Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Offentlighet i Sverige Helena Bengtsson Databasredaktör Sveriges Television.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Offentlighet i Sverige Helena Bengtsson Databasredaktör Sveriges Television."— Presentationens avskrift:

1 Offentlighet i Sverige Helena Bengtsson Databasredaktör Sveriges Television

2 Tryckfrihetsförordningen 1766

3 Eller lite modernare fr 1949

4 Offentlighets- och sekretesslagen

5 Personuppgiftslagen

6 Grundprincip Allt är offentligt om det inte är reglerat att det är hemligt myndigheten ska kunna bevisa och motivera ATT det är hemligt och vilken lagparagraf man stödjer sig på.

7 Handling Tre kriterier för handling –Framställan i skrift, bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel –Förvaras hos myndigheten –Inkommen eller upprättad hos myndigheten Potentiell handling –Skapas med rutinbetonade åtgärder

8 Begära ut - överklaga Formell begäran behövs ofta inte Skyndsamhetsparagrafen TF 2:13: –Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt. Om vägran: 1) Tala med myndighetens jurist 2) Beslut med besvärshänvisning 3) Oftast Kammarrätten

9

10

11

12 Diarium I diariet finns uppgifter om all post till myndigheten och alla handlingar som finns på myndigheten Listan över handlingar är offentlig och kan begäras ut I vanliga fall – informell begäran i ex telefon eller per e-post

13

14

15

16

17

18 Kommuner Lista över län, landsting och kommuner: –Sveriges kommuner o landsting: www.skl.se

19

20

21

22

23

24 Polisen och domstolarna Beslut är oftast offentliga – helt eller i delar Vakthavande – om det gäller dagen Domar kan sökas på personnr – inom 2 år Bara på den domstolen, inte över landet Förundersökning offentlig när åtal väckts Belastningsregisterutdrag i akten

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Företag och personer Bolagsverket – gratis om man ringer dem –Organisationsnr –Styrelse –Vilka bolag sitter X i styrelsen för –Årsredovisningar (kostar pengar) www.allabolag.se www.ratsit.se – personer, ålder o adress

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Statistik mm SCB: www.scb.se –Välj databaser –Kontakt fungerar nästan alltid Specialstatistik –Skolverket: www.skolverket.se –Brottsförebyggande rådet: www.bra.se Regeringen: www.regeringen.se Riksdagen: www.riksdagen.se

53 Kontakta en kollega Föreningen Grävande Journalister, www.fgj.se Tidningar: www.dagspress.se Radio och tv: www.sverigesradio.se, www.svt.se, www.tv4.se helena.bengtsson@svt.se


Ladda ner ppt "Offentlighet i Sverige Helena Bengtsson Databasredaktör Sveriges Television."

Liknande presentationer


Google-annonser