Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BI1203 50 p Vårterminen 2011 BIOLOGI-BREDDNING. Mål ha fördjupat eller breddat sina kunskaper inom valt ämnesområde samt ha fördjupat sin förståelse av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BI1203 50 p Vårterminen 2011 BIOLOGI-BREDDNING. Mål ha fördjupat eller breddat sina kunskaper inom valt ämnesområde samt ha fördjupat sin förståelse av."— Presentationens avskrift:

1 BI1203 50 p Vårterminen 2011 BIOLOGI-BREDDNING

2 Mål ha fördjupat eller breddat sina kunskaper inom valt ämnesområde samt ha fördjupat sin förståelse av hur teorier och modeller byggs upp i ett växelspel med observationer och experiment kunna formulera, planera och genomföra en undersökande uppgift samt dokumentera, diskutera och redovisa arbetet och dess resultat kunna analysera och bedöma valt ämnesområde ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

3 Djurbeteende, Hjärtebarn, Kranvatten, Lungtransplantation, Stämband, Träd, Kust jämfört med fjäll, GMO, Elefanter och människans relation, Bekämpningsmedel EXEMPEL Preventivmedel, LCHF, Kosttillskott, Hår, Smärtstillande, Nanoteknik, Jakt, Konditionsträning, Tillsatser i mat, Akupunktur,, Extrema förhållanden

4 Lax, en utrotningshotad art Laxen Larry är en sagobok om laxens liv och Om laxar kunde tala är en faktabok. Information och fakta har hämtats från fältstudier som elfiske, utsättning av laxyngel, enkät för åk 4 elever och kontakt med fiskexperter. Böckernas bilder har Adina och Josefine gjort själva. Arbetet har genomförts som projektarbete och biologi- breddning.

5 Djuphavet och dess varelser Den största delen av vår planet består av hav, ändå är det den del av jorden som vi vet minst om. När vi människor tänker på hav refererar vi ofta till det som kallas för ythavet, den delen som är rikast på växter och djur. Det många inte tänker på är att havet är mycket mer än så. Djupare ner finns en mörk och outforskad värld, där väldigt speciella arter lever. Det är på grund av människans både tekniska och biologiska begränsningar som denna värld är så pass ny för oss. Idag har tekniken tagit ett stort steg framåt och det är tack vare det som vi nu vet mer än vad vi gjorde för endast några år sedan. Havet 2010

6 Grönt DNA Kort efter återupptäckten av de Mendelska lagarna observerades ärftlighetsmönster som gav en antydan om att det i växter fanns gener som inte var knutna till kromosomer. Det var emellertid inte förrän 1962 som man fick definitiva bevis för att kloroplaster innehåller DNA. Hos de flesta arter ärvs kloroplast-DNA (ctDNA) från moderplantan och har en låg mutationshastighet. Det har därför en stor betydelse för förståelsen av evolutionen. Mellan 10-100 kloroplaster finns i varje fotosyntetisk cell och varje kloroplast innehåller 50- 100 kopior av ctDNA:t. Ungefär 10–20% av en växts totala DNA finns i kloroplasterna. Liksom plasmider och mitokondrie-DNA är ctDNA cirkulärt och består vanligen av 120–150 kvävebaser som kodar för ungefär 80 proteiner. Många av de proteiner som kloroplasterna behöver för sin funktion kodas dock av kärn- DNA. Hit hör bland andra de enzymer som behövs för replikation av ctDNA. Omkring 25 olika arters ctDNA har hittills fullständigt sekvenserats.

7 Våren 2011 Använda ny utrustning DNA amplifiering med PCR Grönt DNA Studiebesök SLU genmodifierade träd Umeå Universitet Life science utbildning med forskning Fältstudier Havet 2010 Studiebesök Norrbyns marinforskning Tromsö? Antibiotika i Örnsköldsviks vatten analyser på Umeå Universitet Fältstudier Örnsköldsvik Norrbyn GenteknikMarinbiologi

8 Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänt Eleven använder relevanta begrepp och modeller för att beskriva företeelser inom valt område. Eleven planerar och genomför en undersökande uppgift enligt instruktion samt dokumenterar och diskuterar resultaten. Kriterier för betyget Väl godkänt Eleven använder relevanta begrepp, modeller och teorier för att förklara företeelser inom valt område. Eleven medverkar vid utformning och genomförande av en undersökande uppgift samt diskuterar och tolkar resultaten ur olika perspektiv. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Eleven använder begrepp och modeller på ett analyserande och insiktsfullt sätt. Eleven tillämpar ett naturvetenskapligt arbetssätt vid planering och genomförande av en undersökande uppgift samt tolkar resultat och värderar slutsatsers giltighet.


Ladda ner ppt "BI1203 50 p Vårterminen 2011 BIOLOGI-BREDDNING. Mål ha fördjupat eller breddat sina kunskaper inom valt ämnesområde samt ha fördjupat sin förståelse av."

Liknande presentationer


Google-annonser