Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

{ KMS mot 2020 Strategier från styrelsen. Finaste hamnen på kusten?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "{ KMS mot 2020 Strategier från styrelsen. Finaste hamnen på kusten?"— Presentationens avskrift:

1 { KMS mot 2020 Strategier från styrelsen

2 Finaste hamnen på kusten?

3 Arbetet med enkäten och utvecklingen i hamnen Styrelsen har fått kritik i enkäten, via mail och telefon på bl.a. följande områden: Telefontider Väntetider på upptagning Kösystemen Utöver detta så anser styrelsen att vi måste ta krafttag i vårt underhåll! Och vi ville föra in begreppet ”Färdig hamn”. Dvs den 1 april, så skall hamnen vara klar för båtägarna.

4 Stora entreprenader Vi har en puckel med åtgärder framför oss de närmsta åren. 500 000kr under vatten arbete i år, 1.6 miljoner kr förra året. Ansvarsfråga för KMS. Det går ej att försäkra våra bryggor… Egna båtägarens försäkring

5 Före detta finaste hamnen?

6 ”Färdig hamn”

7 Vi måste acceptera/förstå att det är en stor hamn vi har, med en stor drift. Vi har 1250 båtplatser Vi har 2100 medlemmar (bara en i varje familj) Vi har 2 anställda… på 2-3 hamnar Vi måste följa samhällets alla lagar och regler när det gäller hamnverksamheten.

8 Året på KMS 1978-2015 100% X%

9 ”Stafettpinne principen” Idag sköts klubben enligt ”stafettpinne principen” Årsskifte Admin Bombyten/ Underhåll Sjösättning ”Färdig hamn” Enkelt underhåll Upptagning Admin Årsskifte Om något ”går fel” har vi svårt att hämta upp det… Årsskifte Admin Bombyten/ Underhåll Sjösättning ”Färdig hamn” Enkelt underhåll Upptagning Admin Årsskifte

10 Rätt personal vid rätt tid med rätt uppgift

11 ”Parallell principen” Vi kommer byta till ”parallell principen” Årsskifte Administration, telefon, medlemskontakt Bombyten/ Underhåll Sjösättning ”Färdig hamn” Underhåll Upptagning Årsskifte Hamndrift, driva entreprenader, underhållsplaner, se vad som behövs göras, myndighetskontakter

12 Administrativt & Medlemskontakt Utöka telefontiderna med 400% 7,5 timmar till 30 timmar/vecka Ta hem all bokföring till klubben Ökad transparens Styrelsen ville få ökad kontakt med medlemmar, genom e-mail och bättre kontroll på telefonnummer. Högre närvaro på sociala medier.

13 Hamndriften Korta väntetiderna på lyft med mer än 50% Gå från 70 dagar ner till max 30 dagar Möjlighet till lyft på kvällar 32 kvällslyft (16.00-18.00) 164 helglyft 324 vardagslyft Öka hastigheten på underhåll Stötta styrelsen i tekniska utredningar Driva entreprenader och entreprenörer Vi måste bli av med ansvarsupplösningen Möjlighet för lyftföretaget (eller andra) att ge båtägare ”fullservice” Målet var att hamnen alltid skall vara den finaste på västkusten!

14 574 2100 1526 Protestlistanvs Alla medlemmar

15 ”Byt ut styrelsen!” ”Vi vill ha ett informationsmöte”

16 574 1250 ca 1/2 Protestlistanvs Alla båtplatsägare

17 Vad händer nu? KMS mot 2020

18 Varslet är tillbakadraget Marcus Blomberg och Per Linder ställer sina platser till förfogande. Vad händer nu?

19 ”Klubben skall göras om till aktiebolag och säljas” Misstänker att detta kommer ifrån momsfrågan. Det har ju varit en fråga på EU nivå om svenskt föreningsliv skall bli momsbelagda. Vi har följt detta under flera år. §15KMS upplösning Beslut av KMS upplösning skall, för att vara giltigt, fattas med tre fjärdedels (3/4) majoritet av närvarande röstberättigade vid två på varandra följande årsmöten. Samtidigt och med samma majoritet skall beslut fattas om hur det skall förfaras med sällskapets behållna tillgångar.


Ladda ner ppt "{ KMS mot 2020 Strategier från styrelsen. Finaste hamnen på kusten?"

Liknande presentationer


Google-annonser