Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Avtalsinformation pension och omställning 3 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Avtalsinformation pension och omställning 3 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 1 Avtalsinformation pension och omställning 3 september 2015

2 Program 16 juni 2015  Systemskiftet – översikt (Svensk Scenkonst)  Pensionsavtalet – praktiska frågor (Collectum/SvS)  Bensträckare 5 minuter  Omställningsavtalet – lägesrapport (SvS)  SOK-stiftelsen – samarbete med TRS (TRS) 2

3 Nytt system för pension och omställning  Pisaförordningen avvecklas från 1 januari 2015  Nya kollektivavtal klara 20 april 2015  Avtalen gäller retroaktivt från 1 januari 2015  Pensionslösningen klar (ITP 1 via Collectum)  Omställningslösningen utvecklas 2015 – start 2016 3

4 Varför avvecklas det gamla systemet?  Oförutsägbart, orättvist & omodernt  Höga och ojämna premier skadliga för verksamheten  Sämre förmåner för visstidsanställda (frilansare)  Urholkade förmåner för konstnärlig personal  Inget aktivt stöd för omställning/karriärväxling  Ingen garanti för konstnärlig kvalitet 4

5 Fördelar med nya systemet  Lägre och mer förutsägbara pensionskostnader  Svensk standard på pensionsvillkor för alla anställda  Unikt omställningsstöd för konstnärliga grupper  Lika villkor för visstidsanställda/frilansare  Stöd för hög konstnärlig kvalitet inom scenkonsten 5

6 Kostnad för nya systemet Pensionsavtalet ITP 1 + sjukpension, premiebefrielse125 mkr Omställningsavtalet Omställningsavgifter/extra pensionspremie 46 mkr Lönehöjning för dansare: 8,6 mkr Totalkostnad nya systemet: 179,6 mkr Jfr tidigare system:300 mkr 6

7 Faktisk total kostnad 2015 Gamla systemet(< 5 år till pension + sjuka) Pisa/AIP 64 mkr Nya systemet (> 5 år till pension) ITP1106 mkr Tilläggspremier för systemskiftet 16 mkr Omställningsavg + löneökning dansare 44 mkr Total kostnad 2015: 230 mkr Jfr tidigare system:300 mkr ”Frigjorda medel” fördelas av KUR: 60 mkr 7

8 Lönehöjning för dansare Dansare som byter pensionssystem  Lokal lönepott på 10 procent  Höjningar gäller från 1 januari 2015  Löneläge i nivå med likvärdiga yrkesgrupper (sångare)  Hanteras snarast av arbetsgivare – TF lokalt  Ingen individgaranti enligt SvS – spridning kan ske Dansare som ligger kvar på Pisa/AIP  Avsättning till omställningsstiftelse upp till 44 års ålder  Ekonomiskt omställningsstöd om slutar före 44 års ålder  Hanteras via SOK-stiftelsen så snart möjligt 8

9 Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL)  Regleras via ITP-avtalet från 1 januari 2015  Avslutas hos Fora  Val av försäkringsgivare:  Alecta (hanteras av Collectum)  Andra försäkringsgivare (anmälas separat) 9

10 Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämt pensionsavtal (ITP 1)  Premie 4,5 % under och 30 % över taket  Intjänande från 18 år till 65 år  Sjukskrivna/övergångskull kvar i Pisa/AIP Tilläggspremier för systemskiftet (SvS-PTK)  Födelseårsbaserade (födda 1955-1972)  Gäller för alla yrkesgrupper  Upphör efter år 2037 Extrapremie för skådespelare m.fl. (SOK-avtalet)  Premie 2 % på hela lönen  Intjänande från 18 år till 60 år 10

11 Praktiska pensionsfrågor – chefer VD omfattas inte – kräver individuellt avtal  Möjligt att ansluta till ITP 1 grundpremier (4,5 + 30%)  Möjligt avtala om samma tilläggspremier som SvS-PTK  Möjligt avtala om andra kompletterande premier  Avtal tecknas mellan VD och ägare/styrelse Chefer som tidigare hade 60 års pensionsålder  Systemskiftet innebär 65 års pensionsålder för alla  Omräkningspension kompenserar för tid före 2015  Möjligt avtala om framtida kompletterande premier 11

12 Praktiska pensionsfrågor – sjukskrivna Sjukskrivna vid övergången kvar hos SPV  Anmäls till Collectum när 100 % friska  Arbetsgivare betalar utfyllnad upp till 180 dagar  Statliga systemet gäller (utfyllnad efter ett år) Sjukskrivningar på ITP efter 1 januari 2015  Arbetsgivaren betalar utfyllnad upp till 90 dagar  ITP-systemet betalar utfyllnad från dag 91 –  Ändring i riksavtalen kommer under hösten 12

13 Praktiska pensionsfrågor – administration  Pensionspremier betalas till Collectum  Teckna pensioneringsavtal + avtal för internetkontor  Branschen följer regelverket för ITP 1 (ITP-nämnden)  Tolkningsfrågor Svensk Scenkonsts avtal (SvS/PTK) 13

14 Praktiska pensionsfrågor – administration  Månadsbetalningar av ITP-grundpremien (4,5%+30%)  Årsbetalning i efterskott av tilläggspremien (tabell)  Premietillägg vid sen betalning gäller ej 2015  Skådespelare m.fl. särskild plan inklusive 2 % (den extra premien enligt OK-avtalet) 14

15 Praktiska pensionsfrågor – avgifter  Högre premie (30 %) över taket 36 313 kr/månad  Undvik höga engångsutbetalningar  Grundbelopp (ändrad periodisering = anställningstid?) 15

16 Praktiska pensionsfrågor – avgifter  Grundregel: Kontant utbetalt lön & tillägg till lön – JA Utbetalda ersättningar – NEJ Regel i kollektivavtal– ?  Traktamente vid pjäskontrakt (NEJ enligt KA)  Upphovsrättsliga ersättningar (NEJ, OM tydligt angivet)  Instrumentlönetillägg (JA)  Övriga exempel, frågor från mail & publiken 16

17 Praktiska pensionsfrågor – avgifter Lönedokument – bilaga till handbok ITP 1 (blanketter, trycksaker)  Löneslag  Information om löneslag  Pensionsmedförande i ITP 1 ja/nej www.collectum.se 17

18 Nytt omställnings- & karriärväxlingsavtal  Endast för konstnärliga yrkesgrupper  Avgiftsbestämt  Behovsanpassat  Återbetalning till arbetsgivare vid utebliven omställning  Premie 10 % för dansare som ej får lönehöjning 2015 18

19 Omställnings- och karriärväxlingsavtal Dansare och sångare (omställning för 100 %)  Avgift 26 %  Ekonomiskt stöd (3 år 90 %)  Aktivt stöd (studier, praktik, näringsverksamhet) Musiker (omställning för 10 %)  Avgift 2 %  Ekonomiskt stöd (2 år 85 % eller 75 %)  Aktivt stöd (studier, praktik, näringsverksamhet) Skådespelare, regissörer m fl  Extra pensionspremie 2 % (betalas till Collectum)  Kopplat till undantag från LAS i kollektivavtalet 19

20 Praktiska frågor omställningsavtalet  Stiftelse anmäld för registrering till Länsstyrelsen  Styrelse 8 ledamöter från SvS, TF och Symf  Ordförande Ulrika Holmgaard (vd SvS)  Premier för 2015 betalas in så snart möjligt (hösten 2015)  Start för omställningsstöd 2016  Samverkan med Trygghetsrådet TRS 20

21 Mer information  www.svenskscenkonst.se www.svenskscenkonst.se  www.collectum.se www.collectum.se  www.spv.se www.spv.se  www.ptk.se www.ptk.se 21


Ladda ner ppt "1 Avtalsinformation pension och omställning 3 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser