Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-11-16 DNR KFKS 2008/225.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-11-16 DNR KFKS 2008/225."— Presentationens avskrift:

1 Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-11-16 DNR KFKS 2008/225

2 Resultaträkning oktober2009 MkrUtfall 2008-10 Utfall 2009-10 Periodisera d budget 2009-10 Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse årsbudget Prognos T2 Avvikelse T2 Externa intäkter564,7593,2617,3-24,1695,2743,1-47,9698,7-3,5 Verksamhetens kostnader-3 264,6-3 360,0-3 413,553,5-4 019,8-4 102,983,1-4 010,8-9,0 Verksamhetens nettokostnader-2 699,9-2 766,8-2 796,229,4-3 324,6-3 359,835,2-3 312,1-12,5 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten7,516,823,3-6,518,028,0-10,018,00,0 Realisationsvinster försäljning tomträtter106,043,441,71,747,550,0-2,547,50,0 Realisationsvinster övrigt6,50,58,3-7,80,510,0-9,50,50,0 Avskrivningar-117,2-121,5-129,37,8-155,7-155,1-0,6-156,00,3 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster-2 697,1-2 827,5-2 852,124,6-3 414,3-3 427,012,7-3 402,1-12,2 Skattenetto2 854,12 889,12 923,9-34,83 492,53 508,7-16,23 486,75,8 Finansnetto-19,8-6,9-16,69,7-3,0-19,916,9-3,00,0 Resultat före extraordinära poster137,254,755,2-0,575,261,813,481,6-6,5 Extraordinära poster0,0 Årets resultat137,254,755,2-0,575,261,813,481,6-6,5 Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar)31,211,313,5-2,227,711,815,934,1-6,5 Balanskravsresultat24,710,85,25,627,21,825,433,6-6,5

3 Finansnetto oktober 2009 Utfall Periodiserad budgetÅrsbudgetPrognosAvvikelse Finansiella intäkter10,614,317,119,42,3 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB5,55,36,3 0,0 Utdelning från Nacka Energi AB0,06,47,7 0,0 Ränta på utlämnade lån0,22,22,60,5-2,1 Övriga finansiella intäkter0,10,40,50,1-0,4 Återbet SKL:S medlemmar4,80,0 4,8 Finansiella kostnader-17,5-30,8-37,0-22,414,6 Ränta långfristiga skulder-7,7-20,9-25,1-10,714,4 Finansiell pensionskostnad-9,6-9,8-11,7-11,50,2 Övriga finansiella kostnader-0,1-0,2 0,0 Totalt-6,9-16,6-19,9-3,016,9

