Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Normkritiska perspektiv och tillgänglighet - Introduktion till begreppen - Exemplet UMO:se - Fler exempel - Riktlinjer, checklista och frågor att ta med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Normkritiska perspektiv och tillgänglighet - Introduktion till begreppen - Exemplet UMO:se - Fler exempel - Riktlinjer, checklista och frågor att ta med."— Presentationens avskrift:

1 Normkritiska perspektiv och tillgänglighet - Introduktion till begreppen - Exemplet UMO:se - Fler exempel - Riktlinjer, checklista och frågor att ta med ”hem”

2 Bidra till förbättrad hälsa och ökat handlingsutrymme i hela Sveriges befolkning samt att bidra till målet om en jämlik och god vård. Invånartjänster vill erbjuda tjänster som inte diskriminerar, osynliggör eller gör annorlunda, utan som med öppenhet och respekt utgår från att människors livsval och förutsättningar ser olika ut. Syftet med invånartjänster

3 ”…för att det är lag på det” Regeringsformen 1 kap 2 §: – Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön /…/ FN-konventioner om MR Europakonventionen om MR Handlingsplanen 2014-2016 för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMR- deklarationen EU-fördraget Diskrimineringslagen Brist på tillgänglighet (kan anmälas sedan Januari 2015) Kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, skollagen Riktlinjer för lika rättigheter på Invånartjänster 2015-09-15Love Nordenmark

4 varför behövs de? Love Nordenmark love.nordenmark@sll.se Vad är en norm?

5 varför behövs de? Love Nordenmark love.nordenmark@sll.se Det norm - ala eller godtagna beteendet i tex. en social grupp, konvention praxis allmänt delade och underförstådda regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller i samhället i stort. (NE) Normen förutsätter och är beroende av det som avviker ifrån den.

6 Tillgänglighet Upplevelse av hur lätt/hindrade det är att ta till sig och använda en tjänst utifrån egna förutsättningar – för att kunna medverka i vården

7 Tillgänglighet Tider Platser Teknikstöd Uppfattning Motivation Fysisk Psyke Kognititi on Språk Funktion Kunskap Social situation Position Tid normer Rum Kunskap Teknik normer Person Omgivning ekonomi 2015-09-15Love Nordenmark

8 Teoretisk grund: Intersektionalitet Undersöker konsekvenserna av ojämlikhet och förtryck i relation till diskrimineringsgrunderna och andra grunder. Diskrimineringsgrunderna: kön, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning Normkritik fokuserar på normer som hjälper till och förstärker vissa gruppers positioner, medan de utestänger eller gör det svårt för andra att ta plats. Har du något exempel på normer som kan vara exkluderande?

9 Tonåringen som problem Tonåringar (13-19 år) Tonåren kan vara en jobbig tid, både för tonåringen själv och för föräldrarna. Den unga människan går från barndom till vuxenvärld. Puberteten är en period då barnet utvecklas till vuxen. Förändringarna sätter barnets kropp och själ ur balans samt föräldrarnas tålamod på prov. … Normalt och onormalt viktigt för tonåringen Tonåringar funderar mycket på vad som är normalt och onormalt. Alla utvecklas i olika takt vilket är helt naturligt. Det får tonåringen också lära sig i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Men i kamratgruppen känns det inte alltid naturligt att utvecklas olika. Små helt normala variationer på penis utseende kan kännas som en katastrof när killar jämför sig med varandra i duschen efter gymnastiken. Tonåringar har en enorm rädsla för att inte passa in. I strävan att inte vara annorlunda, kan de stöta bort dem som inte uppfattas som lika. Eftersom barnets utveckling brukar följa föräldrarnas är det viktigt att dela med sig av sina egna erfarenheter och förbereda barnet på de kommande förändringarna. Hur skulle en stärkande beskrivning av en/om en tonåring kunna låta? 2015-09- 15 Love Nordenmark Normkritiska perspektiv riktar fokus på normen. Granskar och utmanar normen. Tex normen om:

10 Kanske nåt i stil med… Tonåringar är fantastiska människor. De är klyftiga, de är kreativa, de har höga förhoppningar och stor energi. Varje ung person har sin unika synvinkel, som tillför mänskligheten ny, fräsch intelligens. Och varje ung person söker efter mening i sitt liv. Varje tonåring vill hitta ett sätt att vara sig själv, att bli sedd som den hen är. Vi har en verklig skatt i våra tonåringar, en framspringande källa av intelligens, glädje och stolthet. (Patty Wipfler) 2015-09-15Love Nordenmark

11 Juni 2007 2015-09-15Love Nordenmark ”Ungdomsmottagningen skall innehålla kvalitetssäkrade texter om framförallt sexuell och reproduktiv hälsa, relationer, könsroller, kroppens utveckling, stress, psykisk hälsa, livsstilsrelaterade ämnen samt om mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och våld i samkönade relationer(…). Det övergripande syftet med tjänsten skall vara att stärka och stödja unga kvinnors och mäns identitetsutveckling och möjlighet att utveckla sunda relationer med andra, förbättra unga kvinnors och unga mäns hälsosituation genom ökad kunskap samt att erbjuda pålitlig och lättillgänglig information inom områden som kan upplevas som känsliga eller svåra att ta upp i reguljära kontakter med hälso- och sjukvården. Allt redaktionellt innehåll skall genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv(…)En ungdomspanel skall upprättas som en referensgrupp (… ) UMO ett exempel på normkritisk kommunikation

12 Normkritisk Rättighetsfokus Erbjuda alternativ Inte återskapa stereotyper Integrerad information Problematisera ojämlikhet Inkludera utan att peka ut Ge tillfälle till identifikation vara stärkande Slå hål på myter = Normkreativ 2015-09- 15 Love Nordenmark

13 2015-09-15Love Nordenmark

14 2015-09- 15 Love Nordenmark DET BÖRJAR MED MIG

15 Tillgängligt och inkluderande språk - ej bildspråk - korta meningar - ordförklaringar - korta texter - underlättande förklarande illustrationer - filmer, bildspel osv. 2015-09-15Love Nordenmark

16

17 Från bilder på kön till möjlighet att aktivt välja bild eller text Illustration av en del av en större bild - En tjejs njutande ansikte. När man klickar på bilden ser man samma tjej onanera i en fåtölj och en tankebubbla med sexfantasier 2015-09- 15 Love Nordenmark

18 2015-09- 15 Love Nordenmark

19 2015-09- 15 Love Nordenmark

20 2015-09- 15 Love Nordenmark

21 2015-09-15Love Nordenmark

22 2015-09-15Love Nordenmark

23 2015-09-15Love Nordenmark

24 2015-09-15Love Nordenmark

25 2015-09-15Love Nordenmark

26 2015-09-15Love Nordenmark

27 2015-09-15Love Nordenmark

28 2015-09-15Love Nordenmark Nä vafan då skiter jag i det vi kan ta det efter bion för aldrig att jag delar provrum med en kille hade du vatt en tjej so no problem men vi tar det efter bion ist? Det är för att man är uppvuxen med det. Man ser mammor med sina små döttrar gå in i samma provrum. Även när man är äldre går tjejer in i samma provrum, men aldrig killar. Man är uppvuxen med det. De gör det bara för att hinna på bion. Allt killar gör behöver inte vara "gay". Tjejer har nog lättare att göra sånt för att de gillar att ta kort, diskutera plaggen o sånt.. (Han blir ställd.) Han kanske tycker det är obehagligt att ha närkontakt med samma kön. Jag tror att han först känner ett starkt nej, och kanske säger det också utan att tänka. Men om han tänker efter lite så säger han nog "tja, varför inte" eller nåt sånt... Om Abbe driver med honom märker han ju på HUR han säger det. Det gör väl inget om dom delar provrum? Att prova byxor är okej i samma provrum. Men man får se upp så att man inte blir sexuellt utnyttjad eller att den andra driver med en.

29 Exempel ”Alkoholberoende smyger sig på.” Ändrat till: ”Alkoholberoende brukar komma långsamt. Från ett ”vanligt” drickande utan problem, börjar alkoholen få större och större betydelse i ens liv.” 2015-09-15Love Nordenmark

30 Ångest kan göra att man får svårt att slappna av och att sova. Man kan vakna på nätterna och få sömnen sönderhackad.” Ändrat till: ”Ångest kan göra att man får svårt att slappna av och att sova bra. Man kan vakna på nätterna och på så sätt få sömnen störd, eller få för lite sömn.” 2015-09-15Love Nordenmark

31 SLL:s hbt-utbildning för anställda 2015-09-15Love Nordenmark

32 2015-09-15Love Nordenmark Reflektera kring informationen.

33 Reflektera kring informationen 2015-09-15Love Nordenmark

34 Summering lärdomar Det börjar med mig! Det blir aldrig klart Vi kommer aldrig nå alla Användarna är experter på sina förutsättningar, de måste vara delaktiga i utformningen av tjänster Det är ett forskande arbete där användarna lär oss Vi lär oss av våra misstag Vi måste vara prestigelösa och öppna för nya perspektiv Det är utvecklande, utmanande och roligt 2015-09-15Love Nordenmark

35 Till nästa tillfälle När du gör din tjänsteresa, utgå från frågorna i checklistan. Skriv ner tankar och nya frågor som dyker upp. -Vem är tänkt att använda tjänsten? -Vilka perspektiv är viktiga att du har med dig med tanke på vem användaren är? -Vad vet du om behoven i målgruppen? -Vilka avgränsningar gör du avseende målgruppen? -Utifrån olika förutsättningar hos målgruppen, vilka presentationssätt och funktioner tror du är bäst lämpade? 2015-09-15Love Nordenmark

36 Checklista Utveckla tjänster på lika villkor Bidra med fler frågor och exempel! 2015-09-15Love Nordenmark

37 TACK! 2015-09-15Love Nordenmark

38 Det som jag reagerade mest på, det var att det fanns bilder för så väl heterosexuella samt homosexuella. Väldigt bra gjort! Det visar ungdomar att sex förekommer i så många olika varianter och med båda könen. Det visar att allt är möjligt och att ingenting ska uteslutas.


Ladda ner ppt "Normkritiska perspektiv och tillgänglighet - Introduktion till begreppen - Exemplet UMO:se - Fler exempel - Riktlinjer, checklista och frågor att ta med."

Liknande presentationer


Google-annonser