Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Logistik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Logistik"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Logistik
Bengt Ekdahl (kursansvarig, examination, seminarieledare), tel , Kristina Dalberg (kursassistent, administration), tel , Mårten Fristedt (seminarieledare Möblia) tel , Björn Oskarsson (seminarieledare), tel ,

2 Om oss Bengt Mårten Kristina

3 Dagens 4 timmar Genomgång kursen (första h)
Introduktion till Logistik (första o andra h) Förändringsarbetet inom logistik (andra o tredje h) Introduktion av Cyklett AB (tredje h) Flödeskartläggning (tredje h) Lager och nyckeltal i lager (fjärde h)

4 Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Förstå och beskriva hur olika logistiksystem är uppbyggda. Förstå och beskriva de aktiviteter som logistiksystemen är uppbyggda av. Beskriva och tillämpa grundläggande begrepp, modeller och verktyg för att observera, kartlägga och beskriva ett logistiksystem. Beskriva och tillämpa grundläggande principer och modeller för hur ett logistiksystem samverkar med företagets lönsamhet. Värdera och jämföra flera olika handlingsalternativ avseende förändring av ett specifikt logistiksystem, motivera och rekommendera ett eller flera alternativ, samt tydligt kommunicera resultaten av en sådan utredning

5 Pedagogisk tanke Logistikens grunder ter sig vid en första anblick ganska enkla, men tack vare de situationsberoenden som finns i alla verksamheter blir tillämpningen ofta komplex. Teoretiska modeller ger vägledning men måste alltid förfinas och anpassas till den specifika beslutssituationen. Det egna problematiserandet och reflektionen är därför centrala för att bygga upp förståelse kring de logistiska grunderna och av denna anledning utgör arbetet med praktikfallen kursens tyngdpunkt. Om kursens bärande pedagogiska tanke skall sammanfattas i en mening så får det bli ”lära genom att göra”.

6 Sammanfattningsvis Kursen bygger på tillämpning av verktyg och modeller. Verktygen och modellerna finns i litteraturen men valet av dessa och användningen av dessa måste ni göra själv. Tillämpningen gör att det tar mycket tid att i grupper diskutera varför den ena modellen är bättre än en annan.

7 Kursinnehåll: Den huvudsakliga analysenheten är det enskilda varuproducerande företaget, sett ur ett systemperspektiv. Centrala logistikaktiviteter (transport, lagring, materialhantering) och processer (materialförsörjning, distribution). Logistikens påverkan på lönsamheten, via: Kostnader - ur ett helhetsperspektiv Leveransservice - som bidrar till intäkter Kapital - minskat behov genom lämpliga logistiklösningar

8 Examination Tentamen är på max 30 poäng. För godkänt krävs 15 poäng, för betyg 4 krävs 20 poäng och för betyg 5 krävs 25 poäng. Tentamen består bla av ett minicase där ni skall göra en planering av ett beslutsunderlag (likt det ni gör i presentationen av Möblia) och ev uträkningar (likt det ni gör i Cyklett). För att bli godkänd på kursen krävs ALLTSÅ: G på Cyklettrapporter G på presentationen av praktikfallet Möblia G på Ruttplaneringsuppgift G på tentan

9 Återkoppling till förra årets kurs
Tentan fick lite kritik för att den bestod av två stora uppgifter som ibland var svåra att förstå vad vi var ute efter. Åtgärd: Tenta med ett minicase och mer teoribaserade frågor Efterfrågade genomgång av Möblia efter att de gjort klart det caset i kursen. Åtgärd: Ny Fö som följer upp både Cyklett och Möblia För många examinationsmoment! Åtgärd: Tagit bort ett Föreläsningsserien får bra omdömen, men studenterna ville gärna ha lite fler föreläsningar, gärna om grunderna. Åtgärd: Har lagt till uppföljningsföreläsningar Stadium föreläsningen uppskattat som vanligt! Åtgärd: Finns kvar Olika bud om det var bra/dåligt att man inte fick poäng till tentan längs vägen. Vissa gillar, andra gillar inte. Åtgärd: Tagit bort poängen på tentan (får 2,5 hp vid G). Casen mer av lärandemoment där handledarna styr om ni kommit fel. Viss kritik (men även ros) för att kursen gick på halvfart - vissa tyckte att man inte skulle fått plats med så mycket om kursen gått i en period. Åtgärd: Helfartskurs där vi bantat ner Möblia med 80%

