Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BREDDAD REKRYTERING NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BREDDAD REKRYTERING NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING."— Presentationens avskrift:

1 BREDDAD REKRYTERING NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING

2 BAKGRUND; IN- OCH UTRIKESFÖDDA NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING

3 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd* Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde: 10 429 (MISSING:49)*exkl freemovers

4 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund, fördelat på kön FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd* Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde, kvinnor: 6 710, män: 3 719*exkl freemovers

5 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund, fördelat på ålder FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd*Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde: 10 429*exkl freemovers

6 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund, fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd*Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde: 9 743*exkl freemovers

7 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund, fördelat på föräldrarnas inkomst (under uppväxten) FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd*Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde: 8 695OBS! Endast studenter <40 år*exkl freemovers

8 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund, fördelat på program- respektive fristående kursstudenter FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd* Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde: kursstudenter: 4 573, programstudenter: 5 856 *exkl freemovers

9 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund, fördelat på fakultet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd*Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde 10 429*exkl freemovers

10 Studerande på program vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund, fördelat på fakultet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd*Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde: 4 573 *exkl freemovers

11 Studerande på kurs vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Bakgrund, fördelat på fakultet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Utrikesfödd*Inrikesfödd med två utrikesfödda föräldrar Inrikesfödd med en inrikes- och en utrikesfödd förälder Inrikesfödd med två inrikesfödda föräldrar Källa: SCBn-värde: 5 856 *exkl freemovers

12 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Kvarvarande på programmet, fördelat på bakgrund FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 7 053 *exkl freemoversMinst 3-åriga program på grundnivå. Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5Termin 6 Termin 1

13 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; E j längre registrerade på GU per termin, fördelat på bakgrund FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 7 053 *exkl freemoversMinst 3-åriga program på grundnivå. Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5Termin 6 Termin 1

14 FÖRÄLDRARNAS UTBILDNINGSNIVÅ NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING

15 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 9 754 MISSING:1291) Förgymnasial utbildning Gymnasieutbildning Kort eftergymnasialutbildning Eftergymnasialutbildning Forskarutbildning

16 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå, fördelat på kön FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde, kvinnor: 6 277, män: 3 477 Förgymnasial utbildning Gymnasieutbildning Kort eftergymnasialutbildning Eftergymnasialutbildning Forskarutbildning

17 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå, fördelat på ålder FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 9 754 Förgymnasial utbildning Gymnasie- utbildning Kort eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Forskar- utbildning

18 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå, fördelat på bakgrund (in-utrikesfödda) FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 9 743 *exkl freemovers Förgymnasial utbildning Gymnasie- utbildning Kort eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Forskar- utbildning

19 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå, fördelat på föräldrarnas inkomst (under uppväxten) FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 8 692OBS! Endast studenter <40 år Förgymnasial utbildning Gymnasie- utbildning Kort eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Forskar- utbildning

20 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå, fördelat på program- respektive fristående kursstudenter FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: kursstudenter: 4 290, programstudenter: 5 464 Förgymnasial utbildning Gymnasieutbildning Kort eftergymnasialutbildning Eftergymnasialutbildning Forskarutbildning

21 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå, fördelat på fakultet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 9 743 Förgymnasial utbildning Gymnasie- utbildning Kort eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Forskar- utbildning

22 Studerande på program vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå, fördelat på fakultet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 4 290 Förgymnasial utbildning Gymnasie- utbildning Kort eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Forskar- utbildning

23 Studerande på kurs vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrarnas utbildningsnivå, fördelat på fakultet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 5 464 Förgymnasial utbildning Gymnasie- utbildning Kort eftergymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Forskar- utbildning

24 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Kv arvarande på programmet, fördelat på föräldrars utbildningsnivå FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 6 662 Minst 3-åriga program på grundnivå. Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5Termin 6 Termin 1

25 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Ej längre registrerade på GU per termin, fördelat på föräldrars utbildningsnivå FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 6 662 Minst 3-åriga program på grundnivå. Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5Termin 6 Termin 1

26 FÖRÄLDRARNAS INKOMST (2001-2003) NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING

27 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003) FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 8 698 (MISSING: 1372) Studenter < 40 år. Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

28 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003), fördelat på studenternas kön FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde, kvinnor: 5 517, män: 3 181Studenter < 40 år. Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

29 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003), fördelat på studenternas ålder FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 8 698Studenter < 40 år. Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

30 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003), fördelat på studenternas härkomst FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 8 695Studenter < 40 år. **exkl freemovers Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

31 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003), fördelat på deras utbildningsnivå FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 8 692Studenter < 40 år. Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

32 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003), fördelat på program- respektive fristående kursstudenter FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: kursstudenter: 3 932, programstudenter: 4 766 Studenter < 40 år. Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

33 Studerande vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003), fördelat på studenternas fakultetstillhörighet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 8 698Studenter < 40 år. Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

34 Studerande på program vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003), fördelat på studenternas fakultetstillhörighet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 3 932Studenter < 40 år. Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

35 Studerande på kurs vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Föräldrars inkomst (2001-2003), fördelat på studenternas fakultetstillhörighet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 4 766Studenter < 40 år. Låg inkomstnivå Medellåg inkomstnivå Medelhög inkomstnivå Hög inkomstnivå Mkt hög inkomstnivå

36 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Kvarvarande på programmet, fördelat på föräldrars inkomst (2001-2003) FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 6 391 Minst 3-åriga program på grundnivå.Studenter < 40 år. Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5Termin 6 Termin 1

37 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Ej längre registrerade på GU per termin, fördelat på föräldrars inkomst (2001- 2003) FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING Källa: SCBn-värde: 6 391 Minst 3-åriga program på grundnivå. Studenter < 40 år. Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5Termin 6 Termin 1

38 TOPPLISTOR NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING

39 2014 TOPPLISTOR PROGRAM PÅ GRUNDUTBILDNINGSNIVÅ, STUDENTERNAS BAKGRUND FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING

40 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING UTRIKESFÖDDA* Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program N1FAR Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram N1SEM Software Engineering and Management, Bachelors Programme O1THY Tandhygienistprogrammet O1TTK Tandteknikerprogrammet N1KEM Kemi, kandidatprogram V1RTS Röntgensjuksköterskeprogrammet N1SJU Sjukhusfysikerprogrammet N1MB1 Molekylärbiologi, kandidatprogram M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet S1PED Pedagogik, kandidatprogram S1SPC Sports Coaching, kandidatprogram N1KVP Konservatorsprogrammet V1AUP Audionomprogrammet L1FÖR Förskollärarprogrammet H1ISP Internationella språkprogrammet V1ARP Arbetsterapeutprogrammet L1GFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem H1LIB Liberal arts, kandidatprogram procent 48,6 44,6 38,2 37,5 29,6 28,6 25,8 23,3 22,0 18,6 16,2 16,0 15,1 13,9 13,1 12,5 90 100 50 27 8 28 16 7 28 8 16 4 8 209 16 8 42 3 antal

41 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING UTRIKESFÖDDA* Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program Förskollärarprogrammet Software Engineering and Management, Bachelors Programme Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tandhygienistprogrammet Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Sjuksköterskeprogrammet Handelshögskolans ekonomprogram Biomedicinska analytikerprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet Tandteknikerprogrammet Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 Internationella språkprogrammet Sjukhusfysikerprogrammet Sports Coaching, kandidatprogram Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram Socionomprogrammet Datavetenskapligt program Pedagogik, kandidatprogram antal 209 100 90 88 50 42 39 35 28 27 17 16 15 14 12 10 13,9 44,6 48,6 11,4 38,2 12,5 9,4 11,0 28,6 22,0 3,0 37,5 7,1 25,8 16,2 13,1 9,9 6,3 10,6 6,0 procent

