Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partnerskap Laboratoriemedicin Gävleborg. Hur föddes idén om partnerskap? Vår verksamhetschef Joachim Lindgren var i England på studiebesök inför en upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partnerskap Laboratoriemedicin Gävleborg. Hur föddes idén om partnerskap? Vår verksamhetschef Joachim Lindgren var i England på studiebesök inför en upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Partnerskap Laboratoriemedicin Gävleborg

2 Hur föddes idén om partnerskap? Vår verksamhetschef Joachim Lindgren var i England på studiebesök inför en upphandling och såg konceptet som är vanligt där. Han tog med tanken hem och resten är historia!

3 Varför Partnerskap för oss? Det finns ett behov av att effektivisera laboratoriemedicin. Sjukvården får mer att göra och det finns ett behov att hålla nere kostnaderna Det har uppstått en ökad konkurrenssituation inom laboratoriemedicin beroende på vårdvalet. Partnerskap kan ge följande möjlighet för Laboratoriemedicin: –Bättre rekryteringssituation, Laboratoriemedicin blir attraktivare –Bättre möjlighet till utbildning, forskning och utveckling –Kostnaderna sänks vilket skapar trygghet. Partnerskap innebär snabbhet, enkelhet i val av utrustning, större flexibilitet.

4 Vilket ledde till att vi insåg att partnerskap …. är ett arbetssätt eller ett förhållningssätt. kan ses som ett ramverk med attityder, arbetssätt och verktyg som främjar ett dynamiskt, lönsamt och roligt samarbetsklimat. är ett sätt att försöka få samtliga parter att se och ta ansvar för helheten, dvs. inte bara deras egna delar i verksamheten/ projektet. kan jämföras med generalentreprenad/totalentreprenad (vad gäller utrustning m.m.)

5 Men egentligen är partnerskap…. Ett sätt att dela risker –Den partner som är bäst rustad att ta risken gör det –Medicinska ansvaret kvar hos LMG –Finansiella riskerna överförs till partnern Ett sätt att öka flexibiliteten i verksamheten –Volymförändringar mindre viktiga –Upptider leverantörens ansvar –Lättare att sätta upp nya metoder/ta del av ny teknik

6 Partnerskap är ett sätt att fokusera resurserna på det de är bäst på (där de skapar mest värde) –Dvs. labpersonal fokuserar på produktion av medicinsk information samt uppsättning av nya metoder m.m. –Partnern ansvarar för service och kvalitet gällande instrument, reagens, lagerhållning, avtal med tredjepartsleverantörer, rapportering utifrån överenskomna KPI:n osv. –Gemensamt ansvarar LMG och partnern för flödesoptimeringar, kunskapsöverföring m.m.

7 Om partnerskapet är lyckat löser man problemen tillsammans, inte vid var sin sida av förhandlingsbordet!

8 Vilka effektmål vill vi nå med partnerskap? Medarb./ MiljöKvalitetLeverans Ökade möjligheter till kompetens- utveckling tex validering av reagensbatcher Ökade möjligheter för forskning och utveckling Hjälp med metoduppsättning Partner har ansvar för att instrument och metoder som tillhandahålles uppfyller de kvalitetskrav som ställs av LMG. Tillgång till reagens med känd stabil & jämn kvalitet Konsolidering av testplattformar Förenklat inköp Förbättrad kunskapsför- sörjning Förenklad administrering Reducerade kostnader för instrument, reagens och serviceavtal via stordriftsavtal Reagens ”köps” först när de konsumeras & partnern ansvarar för lagerhållningen och leveransplanen

9 Tidslinje för projektet 8-12/10 16/10 21/5

10 Omfattning på projektet –Stora delar av Klinisk kemi samt vissa delar av Mikrobiologi samt Patologi/Cytologi kommer att ingå. –Personal och lokaler ingår inte –Ca 60% av alla medarbetare har på något sätt bidragit till kravspecifikationen

11 Vilket företag är det då som blir vår partner? Roche

12 Vad händer nu? Avtalet skall skrivas på Implementationsplan tas fram före årsskiftet tillsammans med vår partner 2013 byter vi delar av vår instrumentpark enligt planen Relationerna i partnerskapet utvecklas och vi börjar lära av varandra


Ladda ner ppt "Partnerskap Laboratoriemedicin Gävleborg. Hur föddes idén om partnerskap? Vår verksamhetschef Joachim Lindgren var i England på studiebesök inför en upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser