Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. www.lionscancerfond.se m Behövs det ytterligare en cancerforskningsfond? Lions i västra distriktet undersökte hur det stod till med resurser till intresserade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. www.lionscancerfond.se m Behövs det ytterligare en cancerforskningsfond? Lions i västra distriktet undersökte hur det stod till med resurser till intresserade."— Presentationens avskrift:

1 1

2 www.lionscancerfond.se m Behövs det ytterligare en cancerforskningsfond? Lions i västra distriktet undersökte hur det stod till med resurser till intresserade forskare i vårt sjukvårdsområde. Vi insåg att mer resurser måste till !!

3 www.lionscancerfond.se m Var 3:e svensk får cancer men alla drabbas

4 www.lionscancerfond.se m De etablerade Cancerfonderna stöder cancerforskningen i Sverige, men framförallt grundforskning och större, internationella forskningsprojekt som sträcker sig över flera år. Tyvärr tillfaller en mindre del forskningen i västra Sverige Jubileumsklinikens Cancerfond stödjer cancerforskningen för forskare verksamma vid Jubileumskliniken i Göteborg

5 www.lionscancerfond.se m 2010 startade Lions Cancerfond Väst med syftet:  Att samla in medel till cancerforskning vid vårdinstitutioner i västra Sverige  Att i första hand stödja den cancerforskning - som är patientnära - som kan ge bättre diagnostik - som kan ge effektivare behandlingar - som kan ge patienter ett mer drägligt liv under och efter en behandling

6 www.lionscancerfond.se m Eftersom Lions Cancerfond Väst drivs helt ideellt, så är omkostnaderna mycket låga (c:a 5%) Stiftelsen står även under kontroll av SFI (90-konto), varför Lions engagemang är mycket seriöst

7 www.lionscancerfond.se m Den goda cirkeln Resurser för forskning attraherar kompetenta forskare till västra Sverige Vi får duktiga cancerläkare Vi får fram bättre diagnoser och bättre behandlingar, vilket kommer patienter i västra Sverige tillgodo

8 www.lionscancerfond.se m ”Lions Cancerfond Väst är ett välkommet tillskott till de olika möjligheter som finns för att stödja forskning. Här har regionala forskningsfonder en given plats vid sidan av de stora fonderna”, säger Professor Ronny Gunnarsson, FoU-enheten & Primärvården i Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen

9 www.lionscancerfond.se m Sedan Lions Cancerfond Väst startade har 182 olika cancerforskningsprojekt ansökt om forskningsanslag 38 projekt har erhållit anslag om tillsammans 4 895 000:-

10 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2011 845 000:- 2011:01Junmei Miao JonassonEpidemiological studies of etiology of cancer risks in patients with190 000:- Sahlgrenska sjukhusetdiabetes – a Population-based study in Sweden (diabetes och cancer) 2011:02Per AlbertssonIntraperitoneal alfa-partikel radioimmunoterapi med 211-Astat150 000:- Sahlgrenska Universitets-konjugerat till ovatiecancer specifik antikropp MX35 som tillägg sjukhusetefter kirurgi och cytostatika (Äggledarcancer) 2011:04Per KarlssonEffekt av adjuvant behandling beroende på biologisk typ av bröstcancer200 000:- Sahlgrenska Universitets-(Äggledarcancer) sjukhuset 2011:05Elisabeth Kenne SarenmalmA randomized controlled mindfulness based intervention in women 50 000:- Skaraborgs Sjukhuswith breast cancer (bröstcancer) 2011:06Emil SchüllerRadiobiological effects and tolerance doses of normal tissues in 100 000:- Sahlgrenska Universitets- radionuclide therapy (strålbehandling) sjukhuset 2011:07Ingela Franck LissbrantBehandlingsstrategier vid kastrations resistent prostatacancer (CRPC) 45 000:- Sahlgrenska Universitets-speciellt avseende angiogenes och metastasering (Prostatacancer) sjukhuset 2011:08Maria HedelinAtt mäta matvanor: En valideringsstudie för att förbättra mätmetoder 100 000:- Sahlgrenska Universitets-inom forskning av kost och cancer (Kost och cancer) sjukhuset 2011:12Kicki KlaesonKompetensutveckling för personal på kirurgkliniken i Lidköping 10 000:- Kirurgkliniken Lidköping(Samband mellan cancer och sexualitet hos kvinnor med bröstcancer Skaraborgs Sjukhusoch män med prostatacancer)

11 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2012 850 000:- 2012:1Lisa Tuomi och Rehabilitering av patienter efter huvud- eller halscancer-100 000:- Catarina Finiziabehandling avseende förbättrad röstförmåga och livskvalitet Sahlgrenska Universitets-(Huvud- eller halscancer) sjukhuset 2012:2Nicklas OscarssonStudier av metoder för att lindra eller helt förhindra biverkningar 150 000:- Östra Sjukhuseti urinblåsan orsakade av strålbehandling i bäckenregionen Göteborg(Att lindra eller helt förhindra biverkningar i urinblåsan orsakade av strålbehandling i bäckenregionen) 2012:3Roumiana ChakarovaEn experimentell studie av stråldosfördelning och biverkningar100 000:- Radiofysikpå lungfunktionen vid postoperativ strålbehandling av bröstcancer Göteborgs Universitet(Bröstcancer) 2012:4Jon KindblomMetoder för att kartlägga och förbättra strålbehandling efter 140000:- Jubileumsklinikenoperation av patienter med prostatacancer och därmed minska Sahlgrenska Universitets-förekomsten av biverkningar (Prostatacancer) sjukhuset 2012:5Torbjörn SwartlingNya operationsmetoder vid operation av ändtarmscancer och 200 000:- Eva Angenetetemporära ileostomier för att minska komplikationerna Mattias Prytz(Ändtarmscancer) Östra Sjukhuset resp Kirurgkliniken, NU sjukvården Trollhättan 2012:6Göran CarlssonStudier av orsaken till tjock- och ändtarmscancer samt utveckling160 000:- Helena Taflinav analysmetoder för säker dosering av cytostatika och minskning Östra Sjukhusetav biverkningar (Tjock- och ändtarmscancer) Göteborg

12 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2013 1 061 000:- 2013:07Dan AsplundQoLiRECT – Quality of life i rectal cancer. Patientupplevd 121 000:- Östra Sjukhusetlivskvalitet vid ändtarmscancer (Ändtarmscancer) Göteborg 2013:08Kjell-Arne UngUtvärdering om molekylärbiologisk analys av mRNA för 29 specifica240 000:- Skaraborgs Sjukhusgener är en valid markör för kolorektal cancer (Tjock- och ändtarms- Skövdecancer) 2013:10Maria HedelinPåverkan av kost på tumörtillväxthastighet bland män med prostata-200 000:- Göteborgs Universitets-cancer (Prostatacancer) sjukhuset 2013:11Esmaeil MehraraUsing Prostate Specific Antigen (PSA) for Chracterization of Prostate 150 000:- Sahlgrenska Universitets-Cancer and Assessment of Therapeutic Effectiveness (Prostatacancer) sjukhuset 2013:14Annika Gustafson AstingCyclooxygenase in Human Colorectal Cancer150 000:- Göteborgs Universitet(Tjock- och ändtarmscancer) 2013:15Britt-Marie IresjöProteinsyntes i skelettmuskulatur vid progredierande cancersjukdom100 000:- Göteborgs Universitets-(Cancer i skelettmuskulaturen) sjukhus 2013:17Stefan SkullmanEASY – Tidig versus sen nedläggning av loopilestomi anlagd pga 100 000:- Skaraborgs Sjukhusoperation av ändtarmscancer (Ändtarmscancer) Skövde

13 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2014 1 105 000:- 2014:5Chen ChangyanInduction of Apoptosis in Neurofibromatosis type 1200 000:- Göteborgs Universitetcells (Neurofibromatos) 2014:9Per BümmingÖkar insjuknandet i sköldkörtelcancer i Västra sjukvårdsregionen155 000:- Skaraborgs Sjukhus, Skövdeoch vilka orsaker kan i så fall ligga bakom (Sköldkörtelcancer) 2014:10Lars MöllgårdImmunologisk behandling av Kronisk Myelomonocytleukemi (KMML)100 000:- Sahlgrenska Universitets-(Leukemi) sjukhuset 2014:16Olle WerleniusImmunterapi med histamin och IL-2 vid kronisk myelomonocytär100 000:- Sahlgrenska Universitets-leukemi (KMML) (Leukemi) sjukhuset 2014:17Frida EwaldImmunsystemets roll för att förhindra återfall vid akut myeloisk 50 000:- Göteborgs Universitetleukemi (Leukemi) 2014:20Chen DongfengGenetiska förändringar i pre-B-cell-receptor-komponenter och dess100 000:- Göteborgs Universitetbidrag till uppkomst av leukemi hos barn (Leukemi hos barn) 2014:21Kapparapu Pradeep KumarFunctional role and Mechanism behind the regulation of MCPH1 in 100 000:- Göteborgs UniversitetChronic Lymphocytic Leukemia (Leukemi) 2014:31Martina BoströmRescuing cognitive function after irradiation- induced damage100 000:- Göteborgs Universitetto the young brain (Cancer i hjärna) 2014:32Tommy MartinssonIndividanpassad behandling av en barncancertumör: Vilka neuroblastom100 000:- Göteborgs Universitetkan behandlas med nya generationen ALK-inhibitorer (Neuroblastom tumörer i nervsystemet) 2014:34Maja OlssonAnalysing epigenetic anomalies in neuroblastoma tumours (Neuroblastom 100 000:- Sahlgrenska Akademin GUtumörer i nervsystemet)

