Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Proteinfraktioner – analyserna och indikationerna Christian Löwbeer September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Proteinfraktioner – analyserna och indikationerna Christian Löwbeer September 2015."— Presentationens avskrift:

1 Proteinfraktioner – analyserna och indikationerna Christian Löwbeer September 2015

2 images.MD

3 Proteinmiljön Plasmaproteiner(P eller S) Urinproteiner(U) Likvorproteiner(Sp = Csv)

4 Egentliga plasmaproteiner Verkar i det extracellulära rummet Molekylmassa > ca 45 kDa Retineras vid ultrafiltrationen i glomeruli I plasma finns många andra proteiner!

5 Plasma/Serum-Proteinfraktioner Elektroforetisk proteinanalys –Zonelektrofores (agarosgel) –kapillärelektrofores Kvantitativ mätning av proteinkoncentrationerna

6 Zonelektrofores: agarosgel Utförs på serum eller plasma serum = plasma minus fibrinogen Uppdelning efter vandringshastighet -laddning -form -storlek anod (+) katod (-)

7 Kapillärelektrofores

8 M-komponent ca 2 g/L Modifierad efter Larsson A, et al 2003 Vandringshastighet -storlek -laddning

9 Kvantitativ proteinmätning

10 Gruppdiskussion Vilka analyser ingår i P-Proteinfraktioner? Vilka är indikationerna för P-Proteinfraktioner?

11 Gruppdiskussion Vilka analyser ingår i P-Proteinfraktioner?

12 Vad mäter vi? Albumin Alfa-1 antitrypsin Orosomukoid Haptoglobin CRP IgG, IgA, IgM (Fibrinogen) (C3, C4) (Ceruloplasmin) (C1-inaktivator)

13 Vad ser vi? Transtyretin Albumin (Orosomucoid) Alfa-1 Antitrypsin Alfa-Lipoprotein HDL (Ceruloplasmin) Alfa-2 Makroglobulin Haptoglobin Fibronektin Transferrin Beta-Lipoprotein LDL Komplementfaktor C3 (C4) Fibrinogen IgG, IgA, IgM (CRP)

14 Transtyretin (Prealbumin) Serumkoncentration ca 0,3 g/L 10-20 x högre transtyretin/albumin i likvor –  -trace protein (  TP) högre specificitet för att påvisa likvorläckage Bundet till retinolbindande protein Binder tyroxin (T4)

15 Transtyretin Sänkt koncentration vid: –Svält, fasta malnutritionsmarkör –Akut inflammation –Levercirros –Hypertyreos Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

16 Albumin Transportprotein Bildas i levern Upprätthåller kolloidosmotiskt tryck Koncentration i serum ca 45 g/L

17 Albumin Sänkt koncentration vid: –Malabsorption –Leverskada –Inflammation –Tarm-, njur-, brännskada Förhöjd koncentration vid: –Dehydrering Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

18 Orosomukoid Det akutfasprotein som tillsammans med CRP väger tyngst vid bedömning av inflammationsgrad Ökar inom två dygn efter vävnadsskada –t1/2 ca 5 dygn Sjunker vid nefrotiskt syndrom, levercirrhos samt något vid östrogenpåverkan

19 Alfa-1 antitrypsin Inaktiverar elastas från makrofager och granulocyter Bildas i levern Koncentration i serum ca 1,5 g/L

20 Alfa-1 antitrypsin Sänkt koncentration vid: –Genetisk brist Förhöjd koncentration vid: –Östrogenpåverkan –Inflammation –Leverpåverkan Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

21 Alfa-2 makroglobulin Bildas i lever och makrofager Proteashämmare (molekylfälla) Okänt hur syntesen regleras Serumkoncentration ca 2 g/L

22 Alfa-2 makroglobulin Sänkt koncentration vid: –Total brist förekommer ej Förhöjd koncentration vid: –Nefrotiskt syndrom Uttalad proteinuri, hypoalbuminemi, hyperlipidemi och ödem –Stigande ålder Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

23 Haptoglobin Glykoprotein som bildas i levern Komplexbinder fritt hemoglobin Akutfasprotein Serumkoncentration hos vuxna ca 2 g/L

24 Haptoglobin Sänkt koncentration vid: –Hemolys –Leverskada –Barn har låga värden Förhöjd koncentration vid: –Inflammation Normal koncentration vid inflammation kan bero på hemolys Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

25 Ceruloplasmin Bildas i levern, innehåller 6 Cu-atomer Transportfunktion för Cu Oxiderar järn i plasma, vilket underlättar inbindning till transferrin Plasmakoncentration ca 0.3 g/L

26 Ceruloplasmin Sänkt koncentration vid: –Mb Wilson (S-Cu , U-Cu , Cu i leverbiopsi  ) –Nefrotiskt syndrom Förhöjd koncentration vid: –Inflammation –Gallflödeshinder –Mononukleos –Hepatit –Östrogenpåverkan Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

27 Transferrin Bildas i levern Transporterar järn i plasma En transferrin binder två järnjoner Serumkoncentration ca 2 g/L

28 Transferrin Sänkt koncentration vid: –Svält, proteinbrist –Alkoholism –Inflammation Förhöjd koncentration vid: –Järnbrist –Östrogenpåverkan –Anabola steroider Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

29 Komplementsystemet C3, C4, C3d, C1q… Immunologiska försvaret ca 30 olika proteiner C3 plasmakoncentration ca 1,5 g/L C4 plasmakoncentration ca 0,4 g/L C3, C4 samt C1q ökar vid inflammation

30 Komplementfaktor C3 Sänkt koncentration vid: –Glomerulonefrit –Immunkomplexsjukdom –Immunhemolytisk anemi Förhöjd koncentration vid: –Inflammation Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  Förhöjt C3d stödjer misstanke om komplementförbrukning

31 C4 Sänkt koncentration vid: –Komplementaktivering klassiska vägen Immunkomplexjukdomar: t ex skov av SLE, immunhemolytisk anemi –Hereditärt angioneurotiskt ödem Brist på C1-inaktivator (C1-esterashämmare) –Genetiskt betingad brist Sänkt C1q stödjer misstanke om komplementaktivering klassiska vägen

32 Immunglobuliner IgG, IgA, IgM (IgD, IgE) Bildas av B-celler (plasmaceller) –B-lymfocyter har IgM och IgD på ytan –Plasmaceller producerar: alla klasser Ig Binder till patogena mikroorganismer och dess toxiska produkter Serumkoncentration hos vuxen: – IgG ca 10 g/L, IgA ca 3 g/L, IgM ca 0,5 g/L

33 Normal syntes av immunglobuliner Varje antikroppsbildande plasmacell syntetiserar immunglobulinmolekyler av en och samma struktur med specifik antigenbindande förmåga. Det mycket stora antalet olika Ig-molekyler (ca 10 miljoner) sprids vid elektrofores över ett stort område – polyklonal fördelning.

34 Oligoklonal Ig-ökning En ökad proliferation av ett litet antal cellkloner. Med elektrofores ses de syntetiserade immunglobulinerna som ett litet antal (ofta 2-10) smala band i gammazonen.

35 Monoklonal Ig-ökning Kraftig tillväxt av bara en B-cellklon som syntetiserar en relativt homogent immunglobulinfraktion – en M-komponent. Vid elektrofores ses M-komponenten som ett avgränsat band – en M-komponent. M: monoklonal, myelom, makroglobulinemi

36 Typbestäms med immunfixation IgG-lambda

37 Monoklonala gammopatier MGUS (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significanse) –Hos 3% av befolkningen över 70 år Myelom –> 10 % plasmaceller i benmärgen Waldenströms makroglobulinemi –> 10 % lymfoplasmacytiska celler i benmärgen

38 M-komponent kan också vara associerat med: Andra lymfom Kronisk lymfatisk leukemi Amyloidos (AL amyloidos) Essentiell monoklonal kryoglobulinemi (Heavy-chain disease)

39 (IgD och IgE) IgD –Hyper-IgD med periodisk feber –IgD-myelom IgE –Allergidiagnostik Specifika IgE-antikroppar mot olika allergen –IgE-myelom

