Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225"— Presentationens avskrift:

1 Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-11-16 DNR KFKS 2008/225

2 Avvikelse mot per. budget
Resultaträkning oktober2009 Mkr Utfall Utfall Periodiserad budget Avvikelse mot per. budget Årsprognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse årsbudget Prognos T2 Avvikelse T2 Externa intäkter 564,7 593,2 617,3 -24,1 695,2 743,1 -47,9 698,7 -3,5 Verksamhetens kostnader -3 264,6 -3 360,0 -3 413,5 53,5 -4 019,8 -4 102,9 83,1 -4 010,8 -9,0 Verksamhetens nettokostnader -2 699,9 -2 766,8 -2 796,2 29,4 -3 324,6 -3 359,8 35,2 -3 312,1 -12,5 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten 7,5 16,8 23,3 -6,5 18,0 28,0 -10,0 0,0 Realisationsvinster försäljning tomträtter 106,0 43,4 41,7 1,7 47,5 50,0 -2,5 Realisationsvinster övrigt 6,5 0,5 8,3 -7,8 10,0 -9,5 Avskrivningar -117,2 -121,5 -129,3 7,8 -155,7 -155,1 -0,6 -156,0 0,3 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster -2 697,1 -2 827,5 -2 852,1 24,6 -3 414,3 -3 427,0 12,7 -3 402,1 -12,2 Skattenetto 2 854,1 2 889,1 2 923,9 -34,8 3 492,5 3 508,7 -16,2 3 486,7 5,8 Finansnetto -19,8 -6,9 -16,6 9,7 -3,0 -19,9 16,9 Resultat före extraordinära poster 137,2 54,7 55,2 -0,5 75,2 61,8 13,4 81,6 Extraordinära poster Årets resultat Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar) 31,2 11,3 13,5 -2,2 27,7 11,8 15,9 34,1 Balanskravsresultat 24,7 10,8 5,2 5,6 27,2 1,8 25,4 33,6

3 Finansnetto oktober 2009 Utfall Periodiserad budget Årsbudget Prognos
Utfall Periodiserad budget Årsbudget Prognos Avvikelse Finansiella intäkter 10,6 14,3 17,1 19,4 2,3 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB 5,5 5,3 6,3 0,0 Utdelning från Nacka Energi AB 6,4 7,7 Ränta på utlämnade lån 0,2 2,2 2,6 0,5 -2,1 Övriga finansiella intäkter 0,1 0,4 -0,4 Återbet SKL:S medlemmar 4,8 Finansiella kostnader -17,5 -30,8 -37,0 -22,4 14,6 Ränta långfristiga skulder -7,7 -20,9 -25,1 -10,7 14,4 Finansiell pensionskostnad -9,6 -9,8 -11,7 -11,5 Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,2 Totalt -6,9 -16,6 -19,9 -3,0 16,9