14 www.lionscancerfond.se Beviljade anslag 2015 1 034 000:- 2015:06Mattias AnderssonRadiobiological effects on normal tissues after radionuclide100 000:- Avd för radiafysiktherapy (Spottkörteltumörer) Sahlgrenska Akademin 2015:13Rebecka Amsrud GodtmanGöteborg 2-studien / TheGöteborg 2-trial200 000:- Urologi Sahlgrenska Akad.(Prostatacancer) 2015:22Tom Bäck och Analys av stråldoser i skelettmetastaser hos patienter med kastrations-190 000:- Andreas Hallqvistresistent prostatacancer som behandlats med radioaktivt Radium 223 Avd för radiofysik Sahlgrenska (Prostatacancer) Akademin 2015:31Lisa TuomiRehabilitering av röst och tal vid cancer i struphuvud och munhåla -150 000:- Logopedmottagningenidentifiering av besvär samt interventionseffekter (Cancer i struphuvud Sahlgrenska Univ.jukhuset och munhåla) 2015:40Fredrik Jäwert5 – hydroxymethylcytosine and TET2 in oral squamous cell carcinioma 94 000:- Oral och Maxillofacial kirurgi development – function and potential role as biological markers Göteborgs Universitet(Cancer i munhålan) 2015:42Per-Ola AnderssonPrognostiska och prediktiva biomarkörer vid diffust storcelligt 150 000:- Sektionen för HematologiB-cellslymfom (DLBCL) – studier på proteomik (Lymfon) Södra Älvsborgs Sjukhus 2015:43Anders EdsjöResistens och heterogenitet vid målriktad cancerbehandling – högkänslig 150 000:- Klinisk Patologi och Genetik molekylär karakterisering av anti-EGFR-behandlade patienter med Sahlgrenska Univ Sjukhusetmetastaserande kolorektalcancer (Tjock- och ändtarmscancer)

15 www.lionscancerfond.se Bidrag direkt från allmänheten Under verksamhetsåret 2014 - 2015 har hela 366 433:- kommit in via enskilda bidrag och gåvor Uppskattningsvis är det c:a 650 – 700 enskilda givare

16 www.lionscancerfond.se Sammanställning 2010 - 2015 Bidrag och gåvor6 533 000: -- Arv 750 000: -- Totalt insamlat7 283 000: -- Avsatt till forskning f.n5 895 000: -- varav beviljade anslag4 895 000: -- Totala kostnader357 779:- = 4,91 % varav information152 089:- ändamålskostn 50 590:- insamlingskostn 57 199:- administration 97 901:-

17 www.lionscancerfond.se En forskningsfond med mycket låga omkostnader Lions Cancerfond Väst arbetar helt ideellt varför vi över åren skall hålla omkostnaderna vid mindre än 5 %

18 www.lionscancerfond.se Ditt bidrag betyder så mycket > 55 000 svenskar får diagnosen ”cancer” varje år Tack vare modern forskning och utrustning botas allt fler

19 www.lionscancerfond.se Pengar lockar de bästa Ett bidrag till vår fond stödjer cancerforskningen i västra Sverige. Alltså till forskare där vi bor !

20 www.lionscancerfond.se Hur ger jag bidrag? Sänd ditt bidrag till BG 900-1 926 eller Ring vår servicetelefon 020-33 44 44 så får du personlig hjälp

21 21


Ladda ner ppt "1. www.lionscancerfond.se m Behövs det ytterligare en cancerforskningsfond? Lions i västra distriktet undersökte hur det stod till med resurser till intresserade."

Liknande presentationer


Google-annonser