Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Träd i stadsmiljö Välkomna!. 2 Skyddsvärda träd Uppdrag från Naturvårdsverket → ett instrument för att uppnå miljömålen Hotad miljö (upphörd hävd, igenväxning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Träd i stadsmiljö Välkomna!. 2 Skyddsvärda träd Uppdrag från Naturvårdsverket → ett instrument för att uppnå miljömålen Hotad miljö (upphörd hävd, igenväxning."— Presentationens avskrift:

1 1 Träd i stadsmiljö Välkomna!

2 2 Skyddsvärda träd Uppdrag från Naturvårdsverket → ett instrument för att uppnå miljömålen Hotad miljö (upphörd hävd, igenväxning och avverkning) Nyckeln till bevarande av en mängd hotade växter och arter och utgör en viktig del av det biologiska kulturarvet.

3 3 Definition Jätteträd, träd grövre än 1 meter i diameter. Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. Grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter med utvecklad hålighet i huvudstam. Både levande och döda!

4 4 Prioriterade trädmiljöer Grova och gamla ekar. Gårdsmiljöer Parker och kyrkogårdar Alléer och andra vägnära träd Hamlade träd

5 5 Syfte Öka kunskapen om förekomst, status och hot samt behov av skötsel eller andra bevarandeåtgärder Beskriva och informera om trädens särskilda betydelse för biologisk mångfald. Utarbeta lämpliga bevarandeåtgärder i samarbete med berörda parter.

6 6 Länsstyrelsens arbete Nutid: Basinventering → egen databas →Trädportalen Framtid: Åtgärder för att uppnå de mål som finns i programmet.

7 7 Åtgärder Identifiera och bevara särskilt skyddsvärda träd. Hävda marken kring grova ekar och andra träd med stort ljusbehov. Låt döda träd leva eller ”wanted dead or alive”

8 8 Åtgärder Prioritera kronavlastning, säkerhetsbeskärning och hamling. Glöm inte återväxt och efterträdare. Undvik grävarbeten i närheten av särskilt skyddsvärda träd.

9 9 Åtgärder Definiera skötselåtgärdens lämpliga omfattning och arbeta stegvis I dagsläget använd inhemska arter. (www.eplantor.se)

10 10 Avslutningsvis Förståelse för trädens värden och hur man förvaltar dem och den biologiska mångfald som är knuten till träden. Tänk till under dagen och hör av er till oss.


Ladda ner ppt "1 Träd i stadsmiljö Välkomna!. 2 Skyddsvärda träd Uppdrag från Naturvårdsverket → ett instrument för att uppnå miljömålen Hotad miljö (upphörd hävd, igenväxning."

Liknande presentationer


Google-annonser