Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till ÅR 8! Det största och viktigaste arbetet på många år fortsätter! Nu också med Tre Kronors Hockeyskola för flickor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till ÅR 8! Det största och viktigaste arbetet på många år fortsätter! Nu också med Tre Kronors Hockeyskola för flickor."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till ÅR 8! Det största och viktigaste arbetet på många år fortsätter! Nu också med Tre Kronors Hockeyskola för flickor

2 Fortsatt succe´ År 7 (14/15) Antal föreningar som deltog i idrottslyftet TKH pojkar 164 st Antal föreningar som deltog i idrottslyftet TKH flickor st Antal ledare på utbildningsdagen ca: st Antal ledare som fick utbildning i föreningen ca: st Antal barn som som deltog : cirka st Antal föräldrar som blev berörda: cirka st Säsongsregistrerade Knattar (0-9) (f ) Pojk Flick Tre Kronor Hockeyskola är ett kvalitetssäkrat rekryteringsprojekt för de minsta (upp till 10 år) som Svenska Ishockeyförbundet genomför med hjälp av Idrottslyftet.

3 Svensk ishockeys övergripande mål
Att främja ishockeyn i landet Att bedriva och utveckla ishockeyn utifrån barns, ungdomars och vuxnas behov Att ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån egna förutsättningar Att skapa utvecklingsmöjligheter inom svensk ishockey för nationell och internationell hög kvalitet Att värna om det betydelsefulla ideella arbetet https://www.youtube.com/watch?v=gbPx7WOdiKM

4 Tre Kronor Hockeyskola
Målet Tre Kronor Hockeyskola Att skapa ett livslångt intresse där alla som vill får vara med. Att få fler killar och tjejer att spela ishockey Att verksamheten bedrivs och organiseras efter barns behov, mognad och villkor. Att under lekfulla former få fram känslan för spelet, glädjen, leken och spontaniteten. Att ledarna får en bra utbildning och utbildningsmaterial. Att söka upp målgrupper t.ex. skolor

5 Symboler som står för kvalitet
Ledarmärke Samtliga ledare som genomgått TKH får bära denna symbol på sin ledaroverall

6 ”Vi har inte tid att ha bråttom”
Livslångt intresse Glädjen i centrum Leken präglar verksamheten Alla är välkomna Citatet kan fungera som en liten röd tråd över dagen då vi återkommer i samband med ledarskapet. Vårt viktigaste uppdrag är att skapa ett livslångt intresse för ishockeyn, det gör vi genom att ha glädjen i fokus. Vi leker oss till kunskapen och alla barn känner sig välkomna till vår miljö.

7 Födelsetal i Sverige 1996 95 297 1997 90 502 1998 89 028 1999 88 173 2000 90 441 2001 91 466 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1

8 FRAMGÅNGSFAKTORER Marknadsföring Skolsamverkan Organisation Presentationsmaterial Verksamheten

9 Speciellt utbildningsmaterial
¤ Utbildning för en eller två ledare ¤ Pärm: Tre Kronor Hockeyskola ¤ DVD visar övningar och skyddsbehov ¤ Tre Kronor-tröjor – blå puckar ¤ PP-presentation ( ladda ner ) ¤ Diplom ( ladda ner ) ¤ Affischer Nya( ladda ner ) ¤ Klistermärken ¤Tygmärken till ledarna ¤ Föräldrafolder ( ladda ner ) ¤ Broschyr med utrustningstips

10 Hur ska vi nå ut med vårt budskap?
Utbildning ledare / Spelare / Föräldrar Marknadsföring Söka upp målgrupp ex. skolor/förskolor Affischering + utskick via mail m.m. Massmedia Klubbens hemsida Facebook Youtube ????????

11 TRE KRONORS HOCKEYSKOLA rEKRYTERINGSkampanj 2015
GRATIS FÖR ALLA KLUBBAR! Kampanjförslaget går i korthet ut på att alla klubbar som är intresserade deltar i kampanjen som innehåller: Personaliserade DR-utskick med personligt adresserat brev, fönsterkuvert, porto Personlig hemsida (PURL) med klubbunik information, egen logo med länk till egen hemsida, Hockeyskolans Youtubevideo och anmälningsfunktion Mailbekräftelse SMS-påminnelse med datum och Google-kartlänk Klubbens administratör ser i realtid anmälningar till hockeyskolan och kan skriva ut listor Kostnadsfritt! Förbundet finansierar kampanjen fullt ut.

