Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Skåne Dialogmöte privata vårdgivare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Skåne Dialogmöte privata vårdgivare"— Presentationens avskrift:

1 Region Skåne Dialogmöte privata vårdgivare 2015-08-24
Välkommen!

2 Deltagare Region Skåne
Karin Hesselgard, Divisionschef IT/MT Ewamay Cederholm, Verksamhetschef IT/MT Regionala verksamheter Eva Arkemyr, Områdeschef IT/MT Regionala stödverksamheter Anna Steen, Enhetschef IT/MT Regionala support/stödverksamheter Isabel Nilsson, Servicekoordinator IT/MT Regionala stödverksamheter Jim Larsson, Förvaltare infrastruktur IT/MT Regionala stödverksamheter Representanter från Hälso- och sjukvårdsstyrning

3 Program Inledning – Karin Hesselgard
Presentation av NPÖ – Isabel Nilsson Styr- och förvaltningsmodell inom Region Skåne – Eva Arkemyr Information/kommunikation från Region Skåne – Anna Steen Kontaktvägar – Isabel Nilsson, Maria Antonsson-Anderberg Frågor och avslutning

4 Program Inledning – Karin Hesselgard
Presentation av NPÖ – Isabel Nilsson Styr- och förvaltningsmodell inom Region Skåne – Eva Arkemyr Information/kommunikation från Region Skåne – Anna Steen Kontaktvägar – Isabel Nilsson, Maria Antonsson-Anderberg Frågor och avslutning

5 Program Inledning – Karin Hesselgard
Presentation av NPÖ, nationell patientöversikt – Isabel Nilsson Styr- och förvaltningsmodell inom Region Skåne – Eva Arkemyr Information/kommunikation från Region Skåne – Anna Steen Kontaktvägar – Isabel Nilsson, Maria Antonsson-Anderberg Frågor och avslutning

6 NPÖ Anslutning Åtkomst Innehåll

7 Anslutning till NPÖ Medarbetaruppdrag – Vårdenhetsnivå Sker per automatik vid tecknande av avtal (intern rutin Region Skåne) 2. Medarbetaruppdrag – Medarbetare Beställs av vårdenheten efter uppstart och information från Region Skåne

8 Åtkomst Krav vid inloggning är RS-kort Via journalsystemen kan tjänsten nås genom en extern länk (t ex via PMO) Utöver detta kan man nå NPÖ via följande adresser: https://npo.sjunet.org eller https://www.npo.se

9 Innehåll Pasis: Vårdtillfälle, Diagnoser, MRSA PMO: Journalanteckningar Melior: Journalanteckningar Sectra: Röntgensvar Apoteket: Uthämtade läkemedel

10 Övrigt Nytt gränssnitt för NPÖ kommer den 15 september 2015 Datum för visningar och informationstillfällen under hösten kommer inom kort Mer information finns på Vårdgivare i Skåne -> IT-flik -> IT-stöd och tjänster A-Ö

11 Program Inledning – Karin Hesselgard
Presentation av NPÖ, nationell patientöversikt – Isabel Nilsson Styr- och förvaltningsmodell inom Region Skåne – Eva Arkemyr Information/kommunikation från Region Skåne – Anna Steen Kontaktvägar – Isabel Nilsson, Maria Antonsson-Anderberg Frågor och avslutning

12 Varför införs en verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell
Förväntad effekt        Bättre kvalitet på systemen genom ökat inflytande från verksamheten Tydlighet genom att beslut tas på rätt nivå Effektivare förvaltning, vidareutveckling och resursanvändning Modellen ska Tydliggöra ansvar, roller, beslutsforum och kontaktvägar för vidareutveckling och förvaltning Underlätta samordning mellan olika verksamheters behov Klargöra hur prioritering sker Skapa tydlighet mellan verksamheten och driftorganisationen i syfte att tillgodose verksamhetens behov

13

14 Verksamhetsstyrd styr- och förvaltningsmodell Forum på tre nivåer

15

16 Styrning ansvarsområde
Styrning ansvarsområde har det övergripande ansvaret för att koordinera, säkerställa progress och hantera ekonomi för en grupp system Består av representanter (linjechefer) från flera förvaltningar Sammankallande i gruppen är representanten från driftorganisationen

17 Systemförvaltningsgruppens åtagande gentemot Styrning ansvarsområde
Majoriteten av förvaltningsfrågor ska hanteras i systemförvaltningsgruppen Rapportering från systemförvaltningsgruppen Aktivitetsplan Rapportering av budget Ekonomisk uppföljning Eskalering från system- förvaltningsgruppen Vid oenighet som inte kan lösas Krav som inte kan hanteras inom förvaltningsgruppen beroende på begränsning i ekonomi, funktion eller resurs

18 Styrning ansvarsområdes åtagande gentemot systemförvaltningsgruppen
Förmedla budgetram och budgetdirektiv Information om förändringar kring ekonomiska förutsättningar Beslut om aktivitetslista Information kring förvaltnings- plan för ansvarsområdet Krav på koordinering mellan system gällande funktionalitet Kommunicera beslut Återkoppling på eskaleringar

19 Styrning ansvarsområdes åtagande gentemot styrgrupp på taktisk nivå
Majoriteten av frågor ska hanteras på operativ nivå Rapportering från styrning ansvarsområde Förvaltningsplan ansvarsområde Rapportering av budget Ekonomisk uppföljning Eskalering från styrning ansvarsområde Vid oenighet som inte kan lösas

20 Styrgruppen på taktisk nivås åtagande gentemot styrning ansvarsområde
Förmedla budgetram och budgetdirektiv Information om förändringar kring ekonomiska förutsättningar Förmedla strategiska beslut från Koncernråd Verksamhets-IT Kommunicera beslut Återkoppling på eskaleringar

21 Program Inledning – Karin Hesselgard
Presentation av NPÖ, nationell patientöversikt – Isabel Nilsson Styr- och förvaltningsmodell inom Region Skåne – Eva Arkemyr Information/kommunikation från Region Skåne – Anna Steen Kontaktvägar – Isabel Nilsson, Maria Antonsson-Anderberg Frågor och avslutning

22 Information vid driftstörning
Ny applikation för hantering av information vid driftstörningar i Region Skåne är under utveckling Applikationsutvecklingen prioriteras tillsammans med andra utvecklingsärenden Datum för driftsättning av applikationen ej klart Privata vårdgivares behov av information vid driftstörning finns med i planeringen och vid utrullning av applikationen Rutiner för hantering av information som publiceras på Vårdgivare i Skåne har setts över och förbättras

23 Program Inledning – Karin Hesselgard
Presentation av NPÖ, nationell patientöversikt – Isabel Nilsson Styr- och förvaltningsmodell inom Region Skåne – Eva Arkemyr Information/kommunikation från Region Skåne – Anna Steen Kontaktvägar – Isabel Nilsson, Maria Antonsson-Anderberg Frågor och avslutning

24 Kontaktvägar Vid problem eller frågor kring tekniska frågor, nätverk, åtkomst till system/applikationer - kontakta Servicedesk.  Vid problem eller frågor kring beställningar av extern åtkomst, certifikat till kort och behörigheter av Region Skånes system och tjänster - kontakta IT-Kundtjänst Vid eskaleringar (ej akuta driftstörningar) eller andra problem än ovan – kontakta Servicekoordinator: Isabel Nilsson, Tfn Guidad tur – Vårdgivare i Skåne (http://vardgivare.skane.se/)

25 Program Inledning – Karin Hesselgard
Presentation av nationell patientöversikt, NPÖ – Isabel Nilsson Styr- och förvaltningsmodell inom Region Skåne – Eva Arkemyr Information/kommunikation från Region Skåne – Anna Steen Kontaktvägar – Isabel Nilsson, Maria Antonsson-Anderberg Frågor och avslutning

26 Frågor och avslutning


Ladda ner ppt "Region Skåne Dialogmöte privata vårdgivare"

Liknande presentationer


Google-annonser