv och arbete 4 Stadsbyggnad, teknik och miljö 5 Kultur och fritid 6 Demokrati och delaktighet /Allmänhetens bemötande Gemensamt

7 Uppföljning Sammanställning Analys Handlingsplan/strategisk dialog

8 Mäta och jämföra Förändra och utveckla

9 Vård & omsorg - Socialtjänst Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 2 2 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom vård och omsorg. 2 11 Verksamheten arbetar aktivt med samordnad vårdplanering med stöd av IT. 3 3 Verksamheten nyttjar IT-stöd för en effektiv bemanningsplanering. 3 3 Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. 2 2 Utförare (kommunala och privata) inom verksamhetsområdet rapporterar kvalitetsindikatorer digitalt. 1 2 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e- satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 2152,14 2152,14 Skola & lärande Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 3 3 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom skola och lärande. 2 3 Verksamheten arbetar systematiskt med att ge lärare och elever förutsättningar för användande digitala lärverktyg. 3 3 Verksamheten följer upp hur måluppfyllelsen i skolan påverkas av användandet av digitala lärverktyg. 3 3 Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. 2 2 Utförare (kommunala och privata) inom verksamhetsområdet rapporterar kvalitetsindikatorer digitalt. 3 3 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e- satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 3192,71 3202,86 Näringsliv & Arbete Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 3 21 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom näringsliv och arbete. 2 2 Verksamheten använder IT-stöd för att samordna sin tillsyn gentemot företagare. 1 1 Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. 3 12 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e- satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 3122,40 171,402 Samhällsbyggnad, transport och miljö Verksamheten har i planeringen av det egna utvecklingsarbetet beaktat digitaliseringens möjligheter för att uppnå mål. 3 3 Verksamheten tar systematisk reda på målgruppens behov av digitala tjänster inom samhällsbyggnad, transport och miljö. 1 2 Verksamheten använder IT-stöd för att samordna hantering och åtgärdande av felanmälningar. 3 3 Verksamheten har minskat sina handläggningstider med hjälp av IT-stöd och förändrat arbetssätt. 2 3 Utförare (kommunala och privata) inom verksamhetsområdet rapporterar kvalitetsindikatorer digitalt. 2 2 Verksamheten har hämtat hem nyttan av gjorda e- satsningar, t.ex. genom att använda frigjord tid till mer värdeskapande arbete. 1122,00 2152,50 Handlingsplan


Ladda ner ppt "Varför e-förvaltning och e-strategier? Skapa NYTTA För samhället, medborgarna, företagen och för verksamheterna."

Liknande presentationer


Google-annonser