Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete- och hälsoarbete på arbetsplatsen i AFH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete- och hälsoarbete på arbetsplatsen i AFH."— Presentationens avskrift:

1 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete- och hälsoarbete på arbetsplatsen i AFH

2 Arbetsmiljörond 1  Mars månad  Kartläggning och analys av nuläget  Handlingsplan med aktiviteter för det kommande året  Fysiska, psykiska och sociala faktorer  Friskfaktor = sådant vi mår bra av  Riskfaktor = sådant som kan skada

3 AMR 1 på APT  Kartläggning som utgångspunkt på APT  Vad är bra och kan förbättras  Bedömning av riskerna och de viktigaste friskfaktorerna

4 Kartläggning AMR 1  Personalstatistik t.ex. sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud mm  Identifiera risk- och friskfaktorer  Sammanfatta utifrån förra årets handlingsplan

5 Handlingsplan AMR 1  Sammanfattning utifrån APT och skyddsrond  Värdera riskerna: låg, mellan, hög  Åtgärder för att minimera riskerna  Vem är ansvarig?  När ska det vara klart?  Uppföljning när?  Ev. kostnad?  Underskrift av chef och skyddsombud  X-listan Ansvarslista LF och chef

6

7

8

9 AMR 2 på APT  Uppföljning av ev. medarbetarenkät  Uppföljning av handlingsplanen från AMR 1  Frågor som tillkommit på t.ex. APT, medarbetarsamtal  Diskussion bland medarbetarna t.ex. APT  Chef sammanställer, till SSG

10 Rutiner för SAM på LSG

11 Genomgång av AMR 1 på LSG maj  Varje förskola/skola skickar in sin handlingsplan till LSG  Synpunkter på handlingsplanerna gås igenom t.ex. underskrifter, uppföljning, ansvarig mm.  Punkter som dyker upp på flera arbetsplatser lyfts fram och diskuteras  Handlingsplan för AFH skrivs utifrån dessa

12 Sammanställning AMR 2 på LSG november  AMR 2 inskickat av förskolor/skolor  Genomgång av dessa  Genomgång av handlingsplan LSG AMR 1  Vad är åtgärdat? Kvarstår? Nya risk- och friskfaktorer har tillkommit? Utifrån AMR 2 förskola/skola

13

14 Frågor att diskutera  Hur arbetar ni på er förskola/skola med arbetsmiljöronderna? APT, arbetslag, SSG mm.  Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor kontinuerligt under året?  Hur delaktiga är ni som skyddsombud i arbetet?  Synpunkter på hur det kan bli bättre på arbetsplatsen.  Lyft fram goda exempel där arbetsmiljöarbetet fungerar bra!

15 Tips till dig som skyddsombud  X-listan  Arbetsmiljöverket tema skola  Arbetsmiljöverket SAM  Arbetsmiljöverket checklistor  Arbetsmiljökunskap  Arbetsmiljöverket interaktiv utbildning om SAM  Arbetsmiljöverket broschyr arbetsmiljön i skolan


Ladda ner ppt "Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete- och hälsoarbete på arbetsplatsen i AFH."

Liknande presentationer


Google-annonser