Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt Resurs- Centrum för Fysik 8 augusti 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt Resurs- Centrum för Fysik 8 augusti 2011."— Presentationens avskrift:

1 Nationellt Resurs- Centrum för Fysik 8 augusti 2011

2 Nationella resurscentra / Nationellt Centrum för Språk-, läs & skrivutveckling * Nationella Centra verkar på uppdrag av Utbildningsdepartemetet NC för teknik i skolan

3 Intäkter, NRCF, 2011 Utb.dep 1.5 Mkr Skolverket: 0.5MKr LTH+LU: 0.55 Mkr + ersättning för kurser etc projektmedel Projektmedel just NU Förskolelyft (≈600kkr) WWW-yngre år (100kkr) Förskolekonferens 17 aug + nätverk (115kkr) Fysikbro (Gy), 12-13 okt (100 kkr) Klimattoppmöte i skolan (NMR) (≈160 kkr)

4 Nationellt uppdrag !? Har vi någon unik roll? Hur skulle svensk skola märka om vi försvann? Hur påverkar vi svensk fysikundervisning?

5 NRCF NCM KRC, Bioresurs CETIS Unga Forskare FUF / UUF RUC Skolverk et Scienc e Center LMNT Fysikersamfu ndet NTA Teknikdelegat ionen Universitet Lärarutbildnin g EUSO LUN E MAXLAB ESS VR Onsal a Företags amt lärande Proje kt arbet e SYV FontD KVA IVA Göteborgs int. Vetenskapsfestival Universitet EU Forskarfre dag FND

6 Frågor till Skolverkets inspirationsskrift: Nationellt ? Ni har ett nationellt uppdrag att stödja undervisningen inom ert område? Vad innebär det konkret? Vilka lärare kan få stöd av er? Vilka lärare kan inte få stöd av er? (???) Vad erbjuder ert NRC för konkret stöd för lärare?

7 Enkla experiment - Filmade experiment. Påskfysik 2010 Ljudets hastighet Semesterfysik 2010 Julfysik 2010 Har visats 1043 + 1364 + 878 + 200 gånger (enligt YouTube, 10 dec 2010) Tidigare filmer har visats 1000-3000 gånger var, Totalt 33 777 visningar (10dec 2010) + Påskfysik 2011 + Fritt Fall (sommar 2011)

8 Veckans fråga Fysikaktuellt - stående punkt: Varför är gräset grönt ? (nr 2, 2010) Varför är marsmänniskor just gröna ? (nr3, 2010) Varför är backhoppare små? (nr4, 2010) Kall fusion? (nr 2, 2011) Peter + Lena + AMP planerar artikel om frågelådan, med lite statistik om användare och frågor:

9

10 Statistik från frågelådan

11 Påverkan av kurser? ( Utvärdering vt 2010 - Allmänbildning i fysik... 12 svar) Diskussion med kolleger om vad de lärt sig eller diskuterat på kursen? 7st "regelbundet" 2st mer än 3 gånger under kursen 2st 1-2 gånger "Min kolleger har varit vädligt nyfikna..." "Diskuterat vid planering av ämnesområdet..." Påverkat dem själva ? (skala 1-5) Naturvetenskapligt innehåll 4.3 NV karaktär, 4.6 NV lärande och undervisning, 4.1 Kommer att påverka: 4.5

12 Resurser (+ oss själva, relationer, varumärke...) WWW: Frågelåda Filmade Experiment Snacks + under utveckling + Kvar på gamla hemsidan, bl.a.: Fysikerporträtt Boktips Fler experiment Länkdatabas....

13 WWW-sida mot yngre åldrar (koord. av Bioresurs) Vad är syftet med den webbsida riktad mot yngre åldrar som resurscentrumen kommer att ta fram gemensamt? Hur kommer den att fungera? Vad är det som gör att den är speciellt lämpad för yngre åldrar? Vad kommer man som lärare att kunna ha för nytta av den? (Vi vet mer om ett par veckor hur utformningen blir)

14 Nya kursplaner - implementering Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, genomföra systematiska undersökningar i fysik, och använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. + SKOLINSPEKTIONENs rapporter

15

16

17

18 Fysikutbildning och Lärarfortbildning Hur ser det ut inför framtiden? Är det något nytt på gång när det gäller stöd för lärare? Hur gör man som lärare för att ta del av det stöd ni erbjuder? Vad gör ni när det gäller möjligheter för lärare att fortbilda sig? Kurser? Kursmaterial? Vad är centrets uppgift?

19 Vad händer med lärarfortbildning ? Lärarlegitimation Nya kursplaner (alla ämnen)... med nya moment: IT, samhälle, NV karaktär... Lärarlyftet I tar slut Lärarlyftet II, från 2012 - reguljära kurser för att uppfylla behörighetskrav. (Mycket lite information om 2012 på Skolverkets www)

20 Vilka projekt och aktiviteter är ni inblandade i? Vad är målet med dessa aktiviteter? Förskolelyft /Lärarlyft Som (med)organisatör: NO-biennal Maxlabdagar (?) Tivoli-dagar (mm) Medverkan Skolforum, Fysikdagar, Mattebiennal, MA- NO-biennett, RUC, Ute är Inne... Erbjuda fortbildning + Plattformar för andra aktörer att nå ut med fortbildning Att öka vår synlighet (Vi behöver arbeta på fler sätt för att bli mer synliga!) På vilket sätt stärker den typen av verksamheter lärarna i sin yrkesutövning, direkt eller indirekt? (Vad tror vi? Vad vet vi? Uppföljning + Forskning?)

21 NT-utvecklarsatsning Rekommenderades av teknikdelegationen. Förstudie koordineras av KRC Kompletterande satsning: FYSIKBRO (jfr Mattebro) - mötesplats för universitetsfysiker i samarbete med lärare

22 Nätverk Förskola: Didaktisk forskning + förskollärare, Konferens 17 augusti + nätverk Fysikbro: Forskare - gymnasielärare, 12-13 oktober. FonTD - lic-forskarskola

23 Ev NT- utvecklare L-utb Fysik UNIVERSITETET LUN Klassbesök Shower... VFU RUC Informatörer Rekrytering Kommuner NMT-dagar mm Utbildnings information Fysik N ! Pedagogik Didaktik Skolkontakter - Stora universitet Besöksdagar Laborationer Studie- dagar Tävlingar Kurser Lärarlyft LUN Tjejdagar

24 Många lärosäten har... Spridda eldsjälar Fortbildningsdagar, v 44 Forskarfredag Levande frågelåda (skolår 5-6) Läxhjälp (matematik, Intize) Projektbanken - Unga forskare Tjejvecka på sommarlovet Teknikåttan SYV-dagar Universitetskurser för gymnasister. Science Center (eget eller samverkan) Fysik Natur vetenskap

25 Unika satsningar LU: Fysik och lasershow, LUNE-dagar LU: Upptäckarklubb, forskarklubb (för barn) SU: Öppna föreläsningar varje månad Vetenskapens hus (SU+KTH) LU+LTH - NMT-dagar GU + Chalmers: Intl. Vetenskapfestival. GU: Planetarievisning + show Chalmers Café-å-lär + fysikaliska leksaker Chalmers gymnasiecentrum...

26 Satsningar riktade mot lärare, t.ex. Lärarlyfts/förskolelyftskurser Didaktiska nätverk för NV: KaU; LiU KVA: Fysikdag för lärare GU + Gbg Centrum för Skolutveckling, lågfartskurser för lärare i olika NV-ämnen (1-9) NO-biennaler Lic-forskarskola (2011)

27 Informatörer Rekrytering NMT-dagar mm Utbildnings information Besöksdagar Informationsavdelningar Huvudsakligen riktade mot elever

28 Hinder för fysiker (och NRCF) att nå ut till lärare? Organisation Skolkontakter från fysiker sker ofta på individnivå Frågor kring skola skickas till universitetens organisationer för lärarutbildning - når inte alltid NV-inst, och kan fastna på fakultetsnivå. NRCF finns inte alltid självklart med i LUs utskick till skolor! Bilden av fysiker och fysik Efterfrågan av fortbildning (lärares och skolledares) Skolverkets val av lärarlyftskurser

29 Erbjuda alla Sveriges lärare som undervisar i fysik god fortbildning Eller Se till att alla Sveriges lärare som undervisar i fysik kan erbjudas god fortbildning!

30 Skola-Kommun - Fakultet- Forskare

31 Klimatopmøte.no (stöd av NMR) IoP; ICPE, IOSTE, ESERA, Scientix NSTA, AAPT, (EPS), APS (EUSO; IYPT...) Naturfagsenteret, NV-hus... Vad har ni för internationella kontakter? Vilken roll fyller dessa kontakter för er? Vad ger det lärarna? Inspiration: undervisningsideer att sprida i Sverige Nätverk Nationellt resurscentrum - naturligt kontaktpunkt för andra länders motsvarande centra

32

33 T.ex. Naturfagsente r + NV-HUS IOP Inst. of Physics. SLC Science Learning Centers IOP Teacher Networks NORDEN Storbritannien IOP Publishing Physics World J. Phys. B.. Physics Educati on Open University Internationella organisationer EPS GIREP ICPE AAP T NST A

34 Genom andra delen av våra tjänster, men är inte direkt uppdrag... FontD FND LISMA (HKr) CUL (GU) (jfr Naturfagsenteret - "forskning om man får anslag") Vad har NRCF för förhållande till den forskning som bedrivs på det pedagogiska området i allmänhet och det ämnespedagogiska i synnerhet? Internationellt: NSTA IoP Naturfagsenteret AAPT - PER GIREP

35 Att synas? Hur kan vi nå ut? Ute/inne 29-30 sept Gröna Lund 8/9 MA-biennal (jan 2012) Skolforum (v44) Riktade e-post-utskick RUC - samarbete Fysikaktuellt/LMNT- nytt Origo?... Annonser ? Lektion.se ? WWW! Vad ställer vi ut? Vad delar/skickar vi ut? Hur syns vi på mässor?

36 Att synas... VAD kan vi erbjuda? Kursplane- implementeringsstöd? Workshops IBSE? Förskola - Gymnasium Handouts, give-aways? (Och vad vill vi ha med i LMNT-nytt (v 44) och Fysikaktuellt (omkring NU + 30sept) Material från förskolelyftet - gå igenom, lägg upp. Andra kurser? Examensarbete i lärarutbildningen?

37 Lekplatsfysik Förskola Mumindalen Svedala - parkförvaltningen Vellinge Studentlitteratur. + WWW-plats, tidigare åldrar Naturskolan - Lund Naturskolebladet Ute-Inne (29-30 sept, Malmö)

38 Skolinspektionens rapporter (4-6, 7-9) Stöd för skolonas utvecklingsarbete för att ta tag i identifierade problem ? (Ingrid + Lena)

39 Skolverk, ev- möjliga uppdrag? Fortbildning kring kursplaner Fysikutvecklare Fysik+IT Stöd för implementeringen av kursplaner Förskola - enligt ramkursplan som tagits fram (för NT) Fysik på SC? Nya kursplaner - nya moment i fysiken, t.ex. NV karaktär Klimat Simuleringar Skolledare?

40 Vad vill lärare ha? Vilka lärare? Vad vill OLIKA lärargrupper ha? Vilken fortbildning vill skolledare finansiera? Vilken fortbildning/skolutveckling vill Skolverket finansiera. Hur får vi dem (lärare, skolledare) att välja OSS? Är det OSS de bör välja?

41 Vår egen kompetens Separat Delad Gemensam Förslag Seminarieserie tillsammans med Lärarutbildningen ( + FontD) Tid? Frekvens? Önskemål om talare? (Relationer till andra aktörer?) ELLER

42 Internt arbete - Överblick över projekt: Kräver någon form av tidrapportering. Till 22 augusti vill jag ha lista över ungefär hur många procent (av heltid) ni ägnat åt olika projekt/aktiviteter/delpr ojekt under våren 2011. 29 augusti: Logg över timmar/projekt och aktiviteter i augusti Utvecklingssamtal - jag återkommer med förslag på tider i augusti / september Vi behöver att ett NRCF "minne" - Förslag: Minnesanteckningar till intern-www Utse dagens minnesantecknare Kommer alla åt att editera WWW?

43 Idag Runt bordet: tankar, ideer... efter sommaren Uppföljning av Skolinspektionens rapporter - hur går vi vidare? IJ+ LH inleder. Synlighet - tankar (inledande diskussion) (+ ev. utskick denna vecka?) LUNCH: 12.30 Kulturkrogen bokad Eftermiddag smågrupper....

44 Runt bordet... eventuella sommarideer tankar kring NRCF kort statusrapport för aktuella projekt.


Ladda ner ppt "Nationellt Resurs- Centrum för Fysik 8 augusti 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser