Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen"— Presentationens avskrift:

1 Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen

2 Grundläggande information
För att få ut examensbevis krävs godkänt 100 p; du ska med andra ord lägga ca 100 timmar på ditt arbete Kvitto på att du är förberedd för högskolestudier Ska kopplas till examensmålen för ditt program Vetenskaplighet Betyg E (målen för gymnasiearbetet är uppnått) Betyg F (målen för gymnasiearbetet är inte uppnått) Finns inga skrivna kunskapskrav

3 Vad ska göras? Formulera frågeställning Planera Genomföra Utvärdera
Presentera Opponera

4 Redan nu… I bibblan Böcker om projektarbete (tips på arbeten, metod, hur man skriver o.s.v.) Gamla projektarbeten På nätet Osbecksgymnasiet – biblioteket – informationssökning, gymnasiearbete om t ex frågeställningar, sökstrategier, riktlinjer, källkritik o.s.v.

5 Upplägg på skolan SA13A SA13B
En svensklärare med ansvar för formalia - betygssättande Ett antal ”sakkunniga” med ansvar för innehåll SA13A Fredrik Josefine Helena Roger Per SA13B Anders Helena Roger Josefine

6 Förslag på planering Eleverna ska ha valt ämne och lämnat in ämnesvalslapp till läraren i Sv3 (Anders eller Fredrik). Denna dag kommer också helt att användas till gymnasiearbete. Återkoppling av ämnesval löpande. V. 43/2015 Första delopponeringen. V. 49/2015 Andra delopponeringen. V. 4/2016 Tredje delopponeringen. V. 9/2016 Fjärde delopponeringen Rapporten lämnas till opponenten och handledarens senast kl. Redovisning och opponering av gymnasiearbetet. Inlämning av utvärdering

7 Vad händer om jag får F? Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F. (8 kap. 24 § ) En elev som inte har fått betyget E på gymnasiearbetet har rätt att göra om det en gång. (9 kap. 1 §)

8 Mål för gymnasiearbete: Samhällsprogrammet
Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det samhällsvetenskapliga området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas antingen i en skriftlig rapport, eller i relevanta fall i en medieproduktion eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. Rapporten eller den skriftliga redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra gymnasiearbeten.


Ladda ner ppt "Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen"

Liknande presentationer


Google-annonser