Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå 2050 – från vision till verklighet.  Helhet  Hållbarhet  Dialog  Genomförbarhet Utgångspunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå 2050 – från vision till verklighet.  Helhet  Hållbarhet  Dialog  Genomförbarhet Utgångspunkter."— Presentationens avskrift:

1 Luleå 2050 – från vision till verklighet

2

3  Helhet  Hållbarhet  Dialog  Genomförbarhet Utgångspunkter

4 Översiktsplan 2013

5 program A Genom nyckelhålet på program A …..

6 Det övergripande målet är att Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Alla jämlika

7 Strategiområden Program A – Alla jämlika Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Alla tillsammans Allas röst Alla ungas väg till arbete

8 Pilotprojekt - Tidiga insatser Välfärdsanalys/ kartläggning Mottagning (Barn som utmanar)

9

10 Medel för särskilda folkhälsosatsningar

11 ”Målsättningen är att kostnader kopplade till idrott ska minska.” ”Idrottsutrustningen återanvänds till dess hela livslängden är nyttjad – vilket är bra både för människa och miljö.”

12 program D Genom nyckelhålet på program D…..

13 Plats för mer – Luleå stads- och landsbygd Det övergripande målet är att långsiktigt ge plats för oss människor med vår livsmiljö men också ge plats för andra värden som behöver finnas för sin egen skull.

14 Bästa boendet Mer stad på samma yta Förbättrade samband Liv mellan husen Klara av förändring Rätt plats för arbete Strategiområden Program D – Plats för mer

15 BLANDNINGBLANDNING

16 LIV MELLAN HUSEN

17

18 Seminariet: Lek från 0 till 100!

19

20 FÖRBÄTTRADE SAMBAND

21 Utvecklingsplaner för stadsdelar och samlande byar

22 Läs mer på www.lulea.se/2050 Tack för mig! Anna Lindh Wikblad, samhällsutvecklingschef


Ladda ner ppt "Luleå 2050 – från vision till verklighet.  Helhet  Hållbarhet  Dialog  Genomförbarhet Utgångspunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser