Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete- och hälsoarbete på arbetsplatsen i AFH Vi är Nordens största lärarorganisation och Sveriges fjärde största.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete- och hälsoarbete på arbetsplatsen i AFH Vi är Nordens största lärarorganisation och Sveriges fjärde största."— Presentationens avskrift:

1 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete- och hälsoarbete på arbetsplatsen i AFH
Vi är Nordens största lärarorganisation och Sveriges fjärde största fackförbund (efter Kommunal, Unionen och IF Metall). Det gör oss till en aktör att räkna med och en tung opinionsbildare. Vi har aldrig varit så många medlemmar som nu. Under det senaste året har vi fått 5000 fler medlemmar och vi fortsätter att öka!

2 Arbetsmiljörond 1 Mars månad Kartläggning och analys av nuläget
Handlingsplan med aktiviteter för det kommande året Fysiska, psykiska och sociala faktorer Friskfaktor = sådant vi mår bra av Riskfaktor = sådant som kan skada

3 AMR 1 på APT Kartläggning som utgångspunkt på APT
Vad är bra och kan förbättras Bedömning av riskerna och de viktigaste friskfaktorerna

4 Kartläggning AMR 1 Personalstatistik t.ex. sjukfrånvaro, arbetsskador, tillbud mm Identifiera risk- och friskfaktorer Sammanfatta utifrån förra årets handlingsplan

5 Handlingsplan AMR 1 Sammanfattning utifrån APT och skyddsrond
Värdera riskerna: låg, mellan, hög Åtgärder för att minimera riskerna Vem är ansvarig? När ska det vara klart? Uppföljning när? Ev. kostnad? Underskrift av chef och skyddsombud X-listan Ansvarslista LF och chef

6

7

8

9 AMR 2 på APT Uppföljning av ev. medarbetarenkät
Uppföljning av handlingsplanen från AMR 1 Frågor som tillkommit på t.ex. APT, medarbetarsamtal Diskussion bland medarbetarna t.ex. APT Chef sammanställer, till SSG

10 Rutiner för SAM på LSG

11 Genomgång av AMR 1 på LSG maj
Varje förskola/skola skickar in sin handlingsplan till LSG Synpunkter på handlingsplanerna gås igenom t.ex. underskrifter, uppföljning, ansvarig mm. Punkter som dyker upp på flera arbetsplatser lyfts fram och diskuteras Handlingsplan för AFH skrivs utifrån dessa

12 Sammanställning AMR 2 på LSG november
AMR 2 inskickat av förskolor/skolor Genomgång av dessa Genomgång av handlingsplan LSG AMR 1 Vad är åtgärdat? Kvarstår? Nya risk- och friskfaktorer har tillkommit? Utifrån AMR 2 förskola/skola

13

14 Frågor att diskutera Hur arbetar ni på er förskola/skola med arbetsmiljöronderna? APT, arbetslag, SSG mm. Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor kontinuerligt under året? Hur delaktiga är ni som skyddsombud i arbetet? Synpunkter på hur det kan bli bättre på arbetsplatsen. Lyft fram goda exempel där arbetsmiljöarbetet fungerar bra!

15 Tips till dig som skyddsombud
X-listan Arbetsmiljöverket tema skola Arbetsmiljöverket SAM Arbetsmiljöverket checklistor Arbetsmiljökunskap Arbetsmiljöverket interaktiv utbildning om SAM Arbetsmiljöverket broschyr arbetsmiljön i skolan


Ladda ner ppt "Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete- och hälsoarbete på arbetsplatsen i AFH Vi är Nordens största lärarorganisation och Sveriges fjärde största."

Liknande presentationer


Google-annonser