Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CDT på Sebia Capillarys 2 Flex piercing Anna Böttiger, Sjukhuskemist Med Dr Paul Pettersson Pablo, ST-läkare Klinisk kemi Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CDT på Sebia Capillarys 2 Flex piercing Anna Böttiger, Sjukhuskemist Med Dr Paul Pettersson Pablo, ST-läkare Klinisk kemi Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 CDT på Sebia Capillarys 2 Flex piercing Anna Böttiger, Sjukhuskemist Med Dr Paul Pettersson Pablo, ST-läkare Klinisk kemi Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

2

3 Transferrin Transferrin är ett järntransporterande glykoprotein. Det består av en peptidkejda och två polysackarider med olika antal sialinsyrarester. Transferrin kan separeras i isoformer baserat på detta antal. Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

4 Formerna benämns asialo-, monosialo-, disialo-, trisialo-, tetrasialo- pentasialo- och hexasialotransferrin. Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

5 CDT Kolhydratfattigt transferrin Alkoholintag ökar andelen isoformer med lågt antal sialinsyror. Transferrinprofilen speglar alkoholintaget under de senaste veckorna. Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

6 Sebia referens Normal: < 1,3% Inconclusive: 1,3 – 1,6% Positive: > 1,6% Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

7 Vad är kapillärelektrofores? Elektrofores i en kapillär, där en analyt separeras baserat på sin elektroforetiska mobilitet och ett elektroosmotiskt flöde. Här har vi under våren utfört CDT-analyser på Sebia Capillarys 2 – Flex Piercing Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

8 Jämförelse BioRad Förbehandling Problem vid batchbyte Tidskrävande Capillarys Ingen förbehandling Tvåvägskommunikation Sparar tid Ingen upparbetning 38 prov/h

9 Utförande Buffert (färdig att använda) Provspädningsdiluenten (färdig att använda) Tvättlösning (stamlösning) CDT tvättlösning (färdig att använda) Serum Undvik hemolyserade prover 8 kapillärer- 7 prover analyseras samtidigt Migrering 8 min Resultat efter ca 20 min Streckkodsavläsning Tvåvägskommunikation

10 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

11

12

13 Kyrkokartan.se – foto Janos Banan 1%

14

15 Capillarys jmf BioRad 111 patientprover nMean95% CISESD HPLC 1112,5712,243to 2,9000,16591,7479 Cap 1111,901,578to 2,2260,1641,723 nMin1st QuartileMedian95% CI3rd QuartileMax HPLC 1110,701,4002,1001,800to 2,4003,0009,70 Cap 1110,20,801,301,100to 1,7002,309,0

16

17 Capillarys jmf med BioRad

18 nMean95% CISESD HPLC811,8851,755to 2,0140,06510,5855 Cap faktoriserat811,8844991,766to 2,0030,05973680,5376316 nMin1st QuartileMedian95% CI3rd QuartileMax HPLC811,001,3671,8501,700to 2,0002,3333,00 Cap faktoriserat810,986961,4690601,8547401,662to 1,9512,2725603,30104 Capillarys faktoriserat (0,9642x+0,6977=y)

19

20 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus Precision CDT Sebia Capillarys Patientprover n= 35 Medelvärde: 0,43Medelvärde: 1,11Medelvärde: 3,8 Inomserieprecision CV 15,4 % Inomserieprecision CV 5,8% Inomserieprecision CV 4,3 % Patientprover n=10 Medelvärde: 0,93Medelvärde: 4,78 Inomserieprecision CV 11,7 % Inomserieprecision CV 1,8 % Precision CDT BioRad

21 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhuset Precision kontroller Sebia Capillarys Medelvärde: 1,3Medelvärde: 4,6 CV 5,8 %CV 2,0 % n= 7 BioRad Medelvärde: 1,81Medelvärde: 4,8 CV 5,0 %CV 1,9 % n=29

22 SAMMANFATTNING CDT används för att uppskatta ev överkonsumtion av alkohol. Ofta med HPLC. Kapillärelektroforesens separerar glykoformer av transferrin baserat på elektroforetisk mobilitet och elektroosmotiskt flöde. Jämfört med HPLC medför denna metod betydligt mindre förarbete och en hög throughput. Jämförelsen mellan BioRad och Capillarys visar att Capillarys ger lägre värden. CDT-värden från capillarys bör faktoriseras. Kapillärelektrofores synes utgöra ett tidssparande, enkelt och lovande sätt att analysera CDT.


Ladda ner ppt "CDT på Sebia Capillarys 2 Flex piercing Anna Böttiger, Sjukhuskemist Med Dr Paul Pettersson Pablo, ST-läkare Klinisk kemi Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser