Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå 2050 – från vision till verklighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå 2050 – från vision till verklighet"— Presentationens avskrift:

1 Luleå 2050 – från vision till verklighet

2

3 Utgångspunkter Helhet Hållbarhet Dialog Genomförbarhet
Styrning både som drivande och vägledande, uppföljning

4 Översiktsplan 2013

5 Genom nyckelhålet på program A …..

6 Alla jämlika Det övergripande målet är att Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

7 Strategiområden Program A – Alla jämlika
Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Alla tillsammans Allas röst Alla ungas väg till arbete

8 Pilotprojekt - Tidiga insatser
Mottagning (Barn som utmanar) Välfärdsanalys/ kartläggning

9

10 Medel för särskilda folkhälsosatsningar

11 ”Målsättningen är att kostnader kopplade till idrott ska minska
”Målsättningen är att kostnader kopplade till idrott ska minska.” ”Idrottsutrustningen återanvänds till dess hela livslängden är nyttjad – vilket är bra både för människa och miljö.”

12 Genom nyckelhålet på program D…..

13 – Luleå stads- och landsbygd
Plats för mer – Luleå stads- och landsbygd Det övergripande målet är att långsiktigt ge plats för oss människor med vår livsmiljö men också ge plats för andra värden som behöver finnas för sin egen skull.

14 Strategiområden Program D – Plats för mer
Klara av förändring Förbättrade samband Bästa boendet Rätt plats för arbete Mer stad på samma yta Liv mellan husen Sex fokusområden på 20 års sikt med mål fram till 2020

15 blandning

16 Förtätning gör anspråk på ”fri” mark – samtidigt är det ovärderligt för en stad att ha attraktiv grönska och fina strandområden. Viktiga stråk ska utvecklas, viktiga platser sparas och utvecklas. Nya kommunala naturreservat för att säkra stadsmänniskornas närhet till natur på lång sikt! Liv mellan husen

17 Det handlar också om att det ska finnas bra platser att bara vara på
Det handlar också om att det ska finnas bra platser att bara vara på. Som inte kostar pengar.

18 Seminariet: Lek från 0 till 100!

19 Perspektiv. Människor har olika, och vi vill ge människor möjlighet att se varandras. Och vara lekfulla. blev det. Yukigassen, SM i snöbollskrig.

20 Ur NSD: Välkommen till Hertsöns djungel 13:49 | LULEÅ Hertsön har fått en egen djungel. Det har sju sommarjobbande ungdomar sett till. De har fyllt gång- och cykeltunneln under Långmyrvägen med djungelns växter och djur. – Vi ville ge barnen i förskolan här bredvid en djungel och ett annorlunda klimat till alla Hertsöbor (…). Djungelmålningen är en del i Luleå kommuns projekt DIOR som står för delaktighet och inflytande i det offentliga rummet. Tanken är att ungdomar ska få uttrycka sin kreativitet och vara delaktiga i samhället. – Vi har haft målandet som ett tre veckors sommarjobb. Det känns verkligen som att vi har blivit delaktiga i samhället (…). Förbättrade samband

21 Utvecklingsplaner för stadsdelar och samlande byar

22 Tack för mig! Läs mer på www.lulea.se/2050
Anna Lindh Wikblad, samhällsutvecklingschef


Ladda ner ppt "Luleå 2050 – från vision till verklighet"

Liknande presentationer


Google-annonser