40 Immunglobulin A Sänkt koncentration vid: –Genetisk betingad IgA-brist –Icke-IgA myelom, Mb Waldenström –Förlust via njurar Förhöjd koncentration vid: –Infektion eller inflammation i lunga, tarm; vid IgA-nefrit, RA –Malignitet –Alkoholism –Myelom, MGUS Plasmaceller Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

41 Fibrinogen Bildas levern Akutfasprotein Ingår i blodkoagulationen Plasmakoncentration ca 3 g/L

42 Fibrinogen Sänkt koncentration vid: –Koagulation, DIC Förhöjd koncentration vid: –Inflammation –Nefrotiskt syndrom Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

43 Immunglobulin M Sänkt koncentration vid: –Genetiskt betingad IgM-brist –Hematolgisk malignitet Förhöjd koncentration vid: –Infektioner Virussjukdomar Mykoplasmainfektion Tropiska sjd –Primär biliär cirros –Waldenströms makroglobulinemi = Lymfoplasmocytiskt lymfom –B-lymfocyter –MGUS Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin 

44 Immunglobulin G Sänkt koncentration vid: –Genetiskt betingad IgG-brist –Förlust via njurar, tarm –Lymfoproliferativ sjd –Kortisol  (behandling, produktion) Förhöjd koncentration vid: –Infektion –Selektivt vid: SLE, kronisk aktiv hepatit, abscesser –Myelom, MGUS Plasmaceller Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP 

45 Oligoklonal Ig-produktion Flera (2-10) smala band i gammazonen –Akuta infektioner (ofta hypergammaglobulinemi) Akuta till subakuta virusinfektioner –Maligna processer (sällan klar hypergammaglobulinemi) Hematologisk sjukdom –Leverpåverkan Kronisk virushepatit Levercirrhos

46 CRP Bildas i levern Akutfasprotein –Förhöjda koncentrationer ses inom 2-8 timmar efter akut cellsönderfall, t1/2 ca 14-19 timmar Funktion ej helt känd, binder till skadade celler, cellfragment och mikroorganismer, vilket aktiverar komplementsystemet. Serumkoncentration mindre än 5 mg/L.

47 CRP Förhöjd koncentration vid: –Inflammation –Cellsönderfall, vävnadsskada –Infektion Ökar generellt mer vid bakteriella infektioner än vid virusinfektioner Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP 

48 CRP som riskmarkör för kardiovaskulär sjukdom En liten förhöjning av CRP-koncentrationen i serum eller plasma hos synbarligen friska individer, är associerad med ökad risk för hjärtinfarkt och kardiovaskulär död. Den relativa risken (RR) anses låg vid koncentrationer 3,0 mg/L. CRP har också visats vara av prognostiskt värde vid akut hjärtinfarkt och instabil angina pectoris.

49 Vad är normal CRP-koncentration? Normalvärdena är positivt snedfördelade och bara ca 10% har värden 5,0-10,0 mg/L. 40% ligger under den önskvärda nivån <1,0 mg/L. 5-10% av subjektivt friska har <0,20 mg/L.

50 ”…låggradig inflammation…” 1200 % ökning!

51 Gruppdiskussion Vilka är indikationerna för P-Proteinfraktioner?

52 Huvudindikationer för Proteinfraktioner Utredning av förhöjd SR Misstanke om myelom och lymfom Inflammatoriska reaktioner av oklar genes Oklar polysymtomatisk sjukdomsbild med symtom/fynd som –avmagring, oklar feber, skelettsmärtor, anemi med misstänkt hemolys, infektionsbenägenhet, steatorré, ikterus, ascites, ödem, hyperkalcemi och proteinuri

53 Huvudindikationer för Proteinfraktioner Diagnostik och behandlingsuppföljning av patienter med M-komponent Uppföljning och värdering av terapieffekt vid –led- och bindvävssjukdomar (t.ex. reumatoid artrit, SLE) –vid tarmsjukdomar (t.ex. regional enterit, ulcerös kolit) –vid leversjukdomar och maligniteter.

