Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sydsvensk regionbildning ideell förening -hälso- och sjukvård -kultur -kollektivtrafik -infrastrukturplanering -demokrati och internationalisering -hållbar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sydsvensk regionbildning ideell förening -hälso- och sjukvård -kultur -kollektivtrafik -infrastrukturplanering -demokrati och internationalisering -hållbar."— Presentationens avskrift:

1 Sydsvensk regionbildning ideell förening -hälso- och sjukvård -kultur -kollektivtrafik -infrastrukturplanering -demokrati och internationalisering -hållbar regional utveckling Underlag för beslut om ansökan för ny gemensam region från 2019 Huvudmännen ska pröva ändamålet för föreningen under 2015 Utvecklingsarbete för att nå delaktighet och inflytande i berörd geografi

2 Sydsvensk regionbildning ideell förening → Regionsamverkan Sydsverige

3 Regionsamverkan Sydsverige (från 2016) Syfte att utveckla samarbetet mellan verksamheterna i regiondelarna Målsättningen att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Fokus för samarbetet handlar framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur

4 Vad är nytt? fokus på konkret samverkan kring planer ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne antal ledamöter i fullmäktige fördelat i relation till antal invånare finansiering i relation till antal invånare Halland och Jönköping intresserade av att delta

5 Förslag till stadgar och överenskommelse § 1 Namn § 2 Ändamål § 3 Uppdrag § 4 Mandat och roll § 5 Medlemskap § 6 Årsmöte § 7 Kostnader och finansiering § 8 Organisation (fullmäktige, styrelse, utskott, ledningsgrupp, sekretariat, firmateckning) § 9 Revision § 10 Stadgeändringar § 11 Upplösning § 12 Likvidation § 13 Ikraftträdande

6 Fullmäktige (72) Styrelse (12) Ledningsgrupp (12) Utskott för hälso- och sjukvård Arbetsgrupp för hälso- och sjukvård Sekretariat (med chef / utredare, ekonom, kommunikatör och ledare för arbetsgrpper) Förslag till organisation för Regionsamverkan Sydsverige (från 2016) Utskott för regional utveckling Arbetsgrupp för regional utveckling Utskott för infrastrukturplanering Arbetsgrupp för infrastrukturplanering Utskott för kollektivtrafik Arbetsgrupp för kollektivtrafik Utskott för kultur Arbetsgrupp för kultur

7 Organisation politiker fullmäktige med 56 (72) ledamöter. Möte minst en gång per år. styrelse med 8 (12) ledamöter bestående av styrelsens ordförande från samtliga medlemsorganisationer. Möte minst fyra gånger per år ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, vice ordförande roterar på ett år mellan de övriga regiondelarna. utskottens ledamöter kring särskilda uppdrag utses av medlemsorganisationerna och beslutas av styrelsen. Ledamöterna ska arbeta med sakfrågan i hemmaorganisationen. tjänstemän organisatoriskt fristående sekretariat (men formell anställning i en medlemsorganisation) som svarar för den formella hanteringen av föreningens ärenden ledningsgrupp bestående av regiondirektör eller motsvarande från samtliga ingående organisationer. Utser tjänstemän till arbetsgrupper och förankrar arbetet i sina respektive organisationer. Möte minst fyra gånger per år arbetsgruppernas ledamöter kring särskilda uppdrag utses av medlemsorganisationerna och beslutas av ledningsgruppen

8 Förslag till intäktsbudget för Regionsamverkan Sydsverige (från 2016) Intäkter (kr)201520162017 Saldo från föregående år830 359 Region Kronoberg300 000*300 000 Landstinget Blekinge150 000*150 000 Region Blekinge150 000*150 000 Landstinget i Kalmar län150 000*150 000 Regionförbundet i Kalmar län150 000*150 000 Kommunförbundet Skåne150 000*150 000 Region Skåne150 000*1 150 000 Region Halland 300 000 Region Jönköpings län 300 000 Summa2 030 3592 800 000 *beslutat bidrag att utbetala efter behov

9 Förslag till kostnadsbudget för Regionsamverkan Sydsverige (från 2016) Kostnader (kr)201520162017 Projektledare525 000 Revision40 000 Bokproduktion25 000 Sekretariat 2 500 000 Övrigt 260 000 Summa590 0002 800 000

10 1000 invfullmäktigestyrelse Skåne 128869%32 Region2850%1 KF47%1 KronobergRegion18910%8814%2 Kalmar 23613%8 Landsting47%1 RF47%1 Blekinge 1548%8 Landsting47%1 Region47%1 1867100%56 100%8 1000 invfullmäktigestyrelse Skåne 128851%32 Region2839%1 KF46%1 KronobergRegion1897%8811%2 Kalmar 2369%8 Landsting46%1 RF46%1 Blekinge 1546%8 Landsting46%1 Region46%1 HallandRegion31112%8811%2 Jönköping 34514%8811%2 2523100%72 100%12 Proportionalitet 6 regiondelar 4 regiondelar


Ladda ner ppt "Sydsvensk regionbildning ideell förening -hälso- och sjukvård -kultur -kollektivtrafik -infrastrukturplanering -demokrati och internationalisering -hållbar."

Liknande presentationer


Google-annonser