4 Månadsbokslut jan-okt 2009, verksamhetens nettokostnader
2009, mkr Nämnd/Verksamhet Utfall jan-okt 2009 Periodiserad budget Avvikelse mot period. budget Prognos 2009 Årsbudget 2009 Avvikelse mot årsbudget T2 prognos Avvikelse mot T2 Netto IFS Intäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Totala intäkter Externa intäkter Totala kostnader (-) Personal-kostnader (-) Netto Kommunstyrelsen, totalt -118,2 2 398,0 -2 490,1 -92,1 -84,6 -7,5 2 863,1 319,6 -2 976,6 -1 524,2 -113,5 -97,5 -16,0 -107,9 -5,6 KF och KS -19,3 3,8 -23,2 -21,7 2,4 4,4 -30,2 -12,1 -25,8 -26,0 0,2 0,0 Stadsledningskontoret -60,5 43,7 -103,9 -60,3 -65,9 5,7 49,2 5,1 -127,5 26,4 -78,3 -79,1 0,8 Fastighetskontoret 3,1 328,8 -331,7 -2,9 -6,7 392,0 43,9 -400,4 -12,5 -8,4 -3,8 -4,6 Markförvaltning 13,3 22,8 -11,1 11,6 5,8 26,5 -15,4 -1,6 11,1 7,0 4,1 10,9 M&H-organisationen -36,4 328,4 -332,7 -4,3 379,1 26,8 -380,4 -197,1 -1,3 Kontaktcenter -1,1 15,6 -16,1 -0,5 19,0 0,1 -19,0 -13,2 Sociala tjänster -0,9 82,4 -82,4 99,0 1,2 -99,0 -77,2 Kultur & Utbildning -0,3 15,1 -14,8 0,4 18,1 -18,4 -14,9 Teknik -2,8 142,8 -144,6 -1,8 153,1 -153,1 -47,4 Miljö & Stadsbyggnad -31,7 65,2 -67,8 -2,6 81,3 25,0 -82,3 -38,8 -1,0 Hållbar utveckling 4,9 -4,7 0,5 -5,7 -3,0 M H Överförmyndarenheten 0,3 2,5 -2,4 2,9 Produktionsverksamheter 1 670,4 -1 687,4 -17,0 -10,4 2 011,9 213,5 -2 022,7 -1 327,3 -10,8 0,6 -11,4 -9,6 -1,2 Nacka Partner 0,9 62,1 -60,8 1,3 66,6 -66,0 -30,3 Förskola, Fritid & Skola 1 178,1 -1 178,0 -6,4 6,5 1 462,8 110,0 -1 462,8 -958,0 Nacka Seniorcenter (2009 se vss) -7,2 Kultur Nacka -3,9 75,1 -78,7 -3,7 85,8 -89,7 -46,0 -4,2 Sociala Stödresurser (inkl NSC) -5,2 329,4 -333,3 -0,8 -3,1 396,7 90,0 -398,7 -293,0 -2,0 Räddningstjänsten -0,1 25,6 -36,5 -10,9 -5,5 -4,0 -1,5 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -20,6 -19,7 -20,4 0,7 -24,5 Velamsundstyrelsen -3,2 -0,2 Överförmyndarnämnden Tekniska nämnden -118,8 123,1 -250,8 -127,7 -121,9 148,5 145,0 -297,3 -148,8 -145,3 -3,5 -148,3 Finansiering -116,2 2,2 -123,2 -121,0 -119,9 -147,3 -144,8 -142,8 VA-verket 85,0 -94,0 -9,0 -2,5 -6,5 102,0 100,0 -108,0 -6,0 -5,0 RH-verket 35,9 -33,6 2,3 1,9 44,0 42,5 -42,0 2,0 1,5 Fritidsnämnden -73,6 6,4 -83,8 -77,5 -78,9 1,4 6,0 -100,5 -0,4 -93,5 -94,7 Kulturnämnden -75,9 -79,7 -79,6 -80,8 1,1 -96,9 Social- och äldrenämnden -846,0 80,6 -956,0 -875,4 -925,2 49,8 87,0 -1 138,5 -25,5 -1 051,5 -1 110,2 58,7 Utbildningsnämnden -1 563,7 118,7 -1 747,9 -1 629,1 -1 626,2 138,1 137,6 -2 105,9 -0,7 -1 967,8 -1 960,9 -6,9 -1 962,8 Per osäkra kundfordringar Summa nämnder och verksamheter -2 823,1 2 726,9 -5 635,0 -2 908,0 -2 945,0 37,0 3 243,7 695,2 -6 748,6 -1 552,5 -3 504,9 -3 538,4 33,5 -3 493,8 Återföring avskrivningar och ränta 180,4 189,2 202,8 -13,6 241,1 243,3 -2,2 242,5 -1,4 Pensioner, löneskatt mm -57,2 -48,0 -54,0 -64,8 4,0 Verksamhetens nettokostnader -2 699,9 -5 493,7 -2 766,8 -2 796,2 29,4 -6 568,3 -3 324,6 -3 359,8 35,2 -3 312,1


Ladda ner ppt "Oktoberbokslut, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse DNR KFKS 2008/225"

Liknande presentationer


Google-annonser