Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbered din uppdragsdialog!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbered din uppdragsdialog!"— Presentationens avskrift:

1 Förbered din uppdragsdialog!

2 Varför ska jag lägga arbete/energi på detta?
För att: ha koll på din arbetsbelastning/arbetsmiljö kunna ta bort arbetsuppgifter när/om nya kommer till kunna meddela din chef när tiden inte räcker till alla uppgifter och du inte själv kan/får/ska prioritera kunna göra ett arbetsschema där alla uppgifter får plats ha koll på din fortbildningstid din chef ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar du är en professionell medarbetare

3 Inför uppdragsdialogen.
Gör ett förslag på ramschema. Gå igenom och lista dina olika arbetsuppgifter. Tidsberäkna de olika uppgifterna Placera in dina arbetsuppgifter i ett arbetsschema.

4 För anställda på ferietjänst: Vad ska jag göra på min reglerade arbetstid?
Alla arbetsuppgifter som följer av skollag, läroplaner och andra statliga arbetsorder. Arbetsuppgifter som kommunen beslutat Arbetsuppgifter din chef beslutat Titta på Lärarförbundets film om arbetstid i grund och gymnasieskolan. https://www.youtube.com/watch?v=oRtsNvL3Fxk

5 Beräkna tidsåtgång för dina arbetsuppgifter.
Det är svårt och på gränsen till omöjligt att på förhand veta allt som tar tid i ens arbete. Just därför är det viktigt att beräkna tidsåtgången för alla arbetsuppgifter man kan komma på inför uppdragsdialogen och säkra att de får plats inom arbetstiden. Vår hemsida: https://www.lararforbundet.se/artiklar/hjalp-for-att-hantera- uppdragsbeskrivningen 1 Gå igenom listan med arbetsuppgifter. 2 Alla uppdrag är olika! Lägg till de du själv kommer på. 3 Beräkna hur mycket arbetstid de tar för att du ska kunna utföra dem med bra kvalitet per vecka och räkna ut årsarbetstiden 4 Beräkna hur mycket arbetstid uppgifter tar som inte ligger varje vecka: Utvecklingssamtal, nationella prov osv.

6 Använd Lärarförbundets verktyg:
För lärare med ferietjänst: Ett_hallbart_arshjul. ppt Schema_forgrunskollarare_LA ppt För förskollärare och fritidspedagoger: Ett _hallbart_arshjul. ppt Schema_forskollarare_LA ppt

7 Gör ett ramschema. Start och sluttid måndag – fredag.
Schemat styrs av undervisningsschema eller schema för tid i barngrupp. På grundskolan och gymnasieskolan har man beslutat om en gemensam tidigaste starttid och senaste sluttid. Lägg in raster. Om du arbetar mer än 5 timmar ska man ha en rast på minimum 30 min. Rasten är inte arbetstid.

8 Gör ett arbetsschema. Titta på lärarförbundets film om arbetsbelastning och schema. https://www.youtube.com/watch?v=t-yp8gnJUKM Lägg ut dina arbetsuppgifter i schemat! Glöm inte att: lägga in pausar i schemat. säkra upp att du har tid för förflyttningar. det ska finnas ”buffert”/ ”luft” i schemat.

9 Begränsningsperioder.
Arbetsåret ska delas in i minst 3 begränsningsperioder enligt vårt avtal. I Kungälv har vi beslutat att ha fyra. Begränsningsperioderna ska ge förutsättning för en jämn arbetsbelastning över arbetsåret. ”Övertid” ska regleras efter varje period. ”Undertid” raderas efter varje period.

10 Fortroendetid. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar för dig på hela din arbetstid. Du ska kunna beskriva din förtroendearbetstid, men du ska inte redovisa den!!

11 Uppdragsdialogen. Vem bestämmer? Om jag inte är överens med chefen?
Arbetsplatsombudet / Skyddsombudet Lärarförbundet i Kungälv Medlemsservice


Ladda ner ppt "Förbered din uppdragsdialog!"

Liknande presentationer


Google-annonser