Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialförvaltningen i Lund Med barn och unga i fokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialförvaltningen i Lund Med barn och unga i fokus."— Presentationens avskrift:

1 Socialförvaltningen i Lund Med barn och unga i fokus

2 Socialförvaltningen Annika Pettersson Ställföreträdande socialdirektör Inger Fröman Vuxenstöd och socialpsykiatri Ricardo Espinoza Socialnämnden Sven-Bertil Persson Mottagning och stöd Marie Olsson Barn, unga och familjestöd Inger Fröman Totalt 610 medarbetare inklusive visstidsanställda

3 Socialförvaltningen Vårt uppdrag handlar om stöd … till barn och ungdomar samt deras föräldrar när något i familjen fungerar dåligt och det får konsekvenser för barnen till de som drabbas av våld i nära relationer till vuxna med missbruksproblematik eller psykisk funktionsnedsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden och personer som inte klarar sin egen försörjning till personer som flytt hit Vi har också uppdraget att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt uppdraget att samordna kommunens aktiviteter mot missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

4 Socialförvaltningen Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 2015 1.Nå barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt. 2.Ge enskilda och grupper förutsättningar till bättre levnadsvillkor. 3.Tidigt initiera samverkan utifrån en helhetssyn på den enskildes behov.

5 Socialförvaltningen Barn, unga och familjestöd Arbetar för att förbättra barns och ungdomars uppväxtförhållanden. samlat stöd till unga vuxna mellan 18 och 24 år socionomer på skolan relationsstöd och familjerätt krisstöd, framförallt vid våld i nära relationer utredning, behandling, rådgivning, gruppsamtal, boenden och familjehem familjerådgivning

6 Barn, unga och familjestöd Inger Fröman Förebyggandeenheten Kerstin Karlsson Socionom i skola Stödgrupper för barn/unga Föräldrastöd Barnahus mellersta Skåne Staffan Persson Utredningsenhet barn Nina Bergfors Utredning Familjehem Utredningsenhet ungdom Karin Thornquist Utredning, socialsekreterare hos polisen, unga lagöverträdare, stödcentrum Familjerättsenheten Tommy Persson (tf) Utredning och samarbetssamtal Tonårsboendet Karin Thornqvist Familjeresursen Nisse Wessberg Insatser 18 till 24-enheten Emma Johansson Jessica Keding Utredning, insats och försörjning ComUng och Unga vuxna Kriscentrum mellersta Skåne Staffan Persson Familjerådgivningen Staffan Persson Kontaktverksamheten Nisse Wessberg

7 Socialförvaltningen Mottagning och stöd Är vägen in till socialförvaltningen. mottagare av alla nya ärenden stöd till arbete försörjningsstöd budget- och skuldrådgivning motverka hemlöshet samt ge stöd vid trångboddhet och hot om vräkning social jour och beredskap mottagande av flyktingar och ensamkommande barn tolkförmedling

8 Arbets- och försörjningsenheten Madeleine Dymling Utredningsteamet och team 1 Ann-Charlott Johansson Team 2, budget- och skuldrådgivning, Kvarbo och administratörer Sven Svantesson Team 3, Åtgärdsgruppen, KL, Servicepolen och Råbygård Mottagningsenheten Karin Thornquist (tf) med social jour och beredskap Flyktingenheten Lena Hall (tf) med tolkförmedlingen Maria Beréus boenden Mottagning och stöd Marie Olsson Boendeenheten Karin Säfström Akuta och långsiktiga boendelösningar

9 Socialförvaltningen Vuxenstöd och socialpsykiatri Arbetar med vuxna som lever med psykosociala problem, missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. utredning, behandling och rådgivning sysselsättning gruppboende stödboende boendestöd

10 Vuxenstöd och socialpsykiatri Ricardo Espinoza Stödboendeenheten Ricardo Espinoza Arkivgatan, Dösvägen, Odlaren och Lilla Algatan Utredningsenhet vuxna Gunnar Nordberg Resursenheten Bo Dahlqvist Boendestöd Norr Maria Göthman Centrum Bo Dahlqvist Öster Bo Dahlqvist POM-teamet Ricardo Espinoza Rådgivningsbyrån Ricardo Espinoza MAS Gruppboenden Bardisangränden, Fäladstorget samt (tf) Ladugårdsmarken, Juryvägen och Nya Magistratsvägen Eva Maria Lanemar Häradsvägen Ewa Langerbeck Kobjer Maria Berséus (tf) Margaretavägen Elisabeth Krantz Soldatgatan Claes Einarsson Stralsundsvägen Maria Göthman Sysselsättningsenheten Robert Ekholm Arbetscentrum och Stora Södergatans sysselsättning

11 Socialförvaltningen Förvaltningsövergripande resurser Kommunikationsstrateg och assistent Nämndsekreterare Resurs och utveckling Johan Larsson Boström Administratörer ANDT-samordnare Handläggare IT-samordnare Miljösamordnare Utvecklingssekreterare Vaktmästare HR-enheten Annika Jonasson HR-konsulter HR-administratör servar hela Kristallen Socialdirektör Annika Pettersson Ekonomienheten Controller Ekonomiadministratörer Tillståndsenheten Annika Landfors Tillståndshandläggare

12 Socialnämndens mål för socialförvaltningen 2015 Det sociala arbetet ska grundas på evidensbaserad praktik. Förstärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer hos barn och unga. Skapa individuellt anpassade hållbara boendelösningar för socialnämndens målgrupper. Stödja och utveckla individens arbetsförmåga. Forts. nästa bild

13 Forts. Socialnämndens mål för socialförvaltningen 2015 Samarbeta och samverka utifrån en helhetssyn i syfte att bättre tillgodose den enskildes behov. Särskilt utveckla formerna för delaktighet och inflytande från brukarna. Öka samverkan med näringslivet och den ideella sektorn. Genomföra regelbundna ekonomiska uppföljningar och öka möjligheten till insyn och kontroll och påverkan av verksamheten.

14 Socialnämnden Ordförande Sven-Bertil Persson (V) Vice ordförande Erik Hammarström (MP) Andra vice ordförande Göran Wallén (M) Totalt 11 ledamöter och 11 ersättare Nämndsekreterare: Boel Hansson

15 Socialförvaltningen 610 medarbetare 2014 Antalet tillsvidareanställda480 Antalet visstidsanställda130 Totalt610 Antalet anställda i Lunds kommun är ca 9100

16 Socialförvaltningen Ekonomi Lunds kommun omsatte cirka 10 miljarder kronor under 2014, av dessa gick 6 procent till socialförvaltningens budget. –Vi omsatte cirka 600 miljoner kronor.

17 Mer ekonomi Socialförvaltningens största utgift, 40 procent av budgeten, är vår främsta tillgång: personalen. Övriga stora utgiftsposter handlar om kostnaderna för försörjningsstöd, institutionsplaceringar och externt köpta behandlingar.

18 Ledningsfilosofi Ett Lund Vi tar ett ansvar som sträcker sig lite längre


Ladda ner ppt "Socialförvaltningen i Lund Med barn och unga i fokus."

Liknande presentationer


Google-annonser