Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan 793 Mkr bli mer? Håkan Brynielsson 2009-05-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan 793 Mkr bli mer? Håkan Brynielsson 2009-05-20."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan 793 Mkr bli mer? Håkan Brynielsson 2009-05-20

2 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 2 Kalmar län har fått mer medel än tidigare 574 mkr i förra planen 793 mkr i denna Vår andel har ökat från 2,0 % till 2,4 % + 219 Mkr Behovet är som alltid mycket större Kan vi växla upp insatserna ytterligare? Är medfinansiering ett medel i sånt fall?

3 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 3

4 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 4 Nyinvesteringar i infrastruktur som andel av BNP Procent Genomsnitt för samtliga länder Sverige Källa: Nutek, Euroconstruct

5 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 5 Två tidigare initiativ 1.Juni 2007 – erbjudande om att förskottera investeringar på över 1,5 miljarder kronor 2. Augusti 2008 – erbjudande till Åsa Torstensson om att vi är beredd att inleda en dialog med regeringen om medfinansiering av infrastrukturprojekt

6 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 6 Statens modell

7 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 7 Trafikverkens uppdrag Trafikverken ska pröva möjligheten till medfinansiering i planeringsskedet och/eller genomförandeskedet av alla infrastrukturprojekt Ex exploateringsvinster, broavgifter, direkta bidrag

8 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 8 Spelar roll? Det går att köpa sig före i kön, även om det inte är sagt i några officiella dokument Uppfattas som en signal om ett lokalt och regionalt engagemang att åtgärda bristerna ”Den regionala nyttan” stärker insatsen 20 % är ett absolut golv Medel från den regionala planen till nationella objekt mindre värda än nya friska pengar Finns objekten i den Nationella Transportplanen kan förskottering ge förtur

9 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 9 Exempel på medfinansiering 1.EU-medel 2.Medel från den regionala planen till nationella objekt 3.Från berörda företag 4.Kommunal förskottering: Förbifart Målilla 5.Kommunal medfinansiering - Rv 33 – Vimmerby/Arla - E22 – Kalmar/IKEA - Cykelvägar – Ex Mönsterås, Mörbylånga

10 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 10 Några utgångspunkterna för vår medfinansiering? 1.Vårt erbjudande från juni 2007 om att förskottera investeringar i infrastrukturen 2.Helheten ( Ostkusten, Kust till kust, Stångådals- och Tjustbanan 3.Kommunal förskottering och medfinansiering bör utgå ifrån de principer som gäller för förbifart Målilla 4.Vill vi ”lyfta” våra objekt måste vi sannolikt medfinansiera med en större egen insats än ”golvet”

11 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 11 Förslag på medfinansiering av nationella projekt 1. Kust till kustbanan - Förstudie om att bl.a. bygga mötesstationer inom planperioden 2. Stångådals- och Tjustbanan - Kapacitetshöjning 3. E22 Förbifart Mönsterås - Nyttoaspekter i ett bredare perspektiv, Bygga inom planperioden 4. E22 förbi Bergkvara - Förstudie + vägutredning

12 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 12 Några frågor av betydelse? Vem ska betala? Den som har störst nytta? EU, kommun, regionförbund, företag, medel från regionala planen Regional fond? Hur stor andel? Golvet? Typ av projekt? Projektets kostnadsnivå? Om vi ska

13 © Regionförbundet i Kalmar län 2007Sidan 13 Regionala projekt Gemensamma principer för medfinansiering av regionala projekt Två exempel - Cykelbanor 50 – 80 % = kommunen - Mindre vägar på landsbygden 0-20 % = kommunen


Ladda ner ppt "Hur kan 793 Mkr bli mer? Håkan Brynielsson 2009-05-20."

Liknande presentationer


Google-annonser