Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CDT på Sebia Capillarys 2 Flex piercing

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CDT på Sebia Capillarys 2 Flex piercing"— Presentationens avskrift:

1 CDT på Sebia Capillarys 2 Flex piercing
Anna Böttiger, Sjukhuskemist Med Dr Paul Pettersson Pablo, ST-läkare Klinisk kemi Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

2

3 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus
Transferrin Transferrin är ett järntransporterande glykoprotein. Det består av en peptidkejda och två polysackarider med olika antal sialinsyrarester. Transferrin kan separeras i isoformer baserat på detta antal. Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

4 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus
Formerna benämns asialo-, monosialo-, disialo-, trisialo-, tetrasialo- pentasialo- och hexasialotransferrin. Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

5 CDT Kolhydratfattigt transferrin
Alkoholintag ökar andelen isoformer med lågt antal sialinsyror. Transferrinprofilen speglar alkoholintaget under de senaste veckorna. Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

6 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus
Sebia referens Normal: < 1,3% Inconclusive: 1,3 – 1,6% Positive: > 1,6% Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

7 Vad är kapillärelektrofores?
Elektrofores i en kapillär, där en analyt separeras baserat på sin elektroforetiska mobilitet och ett elektroosmotiskt flöde. Här har vi under våren utfört CDT-analyser på Sebia Capillarys 2 – Flex Piercing Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

8 Jämförelse BioRad Capillarys Förbehandling Problem vid batchbyte
Tidskrävande Ingen förbehandling Tvåvägskommunikation Sparar tid Ingen upparbetning 38 prov/h Problem vid batchbyte. BioRad har haft en del problem med kolonnerna att få dem att överensstämma. För capillarys är det ingen upparbetning av proverna. Korka av dem och sätt in dem i rack tillsammans med diluent.

9 Utförande Buffert (färdig att använda)
Provspädningsdiluenten (färdig att använda) Tvättlösning (stamlösning) CDT tvättlösning (färdig att använda) Serum Undvik hemolyserade prover 8 kapillärer- 7 prover analyseras samtidigt Migrering 8 min Resultat efter ca 20 min Streckkodsavläsning Tvåvägskommunikation Enkelt instrumentet späder automatiskt proverna med diluenten. Hemolys inducerar en förvrängning hos transferrin isoform elektroforesmönstret vilket omöjliggör CDT-kvantifieringen. Undvik plasmaprov. Fibrinogen migrerar framför den asialotransferrina formen, vilket orsakar en deformation av den elektriska profilen. I den 8:e kapillären finns provsädningsdiluenten.

10 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

11 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

12

13 1% Kyrkokartan.se – foto Janos Banan

14

15 Capillarys jmf BioRad 111 patientprover
Bara CDT-värden med inga asialo. Capillarys ger klart lägre värden. n Mean 95% CI SE SD HPLC 111 2,571 2,243 to 2,900 0,1659 1,7479 Cap 1,90 1,578 to 2,226 0,164 1,723 Min 1st Quartile Median 3rd Quartile Max 0,70 1,400 2,100 1,800 to 2,400 3,000 9,70 0,2 0,80 1,30 1,100 to 1,700 2,30 9,0

16 Totalt sett 111 prover. Vid höga värden stämmer metoderna bra.

17 Capillarys jmf med BioRad
81 prover med värde mellan 1-3 från BioRad. För att prover med värden över 3 får stor influens på linjens ekvation samt prover med låga värden är osäkra pga metodens variation. Just runt gränsnivån på 1,9. Från dessa värden beräknades en faktoriseringsekvation.

18 Capillarys faktoriserat (0,9642x+0,6977=y)
n Mean 95% CI SE SD HPLC 81 1,885 1,755 to 2,014 0,0651 0,5855 Cap faktoriserat 1,884499 1,766 to 2,003 0, 0, Min 1st Quartile Median 3rd Quartile Max 1,00 1,367 1,850 1,700 to 2,000 2,333 3,00 0,98696 1,469060 1,854740 1,662 to 1,951 2,272560 3,30104 Prover mellan 1 och 3 valdes ut till

19 Capillarys faktoriserat (0,9642x+0,6977=y)
Prover mellan 1-3 från BioRad. Capillarys-värden är faktoriserade. Röda strecken visar gränsen 1,9 för cutoff. Två prover skulle bli positiva på capillarys men negativa på BioRad. 5 prover skulle bli positiva på BioRad men negativa på capillarys.

20 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus
Precision CDT Sebia Capillarys Patientprover n= 35 Medelvärde: 0,43 Medelvärde: 1,11 Medelvärde: 3,8 Inomserieprecision CV 15,4 % Inomserieprecision CV 5,8% InomserieprecisionCV 4,3 % Precision CDT BioRad Patientprover n=10 Medelvärde: 0,93 Medelvärde: 4,78 Inomserieprecision CV 11,7 % InomserieprecisionCV 1,8 % Ta bort?? Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhus

21 Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhuset
Precision kontroller Sebia Capillarys Medelvärde: 1,3 Medelvärde: 4,6 CV 5,8 % CV 2,0 % n= 7 BioRad Medelvärde: 1,81 Medelvärde: 4,8 CV 5,0 % CV 1,9 % n=29 Egengjorda kontroller Laboratoriemedicin Örebro Universitetssjukhuset

22 SAMMANFATTNING CDT används för att uppskatta ev överkonsumtion av alkohol. Ofta med HPLC. Kapillärelektroforesens separerar glykoformer av transferrin baserat på elektroforetisk mobilitet och elektroosmotiskt flöde. Jämfört med HPLC medför denna metod betydligt mindre förarbete och en hög throughput. Jämförelsen mellan BioRad och Capillarys visar att Capillarys ger lägre värden. CDT-värden från capillarys bör faktoriseras. Kapillärelektrofores synes utgöra ett tidssparande, enkelt och lovande sätt att analysera CDT. CDT-värden från capillarys måste faktoriseras för att vi ska kunna använda oss av de referensintervall som finns idag.


Ladda ner ppt "CDT på Sebia Capillarys 2 Flex piercing"

Liknande presentationer


Google-annonser