54 Myelom? Symptomatiskt myelom (behandlingskrävande) 1. Klonala plasmaceller i benmärgsprov eller biopsi från annan lokal (plasmocytom) 2. M-komponent i serum och eller urin* 3. Tecken på ROTI (Related Organ or Tissue Impairment)* Hyperkalcemi* Njurfunktionsnedsättning* Anemi* Skelettförändringar (osteolytiska foci eller osteopeni med kompressionsfrakturer) Övrigt: Hyperviskositetssyndrom, amyloidos, frekventa bakteriella infektioner (>2 per år) För diagnos krävs 1 + 2 + 3 (minst en av punkterna under 3, sekundärt till plasmacellssjukdomen) *Om M-komp i serum och/eller urin saknas, kan abnorm kvot av fria lätta kedjor (FLC) i serum/plasma räcka för kriterium 2. Vid icke sekretoriskt myelom krävs ≥10% plasmaceller i benmärg + ROTI.

55 Myelom eller MGUS? Asymptomatiskt myelom (icke behandlingskrävande) M-komponent i serum >30 g/L och/eller Klonala plasmaceller >10 % i benmärgsprov Ingen myelomrelaterad organpåverkan MGUS (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) M-komponent i serum <30 g/L Klonal plasmaceller <10 % i benmärgsprov Ingen myelomrelaterad organpåverkan

56 Myelom eller MGUS? Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP 

57 Analyser vid misstanke om myelom Serum- och urinelektrofores (proteinfraktioner) Blodstatus SR Elektrolyter (kalium, kalcium) Kreatinin Urea Bild- och funktionsdiagnostik

58 För att fastsälla diagnosen myelom Benmärgspunktion för utstryk, ev. kompletterat med biopsi. –>10% plasmaceller talar för myelom

59 Myelom eller MGUS? Följande analysresultat talar för myelom: S-M-komponent med IgG >30 g/L eller IgA >20 g/L, IgD eller IgE oavsett konc. U-M-komponent kappa eller lambda >1g/L. Uttalad sekundär hypogammaglobulinemi. Anemi, hyperkalcemi, hypoalbuminemi, samt förhöjt  2-mikroglobulin och CRP är ogynnsamt ur prognostisk synvinkel.

60 Inflammation Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP 

61 Polymyalgia reumatika Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP  Muskelsmärtor skuldra/höft, överarm, lår. Ofta uttalad inflammation men CRP <50 mg/L förekommer. Normala immunglobuliner Temporalisarterit kan ses parallellt.

62 SLE Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP  Inflammation (CRP inte alltid förhöjt) Förhöjt IgG (sänkt C4)

63 Hemolys Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP 

64 Leversjukdom Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP 

65 Östrogenpåverkan Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP  Isolerat förhöjt Alfa-1 antitrypsin (samt tranferrin och ceruloplasmin) Inga tecken på inflammation

66 Alfa-1 antitrypsinbrist Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP 

67 Pi-typning (isoelektrisk fokusering eller genotypning) Vid  1-antitrypsin <0,7 g/L bör Pi-typning utföras –Risk för kolestas i unga år och KOL (emfysem) i vuxen ålder Fenotyp% av normal koncIncidens 1972-74 Pi SZ26-4955/200 000 Pi ZZ11-20129/200 000 Pi Z-6-11 Pi ----- Klinisk kemi UMAS

68 Infektion Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP  Inflammation Förhöjda Ig-nivåer

69 Immunbrist Variabel immunbrist (CVID) –200-300 personer i Sverige –Flera eller samtliga Ig under normalvärdet X-kromosombunden agammablobulinemi –Cirka 25 kända fall i Sverige, bara män Selektiv IgA-brist –1 fall per 300-700 skandinaver

70 Selektiv IgA-brist Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP  <0.05

71 Remittera patienter med IgA-brist Remiss till Immunbristenheten Karolinska Huddinge för utredning Där tas anamnes avseende autoimmuna sjukdomar och ökad infektionsbenägenhet. Dessutom utförs analys av ”Anti-IgA-antikroppar”. Provtagning upprepas vart tredje år. Vid hög koncentration föreligger en liten ökad risk för transfusionsreaktion och patienten får en plastbricka med information att bära på sig. OBS att dessa patienter har en ökad risk att reagera mot immunglobulinbehandling med överkänslighetsreaktion.

