Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till ÅR 8! Det största och viktigaste arbetet på många år fortsätter! Nu också med Tre Kronors Hockeyskola för flickor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till ÅR 8! Det största och viktigaste arbetet på många år fortsätter! Nu också med Tre Kronors Hockeyskola för flickor."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till ÅR 8! Det största och viktigaste arbetet på många år fortsätter! Nu också med Tre Kronors Hockeyskola för flickor

2 Fortsatt succe´ År 7 (14/15) Antal föreningar som deltog i idrottslyftet TKH pojkar 164 st Antal föreningar som deltog i idrottslyftet TKH flickor 102 st Antal ledare på utbildningsdagen ca: 300 st Antal ledare som fick utbildning i föreningen ca: 900 st Antal barn som som deltog : cirka 29 000 st Antal föräldrar som blev berörda: cirka 58 000 st Tre Kronor Hockeyskola är ett kvalitetssäkrat rekryteringsprojekt för de minsta (upp till 10 år) som Svenska Ishockeyförbundet genomför med hjälp av Idrottslyftet.

3 Svensk ishockeys övergripande mål - - Att främja ishockeyn i landet - Att bedriva och utveckla ishockeyn utifrån barns, ungdomars och vuxnas behov - Att ge individen möjlighet att växa och utvecklas utifrån egna förutsättningar - Att skapa utvecklingsmöjligheter inom svensk ishockey för nationell och internationell hög kvalitet - Att värna om det betydelsefulla ideella arbetet https://www.youtube.com/watch?v=gbPx7WOdiKM

4 Målet Tre Kronor Hockeyskola - Att skapa ett livslångt intresse där alla som vill får vara med. - Att få fler killar och tjejer att spela ishockey - Att verksamheten bedrivs och organiseras efter barns behov, mognad och villkor. - Att under lekfulla former få fram känslan för spelet, glädjen, leken och spontaniteten. -Att ledarna får en bra utbildning och utbildningsmaterial. - Att söka upp målgrupper t.ex. skolor

5 Symboler som står för kvalitet Ledarmärke Samtliga ledare som genomgått TKH får bära denna symbol på sin ledaroverall

6 Livslångt intresse Glädjen i centrum Leken präglar verksamheten Alla är välkomna ”Vi har inte tid att ha bråttom”

7 Födelsetal i Sverige 1996-2014 199695 297 199790 502 199889 028 199988 173 200090 441 200191 466 2008 109 301 2009 112 000 2010 115 000 2011 111 700 2012 113 177 2013 113 593 2014 114 907

8 FRAMGÅNGSFAKTORER Marknadsföring Skolsamverkan Organisation Presentationsmaterial Verksamheten

9 Speciellt utbildningsmaterial ¤ Utbildning för en eller två ledare ¤ Pärm: Tre Kronor Hockeyskola ¤ DVD visar övningar och skyddsbehov ¤ Tre Kronor-tröjor – blå puckar ¤ PP-presentation ( ladda ner ) ¤ Diplom ( ladda ner ) ¤ Affischer Nya( ladda ner ) ¤ Klistermärken ¤Tygmärken till ledarna ¤ Föräldrafolder ( ladda ner ) ¤ Broschyr med utrustningstips http://www.swehockey.se/Hockeyakademin /Utbildningsmaterial/TreKronorsHockeysk ola

10 Hur ska vi nå ut med vårt budskap?  Utbildning ledare / Spelare / Föräldrar  Marknadsföring  Söka upp målgrupp ex. skolor/förskolor  Affischering + utskick via mail m.m.  Massmedia  Klubbens hemsida  Facebook  Youtube  ????????

11 Kampanjförslaget går i korthet ut på att alla klubbar som är intresserade deltar i kampanjen som innehåller: Personaliserade DR-utskick med personligt adresserat brev, fönsterkuvert, porto Personlig hemsida (PURL) med klubbunik information, egen logo med länk till egen hemsida, Hockeyskolans Youtubevideo och anmälningsfunktion www.ishockeyskolan.se Mailbekräftelse SMS-påminnelse med datum och Google-kartlänk Klubbens administratör ser i realtid anmälningar till hockeyskolan och kan skriva ut listor Kostnadsfritt! Förbundet finansierar kampanjen fullt ut. GRATIS FÖR ALLA KLUBBAR! TRE KRONORS HOCKEYSKOLA REKRYTERINGSKAMPANJ 2015

12 FRAMGÅNGSFAKTORER Marknadsföring Skolsamverkan Organisation Presentationsmaterial Verksamheten

13 Sid 1-6

14 Sida 1-12 Pojk Sida 19-30 Flick

15 Sida 13-24 Pojk Sida 31-42 Flick

16

17 Under de första åren Vi ska ”leka” in… -Balans, träna obalans -Koordination -Åkställning -Tyngdpunkt -Känslan -Skapa åkglädje, kul att åka skridskor Utan klubba - Med klubba - Med puck

18 Stationsträning,. SPEL TEKNIK GRUNDER LEK TEKNIK GRUNDER SPEL VALFRITT Träningspasset

19

20

21 CHECKLISTA UNGDOMSTRÄNING - Bemötandet ( hälsa på alla ) -Träningen skall vara lekfull - Träningen skall vara varierad och allsidig - Långsiktig utveckling - Individens utveckling - Anpassa regler och övningsytor - Tillgänglig för alla - Alla är vinnare - Alltid i rörelse - Uppmärksamma alla barn

22 Ledarskap TKH

23 För att leda andra måste man kunna leda sig själv! - Vad kännetecknar en bra ledare? - Vad är bra ledarskap för dig?

24 Barns rätt till idrott: -Att i unga år kunna deltaga utan krav på skicklighet -Att deltaga i en verksamhet som är anpassad till barnets utveckling -Att kunna påverka sitt idrottsutövande efter sin egen mognad -Att få deltaga som ett barn och inte som en vuxen -Att få riktiga förberedelser för sin ishockey -Att alla får lika möjligheter i sin strävan att lyckas -Att bli behandlad med värdighet av sin omgivning -Att ha roligt med sin idrott

25 Du hittar materialet på hockeyakademin: http://www.swehockey.se/Hockeyakademin/Utbildningsmaterial/NPFADHDAspergers/ NPF inom ishockey Ex: ADHD & Aspbergers syndrom

26 UTVECKLANDE TRÄNING ¤ Individuell utveckling ¤ Utveckling av samspelet i laget/gruppen ¤ Alla får lyckas ¤ Variation och omväxling ¤ Roliga träningar = mycket spel ¤ Hög aktivitet

27 Klicka för att lägga till rubrik - VISA - INSTRUERA - ÖVA - KONTROLLERA OCH RÄTTA TILL - ÖVA BARN LÄR SIG BÄST GENOM ATT HÄRMA ANDRA

28 Hur vi kommunicerar? -70 % Kroppsspråk -20 % Symboler -10 % Tal

29 VAD STYR MITT LEDARSKAP ? BARNKONVENTIONEN Ishockeyn _vill.pdf ABC-pärmen Föreningens ------- tråd Min ledarfilosofi

30 Anledning till deltagande 1.Att ha kul 2.Bevisa min skicklighet 3.Att hålla sig i form 4.Att göra någonting jag är bra på 5.För spänningen i tävlandet 6.För att få träning 7.Att vara en del av ett lag 8.För utmaningen i tävlandet 9.För att lära sig nya saker 10.För att vinna Anledning till avbrott i deltagande 1.Jag har mist intresset 2.Jag hade inte kul 3.Det tog för mycket tid 4.Tränaren var en dålig tränare 5.För mycket press (oro) 6.Vill ha en icke idrotts aktivitet 7.Jag var trött på det 8.Behov av mer tid för studier 9.Tränaren förfördelade favoriter 10.Idrott är tråkigt

31 Styrketräning ( Fysträning ) för barn och ungdom Välutbildade tränare på plats 1-3 pass/vecka á 20-40 min + uppvärmning Fokus på korrekt tekniskt utförande (utan belastning tills tekniken är fullgod) Allsidighet och variation 8-12 övningar, 1-2 set, 15 reps 7-8 års ålder riktmärke för systematisk styrketräning ( fysträning )

32 Skadeförebyggande effekter Stimulerar uppbyggnaden av skelettet Underlättar motorisk inlärning Kroppskontroll och rörelseglädje Förståelse för egna kroppen, dess uppbyggnad och funktion Grunden läggs för framtida fysiken, hälsan och motionsvanorna

