Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMMANFATTANDE REDOVISNING av Befolknings- och flyttningsstatistik för Tranås Kommun Februari 2015 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 resp. flyttningsstatistik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMMANFATTANDE REDOVISNING av Befolknings- och flyttningsstatistik för Tranås Kommun Februari 2015 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 resp. flyttningsstatistik."— Presentationens avskrift:

1 SAMMANFATTANDE REDOVISNING av Befolknings- och flyttningsstatistik för Tranås Kommun Februari 2015 Analyshuset Befolkningsstatistik resp. flyttningsstatistik för… Befolkningsreducering (avlidna, utflyttade) Befolkningstillskott (födda, inflyttade) Befolkningsökning/ -minskning (18043 inv) 2010 (18119 inv) 2011 (18108 inv) 2012 (18145 inv) 2013 (18197 inv) 2014 (18416 inv) Ökning ind. = ca 60/år

2 Analyshuset Befolkningsstatistik för… Tranås befolkningsutveckling Sid 2 Födda resp. avlidnaIn- resp. utflyttade Tillskott/underskott under perioden Inflyttade Utflyttade Nettotillskott/ underskott Totalt +350 individer Födda Avlidna Nettotillskott/ -underskott

3 Analyshuset Befolkningsstatistik för… Tranås befolkningsutveckling Sid 3 Inflyttade Utflyttade Netto in-/ utflyttade Födda Avlidna Netto födda/ avlidna Befolknings- förändring

4 Analyshuset Befolkningsstatistik för… DEL 2 Befolkningsstatistik för Tranås Kommun Förändringsindex 1) inom olika invånargrupper Kön Ålder Civilstånd Ursprung Utbildning Inkomst Sysselsättning Boendeform Perioden ) Förändringsindex = Ökning/minskning av gruppens andel av befolkningen. Ett index >100 innebär en ökning och ett index <100 en minskning under perioden.

5 Analyshuset Befolkningsstatistik för… Förändringsindex – ökning/minskning Rangordning av de olika invånargrupperna 1-37 utifrån utvecklingen i andelen av totalbefolkningen Bilaga Sid 4

6 Analyshuset Infyttningsstatistik för… DEL 3 Flyttningsstatistik för Tranås Kommun Perioden

7 Analyshuset Flyttningsstatistik för… In- och utflyttning – totalt under senaste 4-årsperioden Inflyttning - andel varifrån Inom länet 23% Från annat län 65% Invandring 12% Utflyttning - andel vart Inom länet 23% Till annat län 70% Utvandring 7% Totalt Inom länet Annat länIn-/utvandring Antal individer ”Flyttningsnetto” – summan av in- resp. utflyttning Inflyttade Utflyttade Sid 5

8 Analyshuset Flyttningsstatistik för… In- och utflyttning – i olika invånarkategorier under senaste 4-årsperioden Rangordning av invånaregrupper efter ”flyttningsnetto” 1) inom resp. kategorigrupp Sid 6 1)Flyttningsnetto = summan av in- och utflyttningen, dvs förändringen av antalet invånare genom in- och utflyttning under hela perioden )Flyttningskvot = flyttningsnettot i förhållande till antalet individer i gruppen (2008)

9 Analyshuset Flyttningsstatistik för… In- och utflyttning – i olika invånarkategorier under senaste 3-årsperioden Rangordning av invånaregrupper efter ”flyttningsnetto” 1) inom resp. kategorigrupp Sid 7 1)Flyttningsnetto = summan av in- och utflyttningen, dvs förändringen av antalet invånare genom in- och utflyttning under hela perioden )Flyttningskvot = flyttningsnettot i förhållande till antalet individer i gruppen (2008) In- och utflyttning – i olika invånarkategorier under senaste 2-årsperioden Rangordning av invånaregrupper efter ”flyttningsnetto” 1) inom resp. kategorigrupp

10 Analyshuset Befolkningsstatistik för… Belysning av intressanta åldersgrupper *) Flyttningskvot = flyttningsnettot i förhållande till antalet individer i gruppen (2008) Sid 8 Flyttning bland individer i olika åldersgrupper år år år år år år inv inv.2073 inv.5790 inv. Antal invånare 2008 Förändring t o m 2012 ”Flyttningskvot” * +2,7-4,0+3,9+0,9 Inflyttare : -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare : - Totalt - Män - Kvinnor Netto Inflyttare : -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare : - Totalt - Män - Kvinnor Netto inv. +3, inv. +1,4 Inflyttare : -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare : - Totalt - Män - Kvinnor Netto Netto Inflyttare : -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare : - Totalt - Män - Kvinnor Netto Inflyttare : -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare : - Totalt - Män - Kvinnor Netto Inflyttare : -Totalt - Män - Kvinnor Utflyttare : - Totalt - Män - Kvinnor


Ladda ner ppt "SAMMANFATTANDE REDOVISNING av Befolknings- och flyttningsstatistik för Tranås Kommun Februari 2015 Analyshuset Befolkningsstatistik 2009-2012 resp. flyttningsstatistik."

Liknande presentationer


Google-annonser