12 FRAMGÅNGSFAKTORER Marknadsföring Skolsamverkan Organisation Presentationsmaterial Verksamheten

13 Gå igenom pärmen! Sid 1-6

14 Sida Pojk Sida Flick

15 Sida Pojk Sida Flick

16 Titta på isövningarna från DVD-Skivan!

17 Under de första åren Vi ska ”leka” in… Balans, träna obalans
Koordination Åkställning Tyngdpunkt Känslan Skapa åkglädje, kul att åka skridskor Utan klubba - Med klubba - Med puck

18 Träningspasset Stationsträning, . SPEL TEKNIK GRUNDER SPEL TEKNIK
LEK VALFRITT

19

20

21 Träningen skall vara lekfull
CHECKLISTA UNGDOMSTRÄNING Bemötandet ( hälsa på alla ) Träningen skall vara lekfull Träningen skall vara varierad och allsidig Långsiktig utveckling Individens utveckling Anpassa regler och övningsytor Tillgänglig för alla Alla är vinnare Alltid i rörelse Uppmärksamma alla barn

22 Ledarskap TKH

23 För att leda andra måste man kunna leda sig själv!
- Vad kännetecknar en bra ledare? - Vad är bra ledarskap för dig?

24 Barns rätt till idrott:
Att i unga år kunna deltaga utan krav på skicklighet Att deltaga i en verksamhet som är anpassad till barnets utveckling Att kunna påverka sitt idrottsutövande efter sin egen mognad Att få deltaga som ett barn och inte som en vuxen Att få riktiga förberedelser för sin ishockey Att alla får lika möjligheter i sin strävan att lyckas Att bli behandlad med värdighet av sin omgivning Att ha roligt med sin idrott

25 NPF inom ishockey Ex: ADHD & Aspbergers syndrom
Du hittar materialet på hockeyakademin: NPF inom ishockey Ex: ADHD & Aspbergers syndrom

26 UTVECKLANDE TRÄNING ¤ Individuell utveckling
¤ Utveckling av samspelet i laget/gruppen ¤ Alla får lyckas ¤ Variation och omväxling ¤ Roliga träningar = mycket spel ¤ Hög aktivitet

27 Klicka för att lägga till rubrik
VISA INSTRUERA ÖVA KONTROLLERA OCH RÄTTA TILL BARN LÄR SIG BÄST GENOM ATT HÄRMA ANDRA

28 Hur vi kommunicerar? -70 % Kroppsspråk -20 % Symboler -10 % Tal

29 VAD STYR MITT LEDARSKAP ?
BARNKONVENTIONEN Ishockeyn _vill.pdf ABC-pärmen Föreningens tråd Min ledarfilosofi

30 Anledning till deltagande Anledning till avbrott i deltagande
Att ha kul Bevisa min skicklighet Att hålla sig i form Att göra någonting jag är bra på För spänningen i tävlandet För att få träning Att vara en del av ett lag För utmaningen i tävlandet För att lära sig nya saker För att vinna Anledning till avbrott i deltagande Jag har mist intresset Jag hade inte kul Det tog för mycket tid Tränaren var en dålig tränare För mycket press (oro) Vill ha en icke idrotts aktivitet Jag var trött på det Behov av mer tid för studier Tränaren förfördelade favoriter Idrott är tråkigt Grupparbete. Ställ frågan: Varför spelar spelarna hockey? Skriv upp 5 svar på Anledningen till deltagande och 5 svar på avbrott i deltagande. Samla upp deltagarnas tankar på blädderblock. Gå igenom bilden efter. Stämmer detta med din uppfattning? Hur påverkas detta av ”viktiga” cuper, seriespel, distriktslag, TV pucken ….. När annat lockar? Förr eller senare får idrotten konkurrens Från Svensk Idrott nr 4 april 2012 Många ungdomar hoppar av idrotten när de kommer upp i 14 – till 18 –årsåldern. Men varför hoppar så många av och vilka stannar kvar? En komplex fråga säger forskarna. Stannar kvar? Känner sig nöjd när han tränar tycker att hans kropp fungerar bättre på grund av träningen. Han har hög självkänsla, upplever att han har en hög fysisk förmåga. Han har många kompisar som vill vara med honom. Han familj stöttar honom och han tycker mycket om sin tränare. Han gillar att tävla och vill förbättra sin prestation. En grov beskrivning av den ungdom som stannar kvar inom idrotten (enligt filosofie doktor Sofia Bunke och doktorand Peter Carlman). Men varför hoppar så många av? De flesta svarar att det inte är kul. Men många ungdomar pekar också på faktorer utanför själva träningen. Skolan, kompisar, en pojk eller flickvän tar mer tid och man får svårt att hinna med träningen. Ungdom som gåt studieförberedande linjer på gymnasiet stannar flera kvar inom idrotten än de som går yrkesförberedande linjer. Professor Tomas Peterson och professor Mats Fransén hade teorin att träningen är allt mer skollik, och därför hoppar de som inte trivs i skolan oftare av inom idrotten. Faktum att de flesta tränarna kommer från högre socialgrupper (enligt Peter Carlman) kan göra att träningspassen passar för de ungdomar som också kommer från en sådan miljö, de tränar i hög grad och hoppar inte av så ofta. Elitsatsningen som ofta förs fram i den allmänna debatten gör att många mer eller mindre tvingas att sluta. Dock ger forskningen inget stöd för detta. Sofia Bunke har i sin forskning undersökt det sociala stödets betydelse för ungdomars fysiska aktivitet, Hon pekar på att många hoppar av om man upplever en låg fysisk förmåga. När man är född under året har också en viss betydelse. Att tävla är inget negativt. Många ungdomar tycker det är jätteroligt att tävla. Tränarens inriktning bör vara att prestationen är viktigare än vinsten. Tidigare forskning har visa att resultatinriktning och stress är viktiga underliggande faktorer och motiv till avhopp. Sofia Bunke menar att ett positivt socialt stöd från tränarna, kamraterna och föräldrarna är viktigt. Det handlar om självklarheter som uppmuntran och goda råd. Fel typ av socialt stöd upplevs dock som negativt. Det bästa man kan göra är att fråga ungdomarna vilket socialt stöd man vill ha. Tidig resultatinriktning är inte bra eftersom barn o ungdomar utvecklas olika. Man vinner även elitmässigt på att behålla alla så länge som möjligt. Undersökningar som gjorts av Tomas Peterson, Mats Franzén och Peter Carlman visar att ungefär lika många tjejer som killar hoppar av idrotten. Något fler killar stannar. Den stora skillnaden visar sig när man räknar med etnicitet. Killar med utomnordisk bakgrund stannar, mer än etnisk svenska killar, och tjejer med utomnordisk bakgrund hoppar av. Få tjejer med utländsk bakgrund idrottar över huvud tagit. Motivet att idrotta skiljer sig mellan killar och tjejer studie från USA, Australien och Norge) Killar är mera tävlingsinriktade medan tjejer är beroende av det sociala sammanhanget. Peter Carlman anser att man bör undvika ren fysisk uppbyggnad tidigt i åldrarna. Han hänvisar till en studie av hockeyspelare som visar att föreningar som tidigt satsar på barmarksträning hade flera avhopp.

31 Styrketräning ( Fysträning ) för barn och ungdom
Välutbildade tränare på plats 1-3 pass/vecka á min + uppvärmning Fokus på korrekt tekniskt utförande (utan belastning tills tekniken är fullgod) Allsidighet och variation 8-12 övningar, 1-2 set, 15 reps 7-8 års ålder riktmärke för systematisk styrketräning ( fysträning )

32 Skadeförebyggande effekter
Stimulerar uppbyggnaden av skelettet Underlättar motorisk inlärning Kroppskontroll och rörelseglädje Förståelse för egna kroppen, dess uppbyggnad och funktion Grunden läggs för framtida fysiken, hälsan och motionsvanorna

33 Bra om man i slutet av perioden behärskar: Atletisk Hållning
ROLIG MOTORIK 6-9 ÅR Bra om man i slutet av perioden behärskar: Atletisk Hållning Armhävning, Dips och Chins Liggande och Stående rodd samt rygg upp Knäböj, Utfall , ”Step ups” Balanserade / Stabiliserande övningar ex ”tuppfäktning” Latsdrag Spola fram filmen 2 min och 15 sek. ( Från Malmö RedHawks projekt )

34 UTRUSTNINGSTIPS

35 Skridskoåkning ÄR A och O…

36 ÅTGÄRD U8 Slipa in en 19´/5,8 singelprofil till samtliga spelare. Prova 17´/5,2 för eventuellt större skenor. Alla behöver i första hand stabilitet för inlärning. Matcha med en mm skålradie. Kolla skålradiegrepp med glidbromsning. 36

37 MER UTRUSTNINGSTIPS FINNS PÅ DVD:N

38 Vad gör vi nu? Vad ska göras hemma i föreningen? TRÄFF 1 ( ledare ) TRÄFF 2 ( föräldrar ) TRÄFF 3 ( ledare ) WGIHW Kort grupp-diskussion och genomgång

39 TKH 2 Uppföljningskväll på 2-3 platser i Västergötland i under säsongen. Verksamheten Rekrytering Ledarskapet Marknadsföring Erfarenhetsutbyte Registrera alla deltagare i TSM

40 Återrapportering IDROTTSLYFTET
Speciellt formulär som skickas till er förening i februari 2015. Formuläret skall fyllas i och återsändas senast 30 april.

41 Statistikuppgifter: En enkät från SIF kommer att skickas ut via mail i början på 2016.
Fyll i alla ålderskategorier, från spelare f 2000 till 2006 och yngre som finns i föreningen. Registrera alla TKH spelare i TSM! Ingen avgift under U10 . Födda år Antal Varav pojkar Varav flickor Viktigt!

42 Ett projekt inom idrottslyftet i samverkan med
Prova på i skolan Ett projekt inom idrottslyftet i samverkan med ert lokala idrottsförbund

43 Grupp diskussion: Vad tror ni är viktigt att tänka på inför ett samarbete med skolan.

44 Att fundera över: Vilka människor kommer du att möta i skolan? Hur lägger man upp strategin inför detta möte? Hur tar vi hand om alla skolbarnen som kommer denna dag? Har vi någon låneutrustning att erbjuda? Hur går vi vidare efter prova på aktiviteten? Hur många skolor skall vi samarbeta med?

45 Vad skall vi göra: Målet är att arrangera en idrottsdag/friluftsdag där elever i åk 0-2 får en möjlighet att prova på ishockey. Till marknadsföringen för denna dag har ni nu speciella affischer. Ta fram ett schema för resp. klass och skola där ni tydligt visar hur dagen är uppdelad.

46 Förslag på schema under denna idrottsdag/friluftsdag:
09.30 Samling och information i ishallen Elever och lärare tas emot av föreningens representanter 09.40 Utlåning av ev. utrustning 09.45 Ombyte 10.00 Is, tips att dela in planen i 2 halvor, viktigt med mycket utrymme för alla nybörjare! 10.50 spolning 11.00 Ev. ny klass, som anlände till ishallen (info. från ledare utanför isen)

47 Hur kan vi gå vidare efter denna dag?
Viktigt att dela ut informationsblad om Er ordinarie verksamhet d.v.s. Tre Kronors Hockeyskola Återkommande idrottsdag/friluftsdag varje år Vintersportlovsaktivitet d.v.s. anordna någon verksamhet under vintersportlovet. För mer förslag m.m. se Handledning

48 www.hockeyakademin.se Svenska Ishockeyförbundets officiella sida för ledar- och spelarutveckling
Övningar Näringslära Fysisk träning Psykologisk träning Hockeykonsulentbesök Videoklipp m.m Föräldrainfo

49 Fortbildningskurs måste genomgås minst vart 3:e år för att din kursnivå skall vara giltig. Speciella kurser gäller som fortbildning.


Ladda ner ppt "Välkomna till ÅR 8! Det största och viktigaste arbetet på många år fortsätter! Nu också med Tre Kronors Hockeyskola för flickor."

Liknande presentationer


Google-annonser