33 ROLIG MOTORIK 6-9 ÅR Bra om man i slutet av perioden behärskar: Atletisk Hållning Armhävning, Dips och Chins Liggande och Stående rodd samt rygg upp Knäböj, Utfall, ”Step ups” Balanserade / Stabiliserande övningar ex ”tuppfäktning” Latsdrag

34 UTRUSTNINGSTIPS

35 Skridskoåkning ÄR A och O…

36 36 ÅTGÄRD U8 Slipa in en 19´/5,8 singelprofil till samtliga spelare. Prova 17´/5,2 för eventuellt större skenor. Alla behöver i första hand stabilitet för inlärning. Matcha med en 16-18-20 mm skålradie. Kolla skålradiegrepp med glidbromsning.

37 MER UTRUSTNINGSTIPS FINNS PÅ DVD:N

38 Vad ska göras hemma i föreningen? TRÄFF 1 ( ledare ) TRÄFF 2 ( föräldrar ) TRÄFF 3 ( ledare ) WGIHW Kort grupp-diskussion och genomgång Vad gör vi nu?

39 TKH 2 Uppföljningskväll på 2-3 platser i Västergötland i under säsongen. -Verksamheten -Rekrytering -Ledarskapet -Marknadsföring -Erfarenhetsutbyte

40 Återrapportering IDROTTSLYFTET Speciellt formulär som skickas till er förening i februari 2015. Formuläret skall fyllas i och återsändas senast 30 april.

41 Statistikuppgifter: En enkät från SIF kommer att skickas ut via mail i början på 2016. Fyll i alla ålderskategorier, från spelare f 2000 till 2006 och yngre som finns i föreningen. Registrera alla TKH spelare i TSM! Ingen avgift under U10. Födda år Antal Varav pojkar Varav flickor

42 Prova på i skolan Ett projekt inom idrottslyftet i samverkan med ert lokala idrottsförbund

43 Grupp diskussion: Vad tror ni är viktigt att tänka på inför ett samarbete med skolan.

44 Att fundera över: Vilka människor kommer du att möta i skolan? Hur lägger man upp strategin inför detta möte? Hur tar vi hand om alla skolbarnen som kommer denna dag? Har vi någon låneutrustning att erbjuda? Hur går vi vidare efter prova på aktiviteten? Hur många skolor skall vi samarbeta med?

45 Vad skall vi göra: Målet är att arrangera en idrottsdag/friluftsdag där elever i åk 0-2 får en möjlighet att prova på ishockey. Till marknadsföringen för denna dag har ni nu speciella affischer. Ta fram ett schema för resp. klass och skola där ni tydligt visar hur dagen är uppdelad.

46 Förslag på schema under denna idrottsdag/friluftsdag: 09.30 Samling och information i ishallen -Elever och lärare tas emot av föreningens representanter - 09.40 Utlåning av ev. utrustning - 09.45 Ombyte - 10.00 Is, tips att dela in planen i 2 halvor, viktigt med mycket utrymme för alla nybörjare! -10.50 spolning -11.00 Ev. ny klass, som anlände till ishallen 10.30 (info. från ledare utanför isen)

47 Hur kan vi gå vidare efter denna dag? Viktigt att dela ut informationsblad om Er ordinarie verksamhet d.v.s. Tre Kronors Hockeyskola Återkommande idrottsdag/friluftsdag varje år Vintersportlovsaktivitet d.v.s. anordna någon verksamhet under vintersportlovet. För mer förslag m.m. se Handledning

48 www.hockeyakademin.se www.hockeyakademin.se Svenska Ishockeyförbundets officiella sida för ledar- och spelarutveckling Övningar Näringslära Fysisk träning Psykologisk träning Hockeykonsulentbes ök Videoklipp m.m Föräldrainfo

49 Fortbildningskurs måste genomgås minst vart 3:e år för att din kursnivå skall vara giltig. Speciella kurser gäller som fortbildning.


Ladda ner ppt "Välkomna till ÅR 8! Det största och viktigaste arbetet på många år fortsätter! Nu också med Tre Kronors Hockeyskola för flickor."

Liknande presentationer


Google-annonser