Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamt kartstöd för Blåljus Det kan bli verklighet ! Hitta rätt!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamt kartstöd för Blåljus Det kan bli verklighet ! Hitta rätt!"— Presentationens avskrift:

1 Gemensamt kartstöd för Blåljus Det kan bli verklighet ! Hitta rätt!

2

3 Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer Ett samverkansprojekt med stöd av MSB med finansiering ur 2:4 anslag. Hitta rätt!

4 Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer har jobbat mot visionen Alla blåljusaktörer ska ha bästa geodata - och samma ! för att ta ett steg på vägen Ingen ska ha sämre karta än vad som kan tas fram inom offentlig verksamhet Hitta rätt!

5 Kartstöd för blåljusaktörerna Vi tänker oss att man åtminstone alltid har aktuell information från Lantmäteriet, Trafikverket och kommunerna i sina system. Så här….. I stället för så här Hitta rätt!

6 Några exempel:

7 Samla in och uppdatera Tillhandahålla information Tillhandahålla stödsystem Använda Målbild Bästa geodata för att hitta rätt uppdateras tillhandahålls förädlas används på rätt sätt av alla Hitta rätt!

8 ”Åtminstone” Kunskap som ger bättre förutsättningar ”Åtminstone” Kunskap som ger bättre förutsättningar Informationsförsörjare, blåljusaktörer och deras systemleverantörer ska veta tillräckligt för att kunna göra det bästa utifrån dagens förutsättningar ta initiativ till förbättringar. ”Förhoppningsvis” Ringar på vattnet … nya initiativ! ”Förhoppningsvis” Ringar på vattnet … nya initiativ! Behovet av bra och gemensamma geodata blir så uppenbart att flera viktiga aktörer börjar agera. nya projekt kan ta vid riktlinjer tas fram osv.……

9 Ett samverkansprojekt med engagerat deltagande från många håll

10 Projektresultat  Beskriven informationsmängd  Beskriven process för insamling i samverkan  Informationsmaterial och informationsaktiviteter  Förslag och rekommendationer för fortsatt arbete Hitta rätt! Underlaget togs i huvudsak fram i fyra workshops september 2014 – mars 2015 Informationsmaterial har sammanställts och finns på Lantmateriat.se/blaljus

11 Du hittar oss här: http://www.lantmateriet.se/blaljus

12

13 Vad händer nu? Fortsätta att informera  Nationella forum, nätverksträffar, användarkonferenser, webbplats, media mm och lobba…..  Nationell samordning behövs!  Alla deltagare är angelägna att det blir konkreta förbättringar !  Alla deltagare är positiva till att arbeta vidare för en gemensam blåljuskarta. Hitta rätt!

14 Vad händer nu? Nytt projekt startas upp kring ”Blåljuskarta” En ingång för att Beställa Hämta Uppdatera felrapportera det kartstöd som ska tas fram anpassat för blåljus och som kommer att innehålla data från Lantmäteriet, Trafikverket och kommunerna. Hitta rätt!

15 Du hittar oss här: http://www.lantmateriet.se/blaljus  Läs mer!  Tyck till!  Kontakta projektet!  Följ vårt fortsatta arbete!


Ladda ner ppt "Gemensamt kartstöd för Blåljus Det kan bli verklighet ! Hitta rätt!"

Liknande presentationer


Google-annonser