4 Månadsbokslut jan-okt 2009, verksamhetens nettokostnader 2009, mkr Nämnd/Verksamhet 2008-10 Utfall jan-okt 2009 Periodiserad budget 2009-10 Avvikelse mot period. budget Prognos 2009Årsbudget 2009 Avvikelse mot årsbudget T2 prognos Avvikelse mot T2 Netto IFSIntäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Totala intäkter Externa intäkter Totala kostnader (-) Personal- kostnader (-) Netto Kommunstyrelsen, totalt-118,22 398,0-2 490,1-92,1-84,6-7,52 863,1319,6-2 976,6-1 524,2-113,5-97,5-16,0-107,9-5,6 KF och KS-19,33,8-23,2-19,3-21,72,44,43,8-30,2-12,1-25,8-26,00,2-25,80,0 Stadsledningskontoret-60,543,7-103,9-60,3-65,95,749,25,1-127,526,4-78,3-79,10,8-78,30,0 Fastighetskontoret3,1328,8-331,7-2,93,8-6,7392,043,9-400,4-12,5-8,40,0-8,4-3,8-4,6 Markförvaltning13,322,8-11,111,65,8 26,5 -15,4-1,611,17,04,110,90,2 M&H-organisationen-36,4328,4-332,7-4,30,0-4,3379,126,8-380,4-197,1-1,30,0-1,3 0,0 Kontaktcenter-1,115,6-16,1-0,50,0-0,519,00,1-19,0-13,20,0 Sociala tjänster-0,982,4-82,40,0 99,01,2-99,0-77,20,0 Kultur & Utbildning-0,315,1-14,80,40,00,418,10,0-18,4-14,9-0,30,0-0,3 0,0 Teknik-2,8142,8-144,6-1,80,0-1,8153,10,0-153,1-47,40,0 Miljö & Stadsbyggnad-31,765,2-67,8-2,60,0-2,681,325,0-82,3-38,8-1,00,0-1,0 0,0 Hållbar utveckling0,14,9-4,70,20,00,25,70,5-5,7-3,00,0 M H Överförmyndarenheten0,32,5-2,40,0 2,90,0-2,9-2,60,0 Produktionsverksamheter-18,41 670,4-1 687,4-17,0-6,7-10,42 011,9213,5-2 022,7-1 327,3-10,80,6-11,4-9,6-1,2 Nacka Partner0,962,1-60,81,30,50,866,60,2-66,0-30,30,6 0,00,60,0 Förskola, Fritid & Skola-3,01 178,1-1 178,00,1-6,46,51 462,8110,0-1 462,8-958,00,0 Nacka Seniorcenter (2009 se vss)-7,20,0 Kultur Nacka-3,975,1-78,7-3,70,0-3,785,813,3-89,7-46,0-3,90,0-3,9-4,20,3 Sociala Stödresurser (inkl NSC)-5,2329,4-333,3-3,9-0,8-3,1396,790,0-398,7-293,0-2,00,0-2,0 0,0 Räddningstjänsten-0,125,6-36,5-10,90,0-10,90,0 -5,50,0-5,50,0-5,5-4,0-1,5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden-20,60,0-19,7 -20,40,70,0 -24,5-0,9-24,5 0,0-24,50,0 Velamsundstyrelsen-3,00,0-2,9 -3,20,30,0 -3,8-0,2-3,8 0,0-3,80,0 Överförmyndarnämnden-3,20,0-4,0 -3,8-0,20,0 -4,60,0-4,6 0,0-4,60,0 Tekniska nämnden-118,8123,1-250,8-127,7-121,9-5,7148,5145,0-297,3-0,3-148,8-145,3-3,5-148,3-0,5 Finansiering-116,22,2-123,2-121,0-119,9-1,12,5 -147,3-0,3-144,8-142,8-2,0-144,80,0 VA-verket-3,285,0-94,0-9,0-2,5-6,5102,0100,0-108,00,1-6,0-3,0 -5,0-1,0 RH-verket0,635,9-33,62,30,41,944,042,5-42,0-0,12,00,51,5 0,5 Fritidsnämnden-73,66,4-83,8-77,5-78,91,47,06,0-100,5-0,4-93,5-94,71,2-93,50,0 Kulturnämnden-75,90,1-79,7-79,6-80,81,10,0 -96,9-0,4-96,9 0,0-96,90,0 Social- och äldrenämnden-846,080,6-956,0-875,4-925,249,887,0 -1 138,5-25,5-1 051,5-1 110,258,7-1 051,50,0 Utbildningsnämnden-1 563,7118,7-1 747,9-1 629,1-1 626,2-2,9138,1137,6-2 105,9-0,7-1 967,8-1 960,9-6,9-1 962,8-5,0 Per osäkra kundfordringar 0,0 Summa nämnder och verksamheter-2 823,12 726,9-5 635,0-2 908,0-2 945,037,03 243,7695,2-6 748,6-1 552,5-3 504,9-3 538,433,5-3 493,8-11,1 Återföring avskrivningar och ränta180,4 189,2 202,8-13,6 241,1 243,3-2,2242,5-1,4 Pensioner, löneskatt mm-57,20,0-48,0 -54,06,00,0 -60,80,0-60,8-64,84,0-60,80,0 Verksamhetens nettokostnader-2 699,92 726,9-5 493,7-2 766,8-2 796,229,43 243,7695,2-6 568,3-1 552,5-3 324,6-3 359,835,2-3 312,1-12,5


Ladda ner ppt "Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-11-16 DNR KFKS 2008/225."

Liknande presentationer


Google-annonser