Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

N.N Dataflödet från manual till användning Datafångst Validering Lagring, Fil-arkiv Data- läggning Manual, Metod API producent API konsument Leverans StnRegKemRegMetodRegDyntaxaToBSVARAnläggn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "N.N Dataflödet från manual till användning Datafångst Validering Lagring, Fil-arkiv Data- läggning Manual, Metod API producent API konsument Leverans StnRegKemRegMetodRegDyntaxaToBSVARAnläggn."— Presentationens avskrift:

1 N.N Dataflödet från manual till användning Datafångst Validering Lagring, Fil-arkiv Data- läggning Manual, Metod API producent API konsument Leverans StnRegKemRegMetodRegDyntaxaToBSVARAnläggn. Natur- vårdsreg. m fl. (VICNatur) Datavärdens API:er REST, JSON WMS, WFS, SOS KML, XML, CSV PDF DOWNLOAD

2 Utförare Datavärd DatafångstLeveransValidering Lagring, filarkiv Datalägg- ning API, producent Datavärdskap 2.0 DV-processer harmoniserar med SLUs datahanteringsprocesser: Mottagande och leveranskontroll (Ta emot) Lagring (Lagra) Tillgängliggörande (Tillhandahålla) Styr och Stöd för avtalshantering, dokumentation och systemförvaltning

3 Men inom NV/HaV:s datavärdskap: Mottagningskontroll kan ske med extern valideringstjänst Risk för oönskad redundans i lagring Användning av utpekade masterdata för samanalys (stationsregister, DynTaxa, SVAR) Tillgängliggörande som öppna data helst via API:er (men OK med webbsida) Ingår bearbetning för rapportering i vissa fall Expertrollen mer otydlig jmf tidigare: Ingen uttalad supportfunktion samt ’ensidig’ målbeskrivning…...

4 Mål med DV:skap ’……utgör en nationell nod som samförvaltar mätdata från olika beställare med syfte att samordna resurser effektivt och möjliggöra samutvärderingar av likartade datamängder.’

5 Indelningsgrunder för DV Vad som provtas (mark, vatten, skog…) Vad som mäts (pH, artförekomst….) Sakområde (jordbruk, landskap, vattenmiljö……) Hur insamling görs (sampling design …) Vad som tillhandahålls tillsammans Vad som lagras tillsammans Tekniska lösningar för datahantering (databaser, tjänster…..) …………………

6

7 BAKGRUND – NATURVÅRDSVERKET ÄR: Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency 7 Miljöinformationsprocessen


Ladda ner ppt "N.N Dataflödet från manual till användning Datafångst Validering Lagring, Fil-arkiv Data- läggning Manual, Metod API producent API konsument Leverans StnRegKemRegMetodRegDyntaxaToBSVARAnläggn."

Liknande presentationer


Google-annonser