Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommun-Bas 13 Införande i Munkedals kommun 2014-01-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommun-Bas 13 Införande i Munkedals kommun 2014-01-01."— Presentationens avskrift:

1 Kommun-Bas 13 Införande i Munkedals kommun 2014-01-01

2 Innehåll Varför ny kontoplan? Stora ändringar i den nya kontoplanen Interna transaktioner Var hittar jag kontoplanen för Munkedals kommun? Utbildningsmaterial

3 VARFÖR NY KONTOPLAN? SYFTE Göra kontoplanen mer logiskt uppbyggd och därmed lättare att använda. Förtydligande av befintliga konton och anpassningar till nya rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning)

4 SAMARBETE NY KONTOPLAN N BOHUSLÄN Samarbete mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Strömstad och Munkedal. Detta innebär en anpassning till befintliga ekonomisystem med konto 4 positioner. Alla interna konton har tagits bort.

5 Kodplan Munkedals Kommun

6 Förändringar i kontoplanen Köp av stödverksamhet Huvudverksamhet Bidrag Fastighetskostnader Transportmedel Personalsociala kostnader Vissa konton kräver motpart (MP)

7 Förändring inom Stödverksamhet och konsultkostnader K-Bas 05K-Bas 13 464 Entreprenad och köp613 Städning och renhållning av stödverksamhet701 Transporter 746 Måltider 74X Övriga främmande tjänster m m 743 Administrativa tjänster 470 Konsulttjänster och745 Konsulttjänster andra tjänster747 Hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster. 749 Övriga främmande tjänster 471 Tillfälligt inhyrd personal751 Tillfälligt inhyrd person

8 Förändring inom Köp av huvudverksamhet och motpart K-Bas 05K-Bas 13 463X Köp av huvudverksamhet463 Köp av huvudverksamhet Tillsammans med motpartskod: 4631 Köp från föreningar o stiftelser85 4632 Köp från kommunägda företag5-7 4633 Köp från övriga företag87 4634 Köp från andra kommuner82 4635 Köp från landsting84 4636Köp från staten och statlig 81 myndighet 4637Köp från enskilda86 4638Köp från kommunalförbund83 MP i eBuilder 4634Köp av skolpl från andra kommuner82

9 Förändring inom Bidrag till föreningar och motpart K-Bas 05K-Bas 13 453X Bidrag t föreningar m.fl.453 Bidrag t föreningar m.fl. Tillsammans med motpartskod: 4531 Bidrag t. föreningar o stiftelser85 4532 Bidrag t. kommunägda företag5-7 4533 Bidrag t. övr företag och org.87 4534 Bidrag t. kommuner 82 4535 Bidrag t. landsting 84 4536 Bidrag t. kommunalförbund83 4537Bidrag t. staten och statliga81 myndigheter

10 Förändring inom Bidrag och motpart K-Bas 05K-Bas 13 351X Driftsbidrag fr stat o statlig351 Driftsbidrag myndighet Tillsammans med motpartskod: 35103 Statsbidrag fr skolverket811 35105 Statsbidrag fr Socialstyrelsen 812 35104 Statsbidrag fr Migrationsverket 813 35100 Statsbidrag fr övriga81, men ej 811, 812,813 352 Driftsbidrag från AMS814 353 Driftsbidrag fr kommuner82, 84 o landsting

11 Förändring inom Fastighetsservice (61) K-Bas 05 (exempel på kostnadsslag)K-Bas 13 627 Fjärrvärme och fjärrkyla623 Värme och kyla 464 Köp av stödverksamhet613 Städ- och renhållningstjänster 605 Fastighetsservice615 Mindre reparationer och underhåll av fastigheter 763 Fastighetsskatt6192 Fastighetsskatt, -avgift 605 Fastighetsservice613 Städ- och renhållningstjänster 679 Övr. främmande tjänster 619 Övr fastighetskostnader

12 Förändring inom Fastighetsentreprenader (61) K-Bas 05 (exempel på kostnadsslag) K-Bas 13 461Husbyggnadsentreprenader617 Husbyggnads-, anläggnings- 462Anläggnings- o reperations-o reparationsentreprenader entreprenader

13 Förändring inom Kostnader för transportmedel (69) K-Bas 05K-Bas 13 626 Drivmedel691 Drivmedel 762 Fordonsskatt692 Fordonsskatt 614 Hyra leasing av bilar och 695 Hyra/leasing av bilar och transportmedel transportmedel Trängselskatt för egna 696 Trängselskatt för egna fordon fordon

14 Förändring inom Personalsociala kostnader (58) K-Bas 05K-Bas 13 (exempel på kostnadsslag) 581 Avgifter för kurser mm765 Avgifter för kurser 6431 Läroböcker 645 Läkemedel mm 582 Sjuk- och hälsovård747 Hälsovårdsrelaterade tjänster 761 Avgifter XXX M m 761 Avgifter 583 Friskvård mm601 Lokalhyror 745 Konsulttjänster 747 Hälsovårdsrelaterade tjänster XXX M m 745 Konsulttjänster 585 Personalrekrytering722 Annonsering XXX M m

15 Förändring inom Personalsociala kostnader (58) K-Bas 05K-Bas 13 (exempel på kostnadsslag 587 Personalrepresentation711 Personalrepresentation 644 Livsmedel 589Övriga personalkostnader746 Måltider XXX M m ”Vid egna behov av att följa upp de gamla aktivitetskontona kan motsvarande aktiviteter läggas in i en annan koddel”

16 Motpart Kommunkoncernen 5000 Munkbo 5100 Dilab 5200 Munkedals Vatten 6000 Räddningstjänst 6100 Rambo 6200 KHRF Sörby/Dinglegården

17 Motpart Staten och statliga myndigheter 81 Staten och statliga myndigheter 811 Skolverket 812 Socialstyrelsen 813 Migrationsverket 814 Arbetsförmedlingen 815 Försäkringskassan

18 Motpart Övriga 82 Kommuner 83 Kommunalförbund och SKL 84 Landsting/Regioner 85 Föreningar och stiftelser 86 Enskilda (personer, hushåll) 87 Privata företag 91 Företag och organisationer inom länder inom EU 92 Organisationen EU 95 Företag och organisationer inom länder utanför EU

19 Interna konton Alla interna konton är borttagna. –Skall använda samma som externa –Motpart särskiljer Ny intern motpart –Alla använder motpart 1000 för interna transaktioner. –De fyra första siffrorna i ansvaret försvinner som motpart för interna.

20 Munkedals kommuns kontoplan Insidan – Ekonomifrågor – Ekonomihandbok – Kodplan Välj vilken del av kodplanen som du är intresserade av. Konto Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Motpart

21 Utbildningsmaterial Förutom ny kodplan så kommer även utbildningsmaterial och en kontoplan där både den gamla (Kommun Bas 05) och den nya Kommun Bas 13 finns att tillgå.


Ladda ner ppt "Kommun-Bas 13 Införande i Munkedals kommun 2014-01-01."

Liknande presentationer


Google-annonser