10 Vad säger kursboken? Kostnadseffektiv leveransservice

11 Anmälan Anmälan till inlämningarna görs i grupper om 5 på kursens hemsida. Anmälningslistor ligger på hemsidan.

12 Cyklett Introduceras senare idag (Fö 2) Material i filarkiv
Arbetsseminarie tis och fre denna vecka (+ nästa vecka) På arb sem jobbar ni med uppgifterna 1a-d och 2a-d. Dessa är till för att strukturera ert arbete i grupperna Inlämning 1: Skall Cyklett ändra sin distributionsstruktur? Vilka marknadsmässiga och ekonomiska konsekvenser får detta? Inlämning senast Mån v38 kl 15.00 Uppföljningsföreläsning Mån v 38

13 Introduktion till Logistik
Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

14 Logistik definition Vad är logistik för dig utan att titta i boken eller på OH? Vad tänker ni när ni hör ordet och vad innehåller det?

15 Logistics ”Logistics Management is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, services and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet customers' requirements.” Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), 2005

16 CSCMP´s def (s 21 ML) Logistik omfattar att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredställa kundens behov och önskemål (inklusive informationsflödet) Alltså LÅGA KOSTNADER OCH RÄTT SERVICE

17 Rätt saker Logistik är inte bara att göra saker rätt utan i ännu högre grad att göra RÄTT SAKER

18 Liknelsen skogen och träden, att se helheten
Skogen är logistiken (hela företaget) = Kan symbolisera: Olika funktioner, Olika verktyg

19 Logistik stort område Logistikutveckling (Logistics Management)
Produktionslogistik Förpackningslogistik Teknisk logistik Transportlogistik Vårdlogistik Grön Logistik

20 Trenivåmodellen Figur 3.16

21 Vad en produkt består av
Figur 1.1

22 Logistikutvecklingen i Sverige
Figur 1.5

23 Ett producerande företags logistiksystem
Figur 1.2

24 Logistikröret för ett producerande företag
Figur 2.1

25 Fördelar med kort rör Diskutera i bikupor

26 Kostnader i totalkostnadsmodellen
Figur 1.6

27 Leveransserviceelementen
Figur 1.7

28 Totalkostnadsmodell & leveransservice
Figur 1.8

29 Leveransservice & lönsamhet
Figur 1.9

30 Förändringsarbetet inom logistik
Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

31 Stegen i förändringsarbetet
Figur 5.1

32 Förändringsarbetet som behandlas i boken
Figur 5.2

33 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik
Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

34 Praktikfall Cyklett Uppdraget:
Skall Cyklett ändra sin distributionsstruktur? Vilka marknadsmässiga och ekonomiska konsekvenser får detta?

35 Uppdraget skall avrapporteras i en rapport
För att hjälpa er på vägen har vi delat upp uppdraget i två deluppgifter. Varje deluppgift är indelad i 4 steg (a-d) Jobba med dessa deluppgifter men tänk på att avsätta tid för sammanställning och reflektion i slutet. Det är just denna sammanställning och reflektion som gör er till bättre logistiker.

36 Seminarierna Cyklett Ni jobbar självständigt i grupperna men det finns sem ledare för frågor och ev genomgångar på tavlan Sem ledaren kommer också att gå igenom kraven på rapporten

37 Symboler för flödeskartläggning
Figur 6.1

38 Flödeskarta för Flexilek AB
Figur 6.4

39 Cyklett AB Läs igenom och rita en övergripande flödeskarta, 30 min

40 Cykletts materialflöde
Slutkunder FM SM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

41 Dagens 4 timmar Introduktion till Logistik
Förändringsarbetet inom logistik Introduktion av Cyklett AB Flödeskartläggning av Cyklett AB Lager och nyckeltal i lager

42 Lager Varför har man lager Lagermodell Nyckeltal i lager

43 Varför har man lager? Fundera tillsammans med din bordsgranne

44 Olika lagers placering i flödet
Figur 3.1

45 Omsättningslager - princip
Figur 3.4

46 Verkligt uttag ur lager
Figur 3.5

47 Säkerhetslager - principiellt utseende
Figur 3.7

48 Nyckeltalstabell

49 Bilaga 4. Inköpta artiklar
Art nr. Inköpspris (SEK) Inköpskvantitet (st) Säkerhetslager RAM2143 683,30 400 100 RAM6554 679,86 RAM4166 680,43 RAM3975 614,34 RAM4465 652,85 RAM404 689,63 YYY6298 80,46 600 150 YYY1590 83,33 XXX7490 127,01 ZZZ2028 82,18 XXX201 66,09 ZZZ6734 123,56

50 Du Pont


Ladda ner ppt "Välkomna till Logistik"

Liknande presentationer


Google-annonser