Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cancercentrum.se Broschyr i pärmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cancercentrum.se Broschyr i pärmen."— Presentationens avskrift:

1 Broschyr i pärmen

2 Standardiserade vårdförlopp, SVF
Förebild: Danskt pakkeförlopp 2 miljarder/4 år Alla landsting har sagt ja Gäller alla cancerdiagnoser Prostatacancer och 4 andra är redan igång – piloter Patientrepresentation!

3 Standardiserade vårdförlopp
                                                                                                                                     

4 Välgrundad misstanke, pc
Psa över åldersrelaterat gränsvärde i samband med symptom eller tecken som talar för pc PSA över 10 ng/l Malignitetsmisstänkt palpationsfynd Urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi

5 Standardiserade vårdförlopp
                                                                                                                                      28 dagar

6 60 dagar till kurativ behandling av högriskcancer
Standardiserade vårdförlopp                                                                                                                                       60 dagar till kurativ behandling av högriskcancer

7 Högrisk, kurativ behandling,
Högrisk, ej botande beh. Start direkt (28 dgr) Standardiserade vårdförlopp                                                                                                                                       Högrisk, kurativ behandling, 60 dagar

8 Högrisk, kurativ behandling, 60 dagar Låg o mellanrisk
Högrisk, ej botande beh. Start direkt (28 dgr) Standardiserade vårdförlopp                                                                                                                                       Högrisk, kurativ behandling, 60 dagar Låg o mellanrisk Lyfts ut tills beslut om behandling tagits – sedan 28 dgr

9 Vilka vinner? Patienter med lokalt avancerad och högrisk pc
Kraftigt avkortade väntetider

10 Vilka riskerar att förlora?
De som inte uppfyller kriterierna Låg och mellanriskcancer – diagnosticeras snabbt men går ur systemet tills beslut tagits om behandling De som passerat möjligheten till botande behandling Den växande gruppen i aktiv monitorering

11 Andra risker och problem
Kontaktsjuksköterskor blir köadministratörer Personalbristen Tekniska brister Avsaknad av professionell samsyn i pc-vården Organisation

12 Sammanfattning SVF – Bland det bästa som hänt
Kommer inledningsvis att misslyckas Avslöjar resursbristerna Kan leda till stora undanträngningseffekter av grupper med stora vårdbehov

13 Att bevaka…. Kontaktsjuksköterskor MDK Second opinion Undanträngning
Hur används de extra medlen? Organisationsfrågor


Ladda ner ppt "Www.cancercentrum.se Broschyr i pärmen."

Liknande presentationer


Google-annonser