Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definitioner Kränkning paraplybegrepp där mobbning, trakasserier, diskriminering och övrig kränkande behandling ingår. Kränkning är när man blir illa behandlad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definitioner Kränkning paraplybegrepp där mobbning, trakasserier, diskriminering och övrig kränkande behandling ingår. Kränkning är när man blir illa behandlad."— Presentationens avskrift:

1

2 Definitioner Kränkning paraplybegrepp där mobbning, trakasserier, diskriminering och övrig kränkande behandling ingår. Kränkning är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Mobbning upprepade kränkningar av en person under en tid. Engångshändelser och konflikter är inte mobbning. Diskriminering när någon blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder. Det räcker med en händelse för att någon ska göra sig skyldig till trakasserier. Tänk på att det är upp till den utsatta att avgöra vad som är en kränkning eller inte. Källa: Friends nätrapport 2014

3 Fakta Mest utsatta är tjejer mellan år som ägnar största delen av sin uppkopplade tid i sociala medier. 1/3 av barn och unga har under det senaste året blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta. Facebook och spel är de platser där flest har blivit kränkta. 8 av 10 vet vem som ligger bakom kränkningen eller kränkningarna. Det vanligaste är att bli utsatt av någon i samma skola. Den vanligaste formen av kränkningar är elaka meddelanden/kommentarer om utseende eller intressen. Källa: Friends nätrapport, 2014

4 Lagar Ibland finns en uppfattning att andra, eller inga, lagar gäller för vad man skriver till människor eller vilka bilder man lägger upp . Men det stämmer inte. Samma saker är olagliga på och utanför nätet t.ex. Facebook, Instagram, Minecraft, i korridoren, på skolgården, på bussen eller på stan. Förtal 5 kap. 1§ Brottsbalken Förtal innebär att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Förolämpning 5 kap. 3§ Brottsbalken Förolämpning innebär att uttala sig nedlåtande om någon genom kränkande ord, anklagelse eller annat kränkande beteende. Ofredande 4 kap. 7§ Brottsbalken Ofredande innebär att bete sig hänsynslöst mot någon annan, till exempel genom att vid upprepade tillfällen lägga ut nedsättande kommentarer om någon på nätet. Kränkande fotografering 4 kap. 6 a § Brottsbalken Kränkande fotografering innebär att olovligen och i hemlighet ta bilder eller filma någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Till exempel är det olagligt att avslöja information om människors etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelse eller medlemskap i fackförening. Skollagen Enligt skollagen har skolor ett ansvar att agera också när det gäller kränkningar på nätet, om kränkningarna påverkar elevernas skoldag. Källa: Friends nätrapport 2014

5 Diskutera Dewey • Hur tar du ansvar på nätet och sociala medier? • Varför är det lättare att säga elaka saker på nätet än öga mot öga? • Varför tror du att man kränker och säger elaka saker till varandra på nätet? • Finns det något du lärt dig av filmen? • Var förekommer kränkningar mest i din vardag? • Hur tycker du att lärare ska agera för att hindra kränkningar?

6 Dewey Orka Banderoll


Ladda ner ppt "Definitioner Kränkning paraplybegrepp där mobbning, trakasserier, diskriminering och övrig kränkande behandling ingår. Kränkning är när man blir illa behandlad."

Liknande presentationer


Google-annonser