Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PEDAGOGISKA MÖTEN i högskolebiblioteket Lotta Wogensen Bibliotek, Malmö högskola 150814.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PEDAGOGISKA MÖTEN i högskolebiblioteket Lotta Wogensen Bibliotek, Malmö högskola 150814."— Presentationens avskrift:

1 PEDAGOGISKA MÖTEN i högskolebiblioteket Lotta Wogensen Bibliotek, Malmö högskola 150814

2 Pedagogiska möten i biblioteket Referenssamtalet (i informationsdisken) Bokad handledning i informationssökning Undervisning i informationssökning Chatt, telefon, webb, mail… På studentens initiativ / på lärarens initiativ På lärarens initiativ På studentens initiativ

3 Förutsättningar/utmaningar: en heterogen studentgrupp en utbildning på vetenskaplig grund

4 Handledning

5 Formulär för handlednings- bokning:

6 Analys av studentfrågor Jag hittar väldigt lite, svårt att hitta, kan inte det så bra Det finns nog ingen litteratur som direkt handlar om vår frågeställning 1000-tals sökträffar som skulle ta flera år att gå igenom. Hittar inte ens sådana jag vet finns

7 Två analyser av handlednings- förfrågningar Att fånga studentröster/ - erfarenheter 2010: 599 handledningsbokningar Studentens beskrivning av informationssökningsproblemet 2011: 59 handledningsbokningar Studentens beskrivning Bibliotekariens beskrivning & reflektioner Var i processen?

8 Omr / kurs Frågeställning:Problem:Sökord:Var sökt?Våra taggar: Söker vetenskapliga artiklar om massage som smärtlindring-har massage ngn effekt? Har svårigheter att finna vetenskapliga artiklar, hittar mest review's. massage, pain relief, nursing främst Pubmed vetenskapligt Simuleringar som didaktiskt verktyg i geografiundervisn på Gy-nivå. Frågeställn: Hur lär sig elever genom simuleringar? Hittar inga andra ex.arbeten på MUEP än de som gjorts de senaste åren. Har dessutom svårt att överhuvudtaget hitta vetenskapliga artiklar med rätt fokus. simulering, simuleringsspel, rollspel, drama, utomhuspedagogik, simulation, roleplay, simulationgame, MUEP och ERIC via EBSCO vetenskapligt, för_lite om ni kan hjälpa mig med frågeställningar för projektarbetet och om jag kan använda de för intervjuer och hjälpa mig med sammanfattningen vet inte hur jag ska formulera desvhjälplöshet, handledare, studieverkstad Vi söker om hbt-kompentens inom vården främst bland sjuksköterskor samt bemötande av dessa individer. Hittar inte tillräckligt med material om ämnet. glbt(lgbt) persons, nurses role, patient care, nurse practitioners för_lite

9 Varför bokar studenten handledning? (599 studenter, alla fakulteter) för_lite relevans vetenskapligt sökteknik sökingångar sökord/sökord_eng materialtyp_artiklar grund_introduktion handledare för_mycket dokumentanskaffning aktualitet inget_sökproblem proaktiv_strategi kunskapsöversikt hjälplöshet internationellt materialtyp_böcker värdering materialtyp studieverkstad språk materialtyp_uppsatser materialtyp_kurslitteratur

10 Vetenskapligt: Hitta tidigare forskning. Var? Hur? Svårt att hitta litteratur mm med vetenskaplig förankring Att jag inte vet var jag ska börja då det är ett tvärvetenskapligt fält Var hittar jag den senaste forskningen?

11 Jag har problem med att veta vad som är forskning och vad som bara är artiklar.. Problem med forskningsböcker, vad är egentligen forskning?! Vetenskapligt: Vad är forskning? Vad är att betrakta som en avhandling? Hur se vad som är vetenskapligt?

12 Hjälp! Jag har inte studerat sen början av 80-talet. För mig är det här är någon helt nytt och mkt svårt. Har man aldrig skrivit en uppsats vet man inte riktigt hur man ska tänka. det är mitt första självständiga projektarbete. Jag är vilse. Jag vill veta hur man söker i ett ämne, tidigare behandlade problem för att inte hamna i samma soppa Jag har inte en aning om vad för slags litteratur jag bör använda mig av. Är i akut behov av hjälp för att kunna skicka in mitt PM som skulle varit inne förra v.

13 Stor spridning mellan de studenter som… har ett språk för ISP kan uttrycka sitt behov av hjälp. Beskriva sitt problem. förstår att de är i en lärandeprocess söker bekräftelse på att man gjort rätt saknar ett språk för ISP inte kan uttrycka sina behov är vilsna i akademin vet inte vad som förväntas av dem ställer frågor som bör ställas till någon annan

14 Undervisning i informationssökning

15 Så här beskriver vi vår undervisning: Det övergripande syftet med bibliotekets undervisning är att studenterna ska utveckla förmåga att söka, värdera och använda information. Vi erbjuder undervisning i: Var och hur man hittar olika texter, t ex sökning i databaser, sökteknik. Hur man skiljer på och källkritiskt värderar olika texter, t ex vetenskapliga artiklar, avhandlingar, debattartiklar. Var och hur forskning publiceras. Hur man hanterar referenser med RefWorks. Du kan också boka introduktion till bibliotekets service och resurser.

16 Exempel på tidslinje, grundlärarprogrammet F3

17 Uppgift: Prov 2: Populärvetenskaplig artikel, 5hp (Lärandemål: 1, 4 och 5 examineras) Artikeln skrivs individuellt och innefattar följande: a) redogörelse för teoretiska begrepp om sociala relationer och värdering av olika perspektiv på pedagogiskt ledarskap; b) relaterande av perspektiven till aktuella styrdokument; c) diskussion om vad olika former av pedagogiskt ledarskap kan innebära för elevers lärande; d) en sökt och utvald vetenskaplig artikel används och refereras i den examinerande artikeln. Exempel som har behandlats i kursen aktualiseras och diskuteras i artikeln. De kan med fördel hämtas från den egna praktiken. Kriterierna för betyget Godkänd Lärandemål: kunna söka och värdera källor med vetenskaplig grund och utifrån dessa författa en populärvetenskaplig artikel om pedagogiskt ledarskap med iakttagande av gängse vetenskapliga kriterier.

18 Alternativ/vidare stöd till studenter: Drop-in handledning Bokad handledning Informationsdisk Chatt Temasidor Bibliotekets webbplats Filmer Ämnesguider

19 Några lästips Projektet ”Vad är utbildning på vetenskaplig grund?” http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Om- Biblioteket/Projektkontor/Avslutade-projekt/Vad-ar-utbildning-pa- vetenskaplig-grund/ Projektet ”Högkolebiblioteket roll i en inkluderande lärandemiljö” – med bla analys av studenters frågor vid handledning: http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Om- Biblioteket/Projektkontor/Avslutade-projekt/Hogskolebibliotekets-roll- i-en-inkluderande-larandemiljo/

20 Hör gärna av er! lotta.wogensen@mah.se


Ladda ner ppt "PEDAGOGISKA MÖTEN i högskolebiblioteket Lotta Wogensen Bibliotek, Malmö högskola 150814."

Liknande presentationer


Google-annonser