Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Overview  Long-term monitoring of soil conditions  Forest land, wetlands and pasture  Recurrent inventory with 10 year interval  Co-ordinated with.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Overview  Long-term monitoring of soil conditions  Forest land, wetlands and pasture  Recurrent inventory with 10 year interval  Co-ordinated with."— Presentationens avskrift:

1 Overview  Long-term monitoring of soil conditions  Forest land, wetlands and pasture  Recurrent inventory with 10 year interval  Co-ordinated with the Swedish NFI  Since 1983 Data collection  Field observations (20 000 plots)  Humus soil sampling (10 000 plots)  Mineral soil sampling (4 500 plots)  2 000 soil samples annually  12 000 chemical analyses annually Applications  Evaluations of environmental objectives  International reporting  Research Permanent ”tracts” NATIONAL ENVIRONMENTAL MONITORING COMMISSIONED BY THE SWEDISH EPA 600 – 1200 m The Swedish Forest Soil Inventory

2 Genomförande Utbildning & förberedelser Fältarbete – inventering & markprovtagning Provhantering – registrering, torkning & behandling Kemiska analyser Databearbetning – rättning, bearbetning & inläsning i databas Resultatproduktion Dataflöde

3 Datalagring – teknik och rutiner Datainsamlingsprogram Skog&mark inkl. SQL-databas med ”domänregler” Destinat – årsdatabas med fältdata Delad med RT SQL-server (domänregler samma som fältdatasamlare) Felrapporter Rättning via rättningsdator (samlare) Överföringsrutiner ETL-rutiner från destinat (IT) Kemidata egen överföring Slutdatabas – MiBas SQL-server Driftsatt 2014 Identiteter harmoniserade med RT:s databas (RTBAS)

4 Tillgängliggörande - teknik & rutiner Markinfo (befintlig version sedan ca 1998) Nedladdning av tabeller (.txt) Beräkning av statistik (interaktiv) Direkt åtkomst för användare inom SLU (ej externa användare) Databeställningar Kolrapporteringen-SMED => interna utförare Miljömålsuppföljning => interna utförare

5 Beskrivande texter Kartor Egna beräkningar Nedladdning av data www-markinfo.slu.se Beskrivande texter Kartor Egna beräkningar Nedladdning av data www-markinfo.slu.se Markinfo Ett informationssystem om skogsmark med data från Markinventeringen

6 Begränsningar & behov av utveckling Sekretess för koordinater (RT:s permanenta provytor) Nedladdningstjänst ej uppdaterad med nya data Beräkningstjänster ej uppdaterade med nya data Kartvisningstjänst i behov av utveckling Nytt Markinfo under utveckling


Ladda ner ppt "Overview  Long-term monitoring of soil conditions  Forest land, wetlands and pasture  Recurrent inventory with 10 year interval  Co-ordinated with."

Liknande presentationer


Google-annonser