Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På väg ut i arbetslivet 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisör.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På väg ut i arbetslivet 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisör."— Presentationens avskrift:

1 På väg ut i arbetslivet 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisör

2 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Fackförbundet – för dig som arbetar

3 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

4 Lönedumpning 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

5 Det fackliga löftet Gärna bättre aldrig sämre 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

6 Internationellt Är 10-12 timmars arbetsdag, 7 dagar i veckan med låg lön historia? 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

7 Frisörer Hur bestäms löftet idag? 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

8 Avtalsrörelse 2014 frisörer Handels krav: - Garanterade löneökningar för alla yrkesgrupper inom frisörbranschen - Utökat tjänstetidstillägg - Ökat friskvårdsbidrag/bidrag till arbetskläder - Tvåårigt avtal Frisörföretagarnas bud: - Ta bort ob-ersättningen i % till förmån för lönetillägg i fasta kronor - Ettårigt avtal 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

9 Så här blev resultatet 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Behörig frisör Basbeloppet för heltidsanställd behörig frisör är 15 000 kr/mån fr o m 1/6 2014. Arbetsprovisionen är 17,30% fr o m 1/4 2015. Försäljningsprovisionen är oförändrad och ligger på 7%. Garantilönen ökar fr o m 1/4 2015 till 22 389 kr/mån eller 129,42 kr/tim. Från och med 1/4 2015 ökar tjänstetidstillägget med till 600 kr/mån för heltidsanställd behörig frisör. Fr o m 1/6 2014 införs ett branschvanetillägg för behörig frisör som har arbetat som anställd i 5 000 timmar. Tillägget innebär att procentsatsen för arbetsprovision ökar med 0,30 fr o m 1/4 2015. Mer information finns i §6 mom 1.4 i riksavtalet.

10 Så här blev resultatet 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Obehörig frisör Basbeloppet för heltidsanställd obehörig frisör är 14 000 kr/mån fr o m 1/4 2015. Arbetsprovisionen är 7,9% fr o m 1/4 2015. Försäljningsprovisionen är oförändrad och ligger på 7%. Garantilön införs och är 15 672 kr/mån eller 90,59 kr/tim fr o m 1/4 2015.

11 Så här blev resultatet 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Trainees och elever i färdigutbildning För elev i nivå 4 gäller samma lönemodell som för obehörig frisör, dock ej försäljningsprovision. För elev i nivå 1-2 är lönemodellen oförändrad. 1/4 2015 ändrades modellen för elev i nivå 3 till fast månadslön. För heltidsanställd elev/trainee gäller följande löner: Nivå 1, 6 800 kr/mån (1/4 2015) Nivå 2, 10 750 kr/mån (1/4 2015) Nivå 3, 14 000 kr/mån (1/4 2015)

12 Stark tillsammans 154 000 medlemmar gör skillnad. Inget kommer gratis. 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

13 Den svenska modellen – lag & avtal 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 LAS – Lagen om anställnings- skydd MBL – Medbestämmandelagen FML – Förtroendemannalagen AML – Arbetsmiljölagen Studieledighetslagen Semesterlagen Diskrimineringslagen

14 Vad ska man ha i lön som frisör? 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Månadslön vid färdigutbildning på heltid Nivå 1 (0-2500 timmar/poäng)6 800 kronor Nivå 2 (2501-3500 timmar)10 750 kronor Nivå 3 (3501-4500 timmar)14 000 kronor Nivå 4 (4501-5500 timmar)14 000 + provision (7,9 %) Garanti 15 672 kronor Behörig frisör (efter godkänd gesäll)15 000 + provision (17,30 %, med branschvanetillägg 17,6 %) Garanti 22 389 kronor OB-tillägg Vardagar efter klockan 18= 50 % Lördagar mellan klockan 12-13= 70 % Lördagar efter klockan 13 samt söndagar och helgdagar= 100 %

15 Tre vägar till frisöryrket 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Gymnasieskolans hantverksprogram med frisörinriktning Privat frisörgrundutbildning som ska vara godkänd av frisörernas yrkesnämnd Företagsförlagd traineeutbildning på frisörföretag med kollektivavtal

16 Utbildningsboken 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Se till att skaffa en utbildningsbok. Kom ihåg att se till att alla timmar fylls i. Man räknar bara faktiskt arbetade timmar.

17 Det gör skillnad att göra gesällen! 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Obehörig frisör, lön enligt utbildningsavtalets nivå 4 Basbelopp14 000 kronor Arbetsprovision 3 160 kronor Försäljningsprovision 224 kronor Sammanlagd lön17 384 kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision 50 000 kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = 40 000 kronor Provisionen är 7,9% på kvarvarande summa = 3 160 kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovision Sålt produkter för 4000 kronor Minus momsen (4000*0,8) = 3200 kronor Provisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor

18 Det gör skillnad att göra gesällen! 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Behörig frisör Basbelopp15 000 kronor Arbetsprovision 6 920 kronor Summa basbelopp + arbetsprovision21 920 kronor (22 040 kronor) Garantilön22 389 kronor Försäljningsprovision 224 kronor Sammanlagd lön22 613 kronor (pga garantilön) Exempel på uträkning av arbetsprovision 50 000 kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = 40 000 kronor Provisionen är 17,30 % på kvarvarande summa = 6 920 kronor (med branschvanetillägg 17,60 % provision= 7 040 kronor) Garantilönen gäller då den är högre än basbelopp + arbetsprovision Exempel på uträkning av försäljningsprovision Sålt produkter för 4000 kronor Minus momsen (4000*0,8) = 3200 kronor Provisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor

19 Det gör skillnad att göra gesällen! 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Behörig frisör har dessutom rätt till: Branschvanetillägg Tjänstetidstillägg Arbetstidsförkortning Behörig frisör som har arbetat i 5000 timmar som anställd får ett branschvanetillägg som innebär att procentsatsen för arbetsprovisionen ökar. Arbetstagare med mer än fem tjänsteår, som behörig frisör, hos samma arbetsgivare får ett tjänstetidstillägg. Heltidsanställd behörig frisör äger rätt till som mest tio timmars betald ledighet per år och deltidsanställd behörig frisör äger rätt till motsvarande ledighet i proportion till sysselsättningsgraden.

20 Andra förmåner i frisöravtalet 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Arbetsgivaren ska erbjuda samtliga arbetstagare friskvårdsbidrag alternativt bidrag till arbetskläder eller arbetsskor. Bidraget uppgår till 2 050 kronor per år för heltidsanställd, och motsvarande andel för deltidsanställda. Parterna är överens om att arbets- givaren årligen ska erbjuda de anställda kompetensutveckling inom yrket, kundservice och ekonomi. För heltids- anställda ska kompetensutvecklingen utgöra minst två utbildningsdagar per år.

21 Saker att tänka på…. …när du ska ut och jobba. 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

22 Skriftligt anställningsbevis Jobbets viktigaste papper reglerar: Lön Anställningsform Arbetstid 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

23 Skriftligt anställningsbevis 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Förslag på anställningsbevis hittar du på www.handels.se/ung.

24 Anställningsformer Tillsvidare Provanställning Visstid - Vikariat - Säsongsanställning - Allmän visstidsanställning 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

25 Regnavtal Är det fint väder får du jobba. Regnar det får du stanna hemma. 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

26 Jobba aldrig gratis! Det är okej att prova ett jobb, men man ska alltid få betalt och ett anställningsbevis. 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

27 Svartjobb 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

28 Lönens tre delar 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

29 Vad får man skriva på Facebook? 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 ”Det jag just nu tänker skriva på Facebook, skulle jag ha skrivit det på samma sätt i en insändare till en tidning?”

30 Lojalitet för frisörer… 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Enligt frisöravtalet är det inte tillåtet att: Bedriva någon som helst egen försäljning på jobbet Utföra arbete inom yrket på sin fritid/semester Skriva av kundregister och utnyttja detta vid platsbyte/starta eget Under sin anställning annonsera om egen etablering eller byte av arbetsplats Bryter man mot detta kan man bli skadeståndsskyldig.

31 Medlemskapets värde Medlem i facket – man är stark tillsammans med andra. Gratis elevmedlemskap för dig på gymnasiet. Stöd och hjälp. 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

32 Förmån för dig som är frisör och medlem i Handels Då vi tycker att det är viktigt att så många frisörer som möjligt blir behöriga kan alla frisörer som är medlemmar i Handels vid provtillfället ansöka om 1000 kronor ur Frisörernas yrkesfond när man klarat gesällen. 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

33 Frisörarbete lika tungt för kroppen som industriarbete Ergonomiska problem är det vanligaste arbetsmiljöproblemet för frisörer. Dessutom: Allergier och överkänslighet i såväl luftrör som hud Cancerrisk Kemikalier 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

34 Under 18 år? Då gäller särskilda regler, bland annat: Äldre barn (under 16 år) får bara ha lätt och ofarligt arbete som inte innebär stort ansvarstagande. Inte arbeta i miljöer där det finns risk för våld och aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak. Ungdomar (under 18) får inte utföra arbete som innebär särskilda risker. Aldrig transportera pengar utanför arbetsplatsen. Du får inte jobba hur sent som helst eller för många timmar. 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

35 Diskriminering Får man se ut och vara som man vill? Hur mycket diskriminering ska man behöva stå ut med? 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

36 A-kassan En försäkring vid arbetslöshet som du själv väljer att gå med i. Vad hade hänt om den inte fanns? 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

37 Checklistan Kollektivavtal Anställningsbevis Lönebesked Arbetsintyg Försäkringar Semesterersättning Bli medlem – gratis elevmedlemskap 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

38 Hit kan du vända dig om du har frågor Handels Direkt, facklig rådgivning varje vardag mellan 8-18. 0771-666 444 Följ oss på Facebook; facebook.com/ handelsfacket Twitter @handels_facket handels.se 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Foto: David Bicho, Stock.XCHNG.

39 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444


Ladda ner ppt "På väg ut i arbetslivet 2015-08-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisör."

Liknande presentationer


Google-annonser