Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse."— Presentationens avskrift:

1

2 UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse

3

4 MÅLBILD 2035 2 timmar Stockholm – Göteborg 2,5 timmar Stockholm – Malmö Bättre kollektivtrafik i storstäderna 100 000 nya bostäder Utbyggd järnväg i norr Förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister - tillväxt i hela Sverige

5 ARBETSSÄTT Förhandlingar som bygger på nyttor och samverkan Samordning mellan infrastruktur och bostäder Underlag och utredningar från Trafikverket Avtal med åtagande Öppenhet och transparens Uppföljning av överenskommelserna

6 STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

7 FINANSIERING Baseras på vem som har nyttor av åtgärden/åtgärderna Medfinansiering och exploateringsvärden: Stat/region/kommun/näringsliv Avgifter Anslag Övriga finansieringsalternativ

8 MEDFINANSIERING Bidrag till byggandet av infrastrukturanläggning som är annan aktörs ansvar Anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar Proportionalitet mellan kostnad och nytta (kommunallagen)

9 VARFÖR HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄG? Öka kapaciteten i järnvägssystemet Knyta samman storstadsregionerna med kortare restider Avlasta befintlig stambana (södra och västra)

10 DEN NYA HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN Sverigeförhandlingen ska förhandla om sträckning, stationsläge och finansiering där nyttorna är viktiga Utbyggnadsstrategi 320 km/h och snabba regionaltåg (200-250 km/h)

11

12 SYSTEMNYTTOR Nytta för hela Sverige Hållbart resande (3-timmarsregeln) Kortare restider Stockholm – Göteborg på 2 timmar Stockholm – Malmö på 2,5 timmar 7-10 minuter per stopp Ökad kapacitet, avlastning befintliga banor

13 REGIONALA OCH LOKALA NYTTOR Förbättrade förutsättningar för arbets- och bostadsmarknaden Ökad tillgänglighet mellan orter med höghastighetståg och snabba regionaltåg Regional spridning av nyttorna Lokala nyttor

14 MÖTEN KOMMUNER: Göteborgs stad Linköpings kommun Mjölby kommun Boxholms kommun Tranås kommun Ödeshögs kommun Ydre kommun Aneby kommun Jönköpings kommun Ulricehamns kommun Borås kommun Bollebygds kommun Härryda kommun (Mölnlycke) Marks kommun (Kinna) Mölndals stad Skövde kommun Kungsbacka kommun Varbergs kommun Falkenbergs kommun Halmstads kommun Laholms kommun Vaggeryds kommun Värnamo kommun Ljungby kommun Markaryd kommun Örkelljunga kommun Klippan kommun Åstorp kommun Bjuv kommun Helsingborg kommun Landskrona kommun Kävlinge kommun Lunds kommun Hässleholm kommun Kristianstads kommun Eslöv kommun Höör kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Växjö kommun Alvesta kommun Älmhult kommun Osby kommun Östra Göinge kommun Stockholms stad Södertälje kommun Trosa kommun Nyköpings kommun Norrköpings kommun Kinda kommun Söderköpings kommun Valdemarviks kommun Motala kommun Uppsala kommun REGIONER, LÄNSTYRELSER: Länsstyrelsen Skåne Län Länsstyrelsen Östergötlands län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Jönköpings Län Länsstyrelsen Västra Götaland Länsstyrelsen i Kalmar län Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Kronobergs län Regionförbund Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Regionförbund Kronoberg Region Jönköpings Län Region Halland Region Skåne Regionförbundet Kalmar Län Regionförbundet Uppsala Län Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Sjuhärads kommunalförbund ÖVRIGA INTRESSENTER: Järnvägsutredningen Stockholm Skavsta Airport AB Alstom Transport Bombardier Transportation SJ AB MTR SL Tågoperatörerna MÄLAB KTH Spårvagnstäderna Swedavia AB SKL Sveriges kommuner och landsting Skånskt byggforum Oslopakke Svensk Kollektivtrafik Trafikutskottet Fastighetsägarna Maskinentreprenörerna Norges byggnärings riksförbund KAJT Europakorridoren stambanan.com Öresundskommittén Chinese Development Bank Norrtåget Mälardalsrådet Skanska Ramböll Företagarna i Kalmar/Kronoberg Västmanlands kommuner och landsting Västra stambanegruppen

15 ÅTGÄRDER I STORSTADSOMRÅDENA Ökat bostadsbyggande i storstäderna genom infrastruktur/kollektivtrafik Stockholm - 2:a etappen Malmö – Lund – Helsingborg Göteborg

16 NYTTOR Bostadsnytta Resenärsnytta Miljönytta Arbetsmarknadsnytta Näringslivsnytta Social nytta

17 BERÄKNINGSMODELLER Förhandlingens underlag bygger på fakta: Metoder och redovisning av nyttoberäkningar Regionalekonomisk analys Samlad effektbedömning - samhällsutveckling

18

19 SLUTRAPPORTEN Ingångna överenskommelser med berörda kommuner m.fl. om: åtgärder kopplade till nya höghastighetsjärnvägar åtgärder för en ökad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna järnväg i norr ny Danmarksförbindelse

20 www.sverigeforhandlingen.se

21 @sveforhandling på Twitter sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev

22

23


Ladda ner ppt "UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse."

Liknande presentationer


Google-annonser