Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen. Grundläggande information  För att få ut examensbevis krävs godkänt  100 p; du ska med andra ord lägga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen. Grundläggande information  För att få ut examensbevis krävs godkänt  100 p; du ska med andra ord lägga."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

2 Grundläggande information  För att få ut examensbevis krävs godkänt  100 p; du ska med andra ord lägga ca 100 timmar på ditt arbete  Kvitto på att du är förberedd för högskolestudier  Ska kopplas till examensmålen för ditt program  Vetenskaplighet  Betyg E (målen för gymnasiearbetet är uppnått)  Betyg F (målen för gymnasiearbetet är inte uppnått)  Finns inga skrivna kunskapskrav

3 Vad ska göras?  Formulera frågeställning  Planera  Genomföra  Utvärdera  Presentera  Opponera

4 Redan nu… I bibblan  Böcker om projektarbete (tips på arbeten, metod, hur man skriver o.s.v.)  Gamla projektarbeten På nätet Osbecksgymnasiet – biblioteket – informationssökning, gymnasiearbete om t ex frågeställningar, sökstrategier, riktlinjer, källkritik o.s.v.

5 Upplägg på skolan  En svensklärare med ansvar för formalia - betygssättande  Ett antal ”sakkunniga” med ansvar för innehåll SA13A FredrikJosefineHelenaRogerPer SA13B AndersHelenaRogerJosefine

6 Förslag på planering 2015-09-04Eleverna ska ha valt ämne och lämnat in ämnesvalslapp till läraren i Sv3 (Anders eller Fredrik). 2015-09-08Denna dag kommer också helt att användas till gymnasiearbete. Återkoppling av ämnesval löpande. V. 43/2015Första delopponeringen. V. 49/2015Andra delopponeringen. V. 4/2016Tredje delopponeringen. V. 9/2016Fjärde delopponeringen 2016-04-04Rapporten lämnas till opponenten och handledarens senast kl. 2016-04-13Redovisning och opponering av gymnasiearbetet. 2016-04-28Inlämning av utvärdering

7 Vad händer om jag får F? Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. (8 kap. 24 § ) En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet har rätt att göra om det en gång. (9 kap. 1 §)

8 Mål för gymnasiearbete: Samhällsprogrammet Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.


Ladda ner ppt "Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen. Grundläggande information  För att få ut examensbevis krävs godkänt  100 p; du ska med andra ord lägga."

Liknande presentationer


Google-annonser