42 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED TVÅ UTRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program N1FAR Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram N1SJU Sjukhusfysikerprogrammet N1MB1 Molekylärbiologi, kandidatprogram S1OFF Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning O1THY Tandhygienistprogrammet V1RTS Röntgensjuksköterskeprogrammet S1KOE Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram N1SEM Software Engineering and Management, Bachelors Programme N1COS Datavetenskapligt program S1PED Pedagogik, kandidatprogram H1ISP Internationella språkprogrammet M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet N1MAT Matematikprogrammet L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 N1SYS Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram S1EUR Europaprogrammet Z1BAS Högskolans basår N1GEO Geografi, kandidatprogram procent 28,1 27,4 20,0 18,4 18,3 17,3 17,2 16,1 14,0 13,9 13,4 13,3 12,9 12,6 12,2 11,2 10,8 52 17 6 14 24 17 16 36 27 6 17 4 54 19 12 17 4 antal

43 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED TVÅ UTRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program L1FÖR Förskollärarprogrammet S1HEM Handelshögskolans ekonomprogram L1ÄGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 N1FAR Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram N1SEM Software Engineering and Management, Bachelors Programme N1COS Datavetenskapligt program O1THY Tandhygienistprogrammet L1GFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem L1GF3 Grundlärarprogrammet - förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 N1SYS Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram N1SJU Sjukhusfysikerprogrammet V1RTS Röntgensjuksköterskeprogrammet H1ISP Internationella språkprogrammet M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet Z1BAS Högskolans basår S1KOE Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram V1SSP Sjuksköterskeprogrammet L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 antal 145 71 68 54 52 36 27 24 23 21 19 17 16 15 9,6 7,6 8,8 12,9 28,1 16,1 18,3 6,9 7,1 12,6 27,4 17,3 13,9 13,4 11,2 17,2 5,0 6,2 procent

44 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED EN UTRIKES- OCH EN INRIKESFÖDD FÖRÄLDER Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program K1MDT Konstnärligt kandidatprogram i möbeldesign med inriktning trä K1MAL Konstnärligt kandidatprogram i musikal N1MAT Matematikprogrammet K1FRI Konstnärligt kandidatprogram i fri konst N1BIO Biologi, kandidatprogram N1SJU Sjukhusfysikerprogrammet K1IMP Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation K1DES Konstnärligt kandidatprogram i design N1KVP Konservatorsprogrammet N1BBA Bebyggelseantikvariskt program N1BHP Bygghantverksprogrammet N1SYS Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram S1GLS Kandidatprogrammet i Globala studier K1FOT Konstnärligt kandidatprogram i fotografi S1JOR Journalistprogrammet N1GEO Geografi, kandidatprogram L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 O1TTK Tandteknikerprogrammet S1STV Statsvetarprogrammet procent 40,0 33,3 26,7 25,0 21,1 19,4 16,7 16,1 16,0 15,4 15,2 14,7 14,3 13,8 13,5 12,7 12,5 8 6 8 12 7 5 4 6 8 23 14 4 8 5 53 9 12 antal

45 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED EN UTRIKES- OCH EN INRIKESFÖDD FÖRÄLDER Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program L1FÖR Förskollärarprogrammet S1HEM Handelshögskolans ekonomprogram L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 L1ÄGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan S1HPM Hälsopromotion, kandidatprogram L1GFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 N1SYS Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram L1GF3 Grundlärarprogrammet - arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 V1SSP Sjuksköterskeprogrammet S1SOP Socionomprogrammet S1GLS Kandidatprogrammet i Globala studier H1ISP Internationella språkprogrammet Z1BAS Högskolans basår N1SJU Sjukhusfysikerprogrammet S1STV Statsvetarprogrammet V1FYP Fysioterapeutprogrammet N1SEM Software Engineering and Management, Bachelors Programme S1KOE Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram antal 125 66 53 47 28 24 23 21 20 17 14 12 11 8,3 7,0 12,7 6,1 12,0 8,4 10,0 15,2 7,1 6,3 7,7 14,7 11,5 9,2 19,4 12,5 11,8 5,4 11,8 procent

46 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland …. FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED TVÅ INRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program K1KLA Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning klassisk K1VMU Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning världsmusik K1KMP Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning Komposition K1SCE Konstnärligt kandidatprogram i teater, inriktning skådespeleri N1MVN Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram N1TLH Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram S1MKV MKV-programmet - PR, opinionsbildning & omvärld V1FYP Fysioterapeutprogrammet S1JOR Journalistprogrammet K1FOT Konstnärligt kandidatprogram i fotografi L1GF3 Grundlärarprogrammet - arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 N1BHP Bygghantverksprogrammet V1FYS Sjukgymnastprogrammet S1PER Personalvetarprogrammet K1IMP Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation S1HPM Hälsopromotion, kandidatprogram S1HEM Handelshögskolans ekonomprogram M1FH2 Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi M1DIP Dietistprogrammet S1ARB Arbetsvetarprogrammet-programmet procent 100,0 92,9 88,4 86,7 86,3 86,2 85,7 84,8 84,6 84,4 84,3 83,3 82,9 82,4 82,2 82,1 81,8 58 54 36 30 26 61 52 88 50 24 252 44 65 113 35 194 774 37 69 36 antal

47 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2014; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland …. FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED TVÅ INRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program L1FÖR Förskollärarprogrammet S1HEM Handelshögskolans ekonomprogram L1ÄGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan L1G46 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 L1GF3 Grundlärarprogrammet - arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 V1SSP Sjuksköterskeprogrammet L1GFR Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem S1HPM Hälsopromotion, kandidatprogram L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 S1SOP Socionomprogrammet N1COS Datavetenskapligt program S1PER Personalvetarprogrammet Z1BAS Högskolans basår N1SYS Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram L1YRK Yrkeslärarprogrammet V1FYP Fysioterapeutprogrammet S1LOM Handelshögskolans logistikprogram S1STV Statsvetarprogrammet M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet antal 1026 774 569 271 252 248 242 194 185 177 121 113 94 89 88 78 76 68,2 82,4 73,7 65,0 84,8 77,7 72,2 82,9 76,8 80,1 72,0 84,3 74,3 62,3 78,8 86,3 81,3 79,2 59,8 procent

48 2011 TOPPLISTOR PROGRAM PÅ GRUNDUTBILDNINGSNIVÅ, STUDENTERNAS BAKGRUND FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING

49 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING UTRIKESFÖDDA* Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program N1SOB Software Engineering, Bachelors Programme N1FAR Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram N1LMK Läkemedelskemi, kandidatprogram V1RÖS Röntgensjuksköterskeprogrammet N1KEM Kemi, kandidatprogram S1ARB Arbetsvetarprogrammet-analys/utvärdering av arbete och arbetsmarknad V1AUD Audionomprogrammet O1TTK Tandteknikerprogrammet N1MAT Matematikprogrammet N1SJU Sjukhusfysikerprogrammet H1RKR Religionsvetenskapligt program, kandidatprogram på grundnivå L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 O1THY Tandhygienistprogrammet M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet L1LÄR Lärarprogrammet L1YRK Yrkeslärarprogrammet S1OFF Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning S1KOS Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap M1FHV Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi S1RES Restaurangmanagerprogrammet procent 71,1 46,2 44,4 39,7 36,4 29,2 25,4 25,0 23,4 22,2 21,9 21,0 17,2 17,1 15,1 14,8 14,7 13,6 118 84 16 31 8 14 15 12 8 11 10 43 13 27 82 14 12 16 3 antal

50 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING UTRIKESFÖDDA* Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program N1SOB Software Engineering, Bachelors Programme N1FAR Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram L1LÄR Lärarprogrammet L1FÖR Förskollärarprogrammet L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 L1ÄGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan S1HEG Handelshögskolans ekonomprogram L1GRU Grundlärarprogrammet V1RÖS Röntgensjuksköterskeprogrammet M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet V1SSK Sjuksköterskeprogrammet N1COS Datavetenskapligt program V1ARB Arbetsterapeutprogrammet Z1BAS Högskolans basår N1LMK Läkemedelskemi, kandidatprogram M1FHV Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi V1AUD Audionomprogrammet S1SOC Socionomprogrammet S1ARB Arbetsvetarprogrammet-analys/utvärdering av arbete och arbetsmarknad L1YRK Yrkeslärarprogrammet antal 118 84 82 46 43 37 35 32 31 27 22 20 17 16 15 14 71,1 46,2 17,1 11,9 21,9 8,6 4,9 7,2 39,7 17,2 8,6 10,2 10,6 9,1 44,4 14,7 25,4 6,1 29,2 17,1 procent

51 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED TVÅ UTRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program O1THY Tandhygienistprogrammet N1LMK Läkemedelskemi, kandidatprogram N1FAR Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet N1SJU Sjukhusfysikerprogrammet N1MB1 Molekylärbiologi, kandidatprogram N1MAT Matematikprogrammet V1RÖS Röntgensjuksköterskeprogrammet S1OFF Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning S1SPO Sports Coaching N1SOB Software Engineering, Bachelors Programme H1KAS Kulturarvsstudier, kandidatprogram L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 N1KEM Kemi, kandidatprogram S1ARB Arbetsvetarprogrammet-analys/utvärdering av arbete och arbetsmarknad S1STV Statsvetarprogrammet S1EUR Europaprogrammet S1SOP Socionomprogrammet S1SOC Socionomprogrammet L1GRU Grundlärarprogrammet procent 33,9 27,8 26,4 24,8 21,3 18,2 15,6 15,4 12,9 9,7 9,6 9,5 9,2 9,1 8,3 8,2 7,5 7,4 7,3 7,0 21 10 48 39 10 4 5 12 6 16 4 18 2 4 11 8 9 18 31 antal

52 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED TVÅ UTRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program N1FAR Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet L1GRU Grundlärarprogrammet S1HEG Handelshögskolans ekonomprogram L1LÄR Lärarprogrammet O1THY Tandhygienistprogrammet L1FÖR Förskollärarprogrammet L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 S1SOC Socionomprogrammet N1SOB Software Engineering, Bachelors Programme L1ÄGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan N1COS Datavetenskapligt program V1RÖS Röntgensjuksköterskeprogrammet S1OFF Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning S1STV Statsvetarprogrammet N1LMK Läkemedelskemi, kandidatprogram N1SJU Sjukhusfysikerprogrammet antal 48 39 31 30 26 21 19 18 16 15 13 12 11 10 26,4 24,8 7,0 4,2 5,4 33,9 4,9 9,2 7,3 9,6 3,5 6,6 15,4 12,9 8,2 27,8 21,3 procent

53 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED EN UTRIKES- OCH EN INRIKESFÖDD FÖRÄLDER Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program N1MAV Marin vetenskap, kandidatprogram K1FOT Konstnärligt kandidatprogram i fotografi S1LOG Handelshögskolans logistikprogram V1AUD Audionomprogrammet H1KLT Kultur, kandidatprogram H1KAS Kulturarvsstudier, kandidatprogram N1MVN Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram N1MB1 Molekylärbiologi, kandidatprogram S1RES Restaurangmanagerprogrammet Z1BAS Högskolans basår H1RKR Religionsvetenskapligt program, kandidatprogram på grundnivå S1SOP Socionomprogrammet S1ARB Arbetsvetarprogrammet-analys /utvärdering av arbete och arbetsmarknad K1DES Konstnärligt kandidatprogram i design S1SMI Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram S1GLS Kandidatprogrammet i Globala studier M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet N1GVS Geovetenskap, kandidatprogram S1HEG Handelshögskolans ekonomprogram procent 24,0 20,4 17,0 15,3 15,2 14,3 13,8 13,6 13,4 13,3 13,2 12,5 12,1 12,0 11,9 11,5 11,2 18 10 16 9 5 6 4 3 25 6 16 6 4 13 10 18 3 81 antal

54 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland … FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED EN UTRIKES- OCH EN INRIKESFÖDD FÖRÄLDER Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program S1HEG Handelshögskolans ekonomprogram L1LÄR Lärarprogrammet L1GRU Grundlärarprogrammet L1FÖR Förskollärarprogrammet Z1BAS Högskolans basår V1SSK Sjuksköterskeprogrammet S1SOC Socionomprogrammet L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 L1ÄGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan N1MAV Marin vetenskap, kandidatprogram M1BMA Biomedicinska analytikerprogrammet S1LOG Handelshögskolans logistikprogram S1SOP Socionomprogrammet V1ARB Arbetsterapeutprogrammet S2HPR Hälsopromotionsprogrammet N1COS Datavetenskapligt program S1SMI Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram N1FAR Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram antal 81 39 29 26 25 21 20 18 16 15 13 11 11,2 8,1 6,6 6,7 13,4 9,7 8,6 10,2 4,6 24,0 11,5 17,0 13,2 9,4 8,2 7,6 12,0 6,0 procent

55 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland …. FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED TVÅ INRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program K1TKF Konstnärligt kandidatprogram i Textil - Kläder - Formgivning K1FRI Konstnärligt kandidatprogram i fri konst S1JOR Journalistprogrammet V1FYS Sjukgymnastprogrammet N1GEO Geografi, kandidatprogram S2HPR Hälsopromotionsprogrammet S1MKV MKV-programmet - PR, opinionsbildning & omvärld M1DIP Dietistprogrammet N1MVN Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram S1PER Personalvetarprogrammet N1GVS Geovetenskap, kandidatprogram S1STV Statsvetarprogrammet L1ÄGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan S1GLS Kandidatprogrammet i Globala studier K1MUG Konstnärligt kandidatprogram i musik S1SMI Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram H1KLT Kultur, kandidatprogram M1FHV Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi S1EUR Europaprogrammet V1ARB Arbetsterapeutprogrammet procent 100,0 95,6 92,5 90,6 86,8 86,5 86,2 84,6 83,6 83,3 82,9 82,4 81,8 81,7 81,1 80,0 28 21 43 149 29 158 90 96 25 75 22 112 359 70 68 89 27 89 86 128 antal

56 Registreringar på program på grundutbildningsnivå vid Göteborgs universitet med utbildningsstart 2011; Topplista över program (grundutbildningsnivå) bland …. FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET - ANALYS OCH UTVÄRDERING INRIKESFÖDDA MED TVÅ INRIKESFÖDDA FÖRÄLDRAR Källa: SCB*exkl freemoversProcenten visar andel av totalt antal förstagångsstudenter (vid GU) för respektive program S1HEG Handelshögskolans ekonomprogram L1ÄGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan L1GRU Grundlärarprogrammet L1LÄR Lärarprogrammet L1FÖR Förskollärarprogrammet V1SSK Sjuksköterskeprogrammet S1SOC Socionomprogrammet S2HPR Hälsopromotionsprogrammet V1FYS Sjukgymnastprogrammet N1COS Datavetenskapligt program Z1BAS Högskolans basår V1ARB Arbetsterapeutprogrammet L1Ä79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 S1STV Statsvetarprogrammet N1SYS Systemvetenskap: IT, människa och organisation, kandidatprogram M1DIP Dietistprogrammet S1MKV MKV-programmet - PR, opinionsbildning & omvärld S1SMI Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram M1FHV Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi antal 575 359 350 333 296 202 191 158 149 136 128 115 112 104 96 90 89 79,8 83,3 79,2 69,4 76,5 78,6 78,0 86,8 92,5 75,6 72,7 80,0 58,7 83,6 78,2 86,5 82,4 81,7 procent


Ladda ner ppt "BREDDAD REKRYTERING NYBÖRJARE VID GÖTEBORGS UNIVERSITET 2014 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET – ANALYS OCH UTVÄRDERING."

Liknande presentationer


Google-annonser