Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Humanetologi Utveckling av vårt beteende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Humanetologi Utveckling av vårt beteende"— Presentationens avskrift:

1 Humanetologi Utveckling av vårt beteende

2 Vad är människans natur
Vad är människans natur ? San folket i Kalahari Vi är egentligen skapta för ett liv präglat av jämlikhet, broderskap och kollektiv barnomsorg, dans, sång, ett minimum av arbete och ett fredligt liv i små, ständigt samtalande flockar. Vår nedärvda moral får oss att gilla empati, vänlighet och ömsesidig hjälp och ogilla förtryck, ojämlikhet och hierarkier. Men vad hände ? Jordbrukssamhälle https://www.youtube.com/watch?v=2KvTDsOpQkA

3 Människans evolution Vi betonar gärna skillnader men vi glömmer våra likheter som har betydelse för vårt beteende. Vi har kvar vårt fysiologiska arv efter att ha levt 50 miljoner år som människoapa. Tropisk miljö, frukt, småkött, fingergrepp, färgseende, dagsdjur, dygnsrytm som hjälpt oss skapa en civilisation. Fria änder och ben. Vi borde även ha ärvt vårt beteende som vår fysiologi. Vi skiljdes från Bonobon ca 6 miljoner år sedan

4 HUMANETOLOGI Arv, miljö och kultur
Människan föds outvecklad vad gäller beteenden, mentala färdigheter och de flesta egenskaper. Successivt utvecklas dessa egenskaper och blir funktionella. 15-20 år innan människan klarar sig på egen hand! Vad bestämmer människans egenskaper? Biologin betonar ofta det genetiska och humaniora/samh. betonar ofta miljön t.ex. behaviorism

5 Leendet - medfött beteende
Barn födda döva och blinda, ler och gråter. Detta beteende etableras alltid! Nyfödda ler oberoende av yttre stimuli. 6-8 veckor: socialt leende 4-5 månader: ler inte längre åt främlingar Fortsätter att utvecklas t.ex. hånle/när man ska le https://www.ted.com/talks/ron_gutman_the_hidden_power_of_smiling Anknytningsteorin Bowlby 1950 Enligt anknytningsteorin är de nyfödda barnen, "genetiskt förprogrammerade" till att knyta an till sina föräldrar. Detta för det evolutionära syftet att skydda barnet från fara och öka dess överlevnadsmöjligheter. Hur anknytningen utvecklas kommer att prägla individens relationer genom hela livet.

6 Tala och förstå språk https://www.ted.com/talks/mark_pagel_how_language_transformed_humanity Krävs: Det kräver inlärning och individen deltar aktivt! I stort sett kan alla människor tala och förstå ett språk, kan liknas vid en instinkt! Vi vet lite om hur språk utvecklats och förändras, finns inga fynd att lyssna till. Numera vetenskap om språkutveckling och hjärnans utveckling hos barn. Delarna utvecklas oberoende under sensitiva perioder av barnets utveckling Döva barn i Nicaragua utvecklade ett eget teckenspråk i början av 70- talet som vi även använder idag. Tonlägen, varningsrop, gester, icke verbalt språk

7 Erfarenhet och inlärning krävs för att skapa ett beteende
Geners roll i beteenden: Orimligt att tänka sig att en gen ger upphov till ett komplext beteendesystem men många gener är inblandade. Olika varianter av en gen kan ge upphov till olika varianter av ett beteende. Närhet och beröring är viktigare behov än mat! Ytterligare inlärt beteende/ behov är social omsorg – anknytning- för att utveckla våra grundbeteenden. (Djur- prägling) Kaspar hauser /rhesiusapor Växer upp i begränsad miljö/isolering. Saknar lekbeteende, kan inte hantera farliga situationer, bristfälligt sexuellt beteende och kan inte ta hand om sina egna ungar.

8 Två typer av arv: Genetiskt arv och kulturellt/socialt arv
Ärftlighet handlar om likhet mellan föräldrar och barn. Om barn ärver föräldrars egenskaper betyder det att barnen är mer lika föräldrar än individer i allmänhet. Om beteendet alltid etableras kan det vara en instinkt. Skiljer på genetiskt och socialt arv genom: adoptionsstudier och tvillingstudier Studier visar att både miljö och gener bidrar till den variation vi observerar i en population. Våra gener ger oss kapacitet för vår kultur, vi behöver generna men är även våra gener. Kulturell evolution innebär att vi förändra av den sociala miljön. Vilket samhälle vi föds in i rådande normer.

9 kultur om värderingar/ åsikter och tro.
Kulturell evolution Kultur finns hos djur t.ex. fåglar som flyttar och lär sig platser, generation efter generation, redskapsanvändning men den kultur vi finner hos djur tycks etableras under bara en generation (kumulativ kultur)och har svårt att utvecklas. Djur saknar även en kultur om värderingar/ åsikter och tro. All förändring kan inte tillskrivas genetisk evolution utan är ett resultat av kulturell evolution. Kultur= förhållanden som är påverkade av socialt arv. Mänskliga samhället: språk, tankeförmåga, idéer, åsikter, värderingar, komplicerade samhällen och teknologi, hög grad av samarbete, speciellt mellan icke släktingar. Denna process pågår fortfarande! Socialt arv påverkar våra tankar/ idéer, värderingar, sociala relationer, teknologi, kognitiva förmågor, kropp och hälsa

10 Kulturell utveckling av utseende och utseendeideal
Överföring av kulturellt arv kan ske på många sätt: -Imitation av beteende/observation -Språklig överförning -Aktivt utlärande (skolan) -Motiv/värderingar kan även överföras kulturellt Om individer är konservativa går evolutionen långsammare än om individer är nyfikna. Krävs kreativitet och nyskapande för kulturell utveckling! Kläder, kropp, frisyr, skägg, mode, hälsa, tro... Fetischism Sexuell prägling känslig period 1-4 år, tidigare än man är medveten.

11 Kan kulturell evolution förändra vår psykologi?
IQ har ökat under de senaste 50 åren! Kroppslängd har ökat med cm sedan 1800-t. (genetik- kultur- mat) Kulturell utveckling idag 2015? Vad behöver vi vara bra på idag än för 100 år sedan? Jordbdbruk – industri- IT Hur påverkar det vår utveckling av beteenden?

12 Människan är den enda som kan forma snabba ljud, teckenspråk funkar för andra människoapor.
Jagmedvetande, känsloliv, planering, lösa problem, räkna, förståelse för andra, tidsbegrepp, artikulerande. Flocksamhälle sammanhållning i grupp pga instinkt. Rangordning/ledarskap, löser akuta konflikter genom försoning/våld. Normer för socialt beteende. Misstänksamhet mot främlingar (revirkontroll) inom sin art. Flockinstinkt sällskaplig, vill inte vara ensam! Känsla för samarbete, identifierar sig med kollektivet Solidaritet Moral/normer Behov att hävda sig, tävla, karriär, vinna, uppmärksamhet Förmåga att lyda, finna sig, underordna sig Konflikthantering Utvecklingen går inte linjärt utan fram och tillbaka

13 Planering och tänkande Theory of mind
teori om medvetande”. Det ordvalet hänvisar till en förmåga att sätta sig in i vad en annan människa tänker och känner, alltså att kunna ha en ”teori om vad som försiggår i en annans medvetande”.   Jag vet- att du vet att jag vet- att du vet! Almanackor- förmåga att tänka om framtiden

14 Uppvaktning och manipulation
Vår erfarenhet av ett persons beteende inverkar på vår bedömning av samma persons attraktivitet. Vi föredrar bekanta ansikten (kändisar), ansikten tillskrivs egenskaper men avslöjar inte om hälsa/fertilitet (handikapssmodellen) Fördelar med att vara attraktiv Sällan rapporterade till polisen Frikänns oftare i en domstol Lägre straff Högre ingångslön/arbetssökande Säljare lyckas bättre Politiker får mer röster Attraktiva människor får mer hjälp i svåra situationer Uppvaktning och manipulation Monogama djur uppvaktar varandra även efter att partnervalet är gjort. Även hos människan .sjunga tillsammans, boavlösning, hälsningar, pustning, kroppskontakt, Hos människan förekommer monogami endast i 17 % av världens samhällen. Uppfattningen om vad som är ett vackert ansikte överensstämmer mellan människor från olika kulturer- symmetriska ansiktshalvor

15 Sociala normer Sociala normer är underförstådda regler och förväntningar på beteenden som gäller inom en mindre social grupp eller samhället i stort Normer faller tillbaka på värderingar Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra. För att människor ska kunna fungera tillsammans, skapas mönster för hur man ska bete sig mot varandra inom familjer, företag, föreningar etc och samhället i stort. Detta gäller även stater emellan. Kroppsspråk/ icke verbal kommunikation: https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=sv

16 Observation av mänskligt beteende
Hälsningsbeteenden, ögonkontakt Individrevir, sittrevir Konversation, kroppsspråk Kroppskontakt Härmning Uppgift: 2-4 st. Observera människor/grupper. Hur fungerar dessa beteenden, varför finns de? Vad händer om de bryts? Är de olika på olika platser? Är de medfödda? Behövs inlärning? Finn kulturella skillnader? Vad händer när människor misslyckas läsa av dessa beteenden? Leta/ studera valda beteenden hos en utvald grupp eller situation. Ställ en frågeställning och hypotes innan ni utför er studie. Skriv ner ert resultat, gärna kvantitativt Kort redovisning för er grupp lektionen efter. Syfte, hypotes, metod, resultat och diskussion. (Stämde ert hypotes med ert resultat).


Ladda ner ppt "Humanetologi Utveckling av vårt beteende"

Liknande presentationer


Google-annonser