Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPDRAGet Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPDRAGet Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna"— Presentationens avskrift:

1

2 UPPDRAGet Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna
nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse

3

4 - tillväxt i hela Sverige
Målbild 2035 2 timmar Stockholm – Göteborg 2,5 timmar Stockholm – Malmö Bättre kollektivtrafik i storstäderna nya bostäder Utbyggd järnväg i norr Förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister - tillväxt i hela Sverige

5 ARBETSSÄTT Förhandlingar som bygger på nyttor och samverkan
Samordning mellan infrastruktur och bostäder Underlag och utredningar från Trafikverket Avtal med åtagande Öppenhet och transparens Uppföljning av överenskommelserna

6 STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

7 FINANSIERING Baseras på vem som har nyttor av åtgärden/åtgärderna
Medfinansiering och exploateringsvärden: Stat/region/kommun/näringsliv Avgifter Anslag Övriga finansieringsalternativ

8 Medfinansiering Bidrag till byggandet av infrastrukturanläggning som är annan aktörs ansvar  Anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar Proportionalitet mellan kostnad och nytta (kommunallagen)

9 Varför höghastighetsjärnväg?
Öka kapaciteten i järnvägssystemet Knyta samman storstadsregionerna med kortare restider Avlasta befintlig stambana (södra och västra)

10 DEN NYA HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN
Sverigeförhandlingen ska förhandla om sträckning, stationsläge och finansiering där nyttorna är viktiga Utbyggnadsstrategi 320 km/h och snabba regionaltåg ( km/h)

11

12 SYSTEMNYTTOR Nytta för hela Sverige Hållbart resande (3-timmarsregeln)
Kortare restider Stockholm – Göteborg på 2 timmar Stockholm – Malmö på 2,5 timmar 7-10 minuter per stopp Ökad kapacitet, avlastning befintliga banor

13 RegionalA OCH LOKALA NYTTOR
Förbättrade förutsättningar för arbets- och bostadsmarknaden Ökad tillgänglighet mellan orter med höghastighetståg och snabba regionaltåg Regional spridning av nyttorna Lokala nyttor

14 Möten KOMMUNER: REGIONER, LÄNSTYRELSER: ÖVRIGA INTRESSENTER:
Värnamo kommun Trosa kommun Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Spårvagnstäderna Göteborgs stad Ljungby kommun Nyköpings kommun Regionförbund Kronoberg Swedavia AB Markaryd kommun Norrköpings kommun Region Jönköpings Län SKL Sveriges kommuner och landsting Linköpings kommun Örkelljunga kommun Kinda kommun Region Halland Mjölby kommun Klippan kommun Söderköpings kommun Region Skåne Skånskt byggforum Boxholms kommun Åstorp kommun Valdemarviks kommun Regionförbundet Kalmar Län Oslopakke Tranås kommun Bjuv kommun Motala kommun Regionförbundet Uppsala Län Svensk Kollektivtrafik Ödeshögs kommun Helsingborg kommun Uppsala kommun Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Trafikutskottet Ydre kommun Landskrona kommun Fastighetsägarna Aneby kommun Kävlinge kommun REGIONER, LÄNSTYRELSER: Sjuhärads kommunalförbund Maskinentreprenörerna Jönköpings kommun Lunds kommun Norges byggnärings riksförbund Ulricehamns kommun Hässleholm kommun Länsstyrelsen Skåne Län ÖVRIGA KAJT Borås kommun Kristianstads kommun INTRESSENTER: Europakorridoren Bollebygds kommun Eslöv kommun Länsstyrelsen Östergötlands län Järnvägsutredningen stambanan.com Härryda kommun (Mölnlycke) Höör kommun Länsstyrelsen i Stockholms län Öresundskommittén Marks kommun (Kinna) Nässjö kommun Länsstyrelsen Jönköpings Län Stockholm Skavsta Airport AB Chinese Development Bank Mölndals stad Sävsjö kommun Länsstyrelsen Västra Götaland Alstom Transport Norrtåget Skövde kommun Växjö kommun Länsstyrelsen i Kalmar län Bombardier Transportation Mälardalsrådet Kungsbacka kommun Alvesta kommun Länsstyrelsen i Södermanlands län SJ AB Skanska Varbergs kommun Älmhult kommun Länsstyrelsen i Kronobergs län MTR Ramböll Falkenbergs kommun Osby kommun Regionförbund Sörmland SL Företagarna i Kalmar/Kronoberg Halmstads kommun Östra Göinge kommun Region Östergötland Tågoperatörerna Västmanlands kommuner och landsting Laholms kommun Stockholms stad Västra Götalandsregionen MÄLAB Vaggeryds kommun Södertälje kommun KTH Västra stambanegruppen

15 Åtgärder i storstadsområdena
Ökat bostadsbyggande i storstäderna genom infrastruktur/kollektivtrafik Stockholm - 2:a etappen Malmö – Lund – Helsingborg Göteborg

16 NYTTOR Bostadsnytta Resenärsnytta Miljönytta Arbetsmarknadsnytta
Näringslivsnytta Social nytta

17 beräkningsmodeller Förhandlingens underlag bygger på fakta:
Metoder och redovisning av nyttoberäkningar Regionalekonomisk analys Samlad effektbedömning - samhällsutveckling

18

19 slutrapporten Ingångna överenskommelser med berörda kommuner m.fl. om:
åtgärder kopplade till nya höghastighetsjärnvägar åtgärder för en ökad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framför allt storstäderna järnväg i norr ny Danmarksförbindelse

20

21 @sveforhandling på Twitter
sverigeforhandlingen.se/nyhetsbrev

22

23


Ladda ner ppt "UPPDRAGet Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna"

Liknande presentationer


Google-annonser