Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datavärdskapet sjöar och vattendrag (SLU) DV-träff, Göteborg 2014-12-02 Pernilla Rönnback.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datavärdskapet sjöar och vattendrag (SLU) DV-träff, Göteborg 2014-12-02 Pernilla Rönnback."— Presentationens avskrift:

1 Datavärdskapet sjöar och vattendrag (SLU) DV-träff, Göteborg 2014-12-02 Pernilla Rönnback

2 Datavärdskapet i dag Data från sjöar och vattendrag – vattenkemi och biologi, men ej fisk Data finns lagrat både i våra äldre databaser samt i vår nya webbtjänst Miljödata-MVM

3 Datavärdskapet i morgon Flytta över data från de gamla databaserna till MD-MVM Nya datatyper som tillkommer Kalkeffektuppföljning (KEU) Påväxtalger Makrofyter på ingång under våren 2015

4 Vilka program har vi i dag? Nationell och regional miljöövervakning (NMÖ och RMÖ) Integrerad kalkningseffektuppföljning (IKEU) Recipientkontroll (SRK, RK) Integrerad miljöövervakning (IM) – kemi och vegetation Specialstudier/kampanjer/forskningsdata En del kommunal övervakning (KÖ, främst biologi)

5 http://webstar.vatten.slu.se/db.html

6 http://miljodata.slu.se/mvm/

7 …och mycket mer skall det bli!

8 Datalagring Relationsdatabas MS SQL Server I botten Artportalen v0.1 Gränssnitt Återanvänd om möjligt Open layers Lantmäteriets WMS Googles Visualization API Även öppet API (REST/SOAP) I princip inga begränsningar lagringsmässigt, men det riskerar att bli segt!

9 Egna valideringsrutiner

10 Stort behov av gemensamma stödsystem Nationellt stationsregister (på gång?) Nationellt ämnesregister (på gång?) DynTaxa Nationellt register över sjöar och vattendrag (SVAR2.0)

11 Utveckling de senaste åren Valideringstjänst Stationsmatchning Nya importrutiner via exelmall (externa dataleveranser) Nya importrutiner via webbtjänst (internt LIMS) Gränssnittet + nedladdning av data Bearbetade data (indexberäkningar, kartor) Webbservice för NMÖ-projekt Behörighetssystem för MD-MVM

12 Utveckling framöver Ytterligare datatyper skall inkluderas Fler indexberäkningar och automatiska klassningar av ekologisk status, samt koppla dessa till VISS Koppla vattenföringsdata från SMHI med webbtjänst Transportberäkningar och beräkningar av belastningen på havet Kopplingar till alla stödsystem för effektiv kvalitetskontroll …


Ladda ner ppt "Datavärdskapet sjöar och vattendrag (SLU) DV-träff, Göteborg 2014-12-02 Pernilla Rönnback."

Liknande presentationer


Google-annonser