72 Gruppdiskussion Vilka analyser ingår i U-Proteinfraktioner? Vilka är indikationerna för U-Proteinfraktioner?

73 Urinproteinmönster Vad vill vi veta? –Abnorma urinproteinmönster Glomerulär, tubulär, blandad proteinuri –Bence Jones proteinuri –Albuminuri ”mikroalbuminuri”

74 ”Proteinuri” Abnorma urinproteinmönster med ökad utsöndring (koncentration) av ett eller flera proteiner År 1695 Metodbeskrivning för U-Protein

75 = ca 270 mg/L Modifierad efter: D'Amico G et al. Kidney Int 2003 >50 kDa <25 kDa

76 Abnorma urinproteinmönster Selektiv glomerulär proteinuri –Albumin (69 kDa), transferrin, orosomukoid Oselektiv glomerulär proteinuri –Tillkomst av medelstora proteiner: IgG (160 kDa) Tubulär proteinuri –Lågmolekylära proteiner: protein HC, RBP,  2 -mikroglobulin, kappa- och lambda-kedjor Blandad glomerulär och tubulär proteinuri

77 Urinelektrofores plus immunfixation

78 Kvantifiering av urinproteiner U-Albumin U-IgG U-Protein HC (  1 -mikroglobulin) U-Kappa-kedjor U-Lambda-kedjor

79 Olika typer av proteinuri U-Albumin  Selektiv glomerulär proteinuri U-IgG/U-Albumin  Oselektiv glomerulär proteinuri U-Protein HC  Tubulär proteinuri U-Prot. HC/U-Alb.  Blandad proteinuri

80 Låggradig hyperalbuminuri ”mikroalbuminuri” AnalysBeslutsgränserRef tU-Albumin, dygn30-300 mg/d<25 mg/d tU-Albumin, natt20-200 µg/min<15 µg/min U-Albumin/U-Kreatinin index2,5-25 g/mol<3,0 g/mol k >2,8 g/mol m >2,0 g/mol (U-Albumin 20-200 mg/L<20 mg/L)

81 U-Albumin/U-Kreatinin index som riskmarkör Albuminutsöndringen är positivt korrelerad till insjuknande i kardiovaskulär sjukdom både hos patienter med och utan diabetes mellitus. Sambandet gäller också för den albuminutsöndring som föreligger hos subjektivt friska med början redan vid värdet 0,22 g/mol. Referensintervall: Morgonurin <3,0 g/mol

82 Bence Jones proteinuri Abnorm utsöndring av fria monoklonala lätta immunglobulinkedjor Markör för expansion av en plasmacellsklon/B-cellklon –Utsöndringen ökar med massan hos cellklonen

83 Fria lätta immunglobulinkedjor Främst som dimer 46 kDa

84 Bence Jones proteinuri Transtyretin  Albumin  Alfa-1 antitrypsin  IgA  IgM  IgG  Fibrinogen  Komplementfaktor C3  Transferrin  Alfa-2 makroglobulin  Haptoglobin  Ceruloplasmin  CRP 

85 U-Immunfixation Bence Jones proteinuri: M-komponent av fria lätta kedjor typ kappa eller lambda

86 Kvantifiering av lätta kedjor i urin U-Kappa-kedjornormalt ca <6 mg/dygn U-Lambda-kedjornormalt ca <2 mg/dygn Kvot U-Kappa-kedjor/U-Lambda-kedjor –Normalt ca 0,5-4

87 Indikationer för U-Kappa-kedjor/U-Lambda-kedjor Fynd av M-komponent i plasma/serum –MGUS eller myelom? Utredning av hypogammaglobulinemi hos vuxna (myelommisstanke) Uppföljning av myelom under behandling

88 Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) Kan användas tillsammans med serum- elektrofores vid screening av misstänkt myelom och ersätter i dessa fall urin- elektrofores. De flesta myelompatienter som saknar M- komponent har en patologisk kvot av fria lätta kedjor vilket minskar andelen med icke sekretorisk sjukdom till 1 %.

89 PROTEINDIAGNOSTIK…...innebär som all annan diagnostik att bedöma sannolikheter. Sannolikheten för en riktig bedömning ökar med en genomtänkt frågeställning….. Lycka till!

90 Tack för uppmärksamheten! christian.lowbeer@aleris.se


Ladda ner ppt "Proteinfraktioner – analyserna och indikationerna Christian Löwbeer September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser