Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas."— Presentationens avskrift:

1

2 Vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.

3 Almis uppdrag Bidra till tillväxt och innovation genom att utveckla konkurrens- kraftiga företag både nationellt och globalt. Fokus på insatser i tidiga (nya) faser. Kontinuerligt verka för kostnadseffektivitet - frigöra resurser för insatser och ökat risktagande i tidiga faser.

4 Från regionala utvecklingsfonder till en affärsmässig företagspartner
2009 Almi Invest bildas 2013 Sammanslagning med Innovationsbron 2003 SIC integreras 1994 Almi bildas 2007 IFS integreras Under 20 år: Lån till företag. Lånat ut 27 miljarder kr. Antalet anställda i kundföretagen ökat med Kundernas omsättning har ökat med 250 miljarder kr.

5 Almi-koncernen Almi Företagspartner AB IFS Rådgivning Almi Invest
PartnerInvest Övre Norrland Norra Mellansverige Västsverige Sydsvensk Entr. fond Teknoseed 1 Forskarpatent i Syd Stockholm Östra Mellansverige Småland och öarna ASI Innov. patent Sverige Almi Östergötland Almi Värmland Almi Uppsala Almi Skåne Almi Nord Almi Kalmar län Almi Halland Almi GävleDala Almi Blekinge Almi Väst Almi Stockholm Sörmland Almi Mälardalen Almi Mitt Almi Kronoberg Almi Jönköping Almi Gotland Almi Invest Fond SI Partnerinvest i Mellansverige SamInvest Mitt RegionInvest Gotland

6 Almi-koncernens finansiering

7 Stockholms läns landsting 40,5 % Almi Företagspartner AB 51 %
Regionförbundet Sörmland 8,5 % Kunder Kontorschef Nyköping Thomas Orrung Kontorschef Stockholm Eva Rosenthal Kontorschef Stockholm Helen Andersson Kontorschef Eskilstuna Pernilla Conley P VD: Monica Åsmyr Finaschef och gruppchef Stöd Magnus Wernersson (Finans, Ekonomi, IT, Kommunikation) Processansvar AO: Affärsrådgivning: Thomas Orrung Finansiering: Helen Andersson IFS rådgivning: Eva Rosenthal Innovationsrådgivning: Pernilla Conley P

8 Tre affärsområden UPPDRAG TILLVÄXT Rådgivning Lån Riskkapital
Tillväxtrådgivning, IFS Rådgivning, Innovationsrådgivning, Mentor. Lån till nya och befintliga företag. Investeringar i unga tillväxtbolag. UPPDRAG TILLVÄXT

9 Två investeringsformer
Tillväxt/ Kapitaltillförsel Expansionskapital Såddkapital Mognad

10 ALMIs roll på finansmarknaden
Risk Ägarkapital ALMI Bank Ränta/ avkastning

11 Lån Tillväxtlån För innovativa små och medelstora företag. Innovationslån För innovationsprojekt i ett tidigt skede. Mikrolån För dig med mindre kapitalbehov. Företagslån Lån som utgår från ditt företags behov oavsett bransch. Exportlån För satsningar på internationella marknader. NYTT 2015!

12 Rådgivning Tillväxtrådgivning För företag med stor tillväxtpotential. IFS Rådgivning/Nyföretagarrådgivning För dig som funderar – eller nyss har startat. Innovationsrådgivning För unika idéer som är nya eller väsentligt förbättrar något. Mentor En mentor kan coacha dig att nå uppsatta mål. Seminarier För kompetensutveckling.

13 Almis kunder: Alla branscher. Över hela landet.
Har ambitioner - vill satsa, bli framgångsrika och växa. Uppgifterna är hämtade från; - Almis årliga kännedomsundersökning - Almi årliga kundattitydundersökning - Almis årliga effektmätning I effektmätningen undersökningen följer SCB upp omsättning och antal anställda från bokslutet året före Almis insats till tre år efter Almis insats. Utvecklingen varierar mellan åren beroende på bl a konjunkturen. Siffrorna är det genomsnittliga resultatet av de senaste 10 årens effektmätningar.

14 NKI-mätning – Hög andel som skulle rekommendera Almi
Positiv andel där både svarsalt 4 och 5 ingår: 90% 1: Mycket osannolikt 2: Ganska osannolikt 3: Varken eller 4: Ganska sannolikt 5: Mycket sannolikt Detractor Promoter

15 Kännedomsundersökning – 3 av 4 känner till Almi

16 Hinder för utveckling och tillväxt (Källa Tillväxtverket – Företagens villkor och verklighet , publiceras nov 2014)

17 Effekt av Almis verksamhet
Högre förädlingsvärde. Fler arbetstillfällen. Ökad omsättning.

18 Nationellt

19 Stockholm

20 Segmenteringsmodell Bolag med mycket god internationell tillväxtpotential Bolag med god nationell tillväxtpotential Bolag med god överlevnadspotential Tillväxt-potential Mognads-grad Före bolagstart Unga Företag Marknads-etablerade Företag

21 Almi 2014 Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
747 företag beviljades lån på 572 miljoner kr. 2050 rådgivningsinsatser till kunder. 441 mentorpar i mentorverksamheten. 1200 deltagare på seminarier. Nya företag knappt 1000.

22

23 Almis framgångsrika företag

24

25 Klarna – gör näthandeln enklare och säkrare
Affärsidén kladdades ner på baksidan av ett kuvert när de tre kompisarna fortfarande gick på Handelshögskolan. I korthet: E-handlare vill sälja mer och vara säkra på att få betalt. Alltså måste det vara tryggt och enkelt för köparen. Att få köpa först, få varan och betala senare. Mot faktura. Det är det absolut tryggaste sättet och beprövat i postorderbranschen. Sedan starten har Almi varit med och finansierat Klarna i tre omgångar. Företagslån Klarna

26 Yollibox naturlig youghurtglass
Yolliboxs grundare är två unga tjejer från Handels. Tillsammans med en producent har de utvecklat smaker, konsistens och förpackningar. Yollibox finns nu i sex olika smaker och ute i detaljhandeln (ca 500 återförsäljare i Sverige). Mikrolån Yollibox


Ladda ner ppt "Vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas."

Liknande presentationer


Google-annonser