Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSA Integration 1. © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSA Integration 1. © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template 2."— Presentationens avskrift:

1 HSA Integration 1

2 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template 2

3 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template SE SLL VGR ÖLL Vårdgivare 1 Vårdgivare 2 Vårdgivare 3 Vårdgivare 4 Exempel på HSA Organisationsträd

4 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Samtyckestjänst - Nationellt Samtyckestjänst – Lokalt Örebro Routing för samtyckestjänster SE SLL VGR ÖLL Vårdgivare 1 Vårdgivare 2 Vårdgivare 3 Vårdgivare 4

5 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template NPÖ - Nationellt Lokal Örebro konsument Behörighet för konsumenter av samtyckestjänsten Lokal VGR konsument SE SLL VGR ÖLL Vårdgivare 1 Vårdgivare 2 Vårdgivare 3 Vårdgivare 4

6 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template SE SLL Vårdgivare 2 NPÖ – Nationellt Samtyckestjänst – Nationellt Tjänste- plattformen Tjänste- plattformen Samtyckestjänst – Nationellt Samtyckestjänst – Nationellt NPÖ – Nationellt NPÖ – Nationellt LogicalAdress = Vårdgivare 2

7 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template SE ÖLL Vårdgivare 4 NPÖ – Nationellt Samtyckestjänst – Lokalt Örebro Tjänste- plattformen Tjänste- plattformen Samtyckestjänst – Örebro Samtyckestjänst – Örebro NPÖ – Nationellt NPÖ – Nationellt LogicalAdress = Vårdgivare 4

8 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template SE VGR Vårdgivare 1 Lokal VGR konsument Samtyckestjänst – Nationellt Tjänste- plattformen Tjänste- plattformen Samtyckestjänst – Nationellt Samtyckestjänst – Nationellt Lokal VGR konsument LogicalAdress = Vårdgivare 1

9 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template SE SLL Vårdgivare 2 Lokal VGR konsument Samtyckestjänst – Nationellt Tjänste- plattformen Tjänste- plattformen Samtyckestjänst – Nationellt Samtyckestjänst – Nationellt Lokal VGR konsument LogicalAdress = Vårdgivare 2

10 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template SE ÖLL Vårdgivare 4 Lokal ÖLL konsument Samtyckestjänst – Lokalt Örebro Tjänste- plattformen Tjänste- plattformen Samtyckestjänst – Örebro Samtyckestjänst – Örebro Lokal ÖLL konsument LogicalAdress = Vårdgivare 4

11 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template SE SLL Vårdgivare 2 Lokal ÖLL konsument Samtyckestjänst – Nationellt Tjänste- plattformen Tjänste- plattformen Samtyckestjänst – Nationellt Samtyckestjänst – Nationellt Lokal ÖLL konsument LogicalAdress = Vårdgivare 2

12 TAK Filter för EI 12

13 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Consumer System C Other Consumer Systems… Filter EI Update Notifications Utan filter-funktion… Consumer System A EI Process Notification() GetSubjectOf CareSchedule() Update() 1 3 4 GetUpdates() Source System B Service Domain: crm:scheduling Categorization: Booking or Invitation Process Notification()

14 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Filter EI Update Notifications Utan EI och notifieringar först… Consumer System A GetSubjectOf CareSchedule() Source System B Service Domain: crm:scheduling Categorization: Booking or Invitation

15 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Filter EI Update Notifications Med EI och notifieringar… GetLogicalAddressees ByServiceContract() Consumer System A TAK EI Process Notification() GetSubjectOf CareSchedule() Update() 1 2 3 4 GetUpdates() Source System B Service Domain: crm:scheduling Categorization: Booking or Invitation

16 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Filter EI Update Notifications GetLogicalAddressees ByServiceContract() Consumer System A TAK EI Process Notification() GetSubjectOf CareSchedule() Update() 1 2 3 4 GetUpdates() Source System B Service Domain: crm:scheduling Categorization: Booking or Invitation Kan vi automat-registrera EI prenumeranter på blankett D när dom registreras som konsumenter?

17 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Filter EI Update Notifications – Blankett D Etablera Samverkan Befintliga fält: Tjänstedomän: crm:scheduling Tjänster: ALLA Producentsystemets HSA-id: Source System B Konsumentsystemets HSA-id: Consumer System A Informationsägande verksamheter: Logiska adressater… (verksamhetsbaserad eller systemadresserad) Consumer System A GetSubjectOf CareSchedule() Source System B Nya fält: Etablera EI Update Notifications: True | False Kategorier: Booking och/eller Invitation ProcessNotification producent HSA-id: Samma som Konsument HSA-id (om inget annat anges) URL: URL för att ta emot anrop från EI till ProcessNotification – tjänsten.

18 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Filter EI Update Notifications – Nya fält i blankett D fyller på TAK’en Nya fält: Etablera EI Update Notifications: Om True, annars inget av nedanstående… Kategorier: Booking och/eller Invitation ProcessNotification producent HSA-id: Samma som Konsument HSA-id (om inget annat anges) URL: URL för att ta emot anrop från EI till ProcessNotification – tjänsten. Consumer System A EI Process Notification() Ny ProcessNotification producent skapas EI som ProcessNotification konsument skapas, om den tidigare inte fanns Routing och behörighet för EI sätts upp mot ProcessNotification producents HSA-id som logisk adressat (dvs systemadressering) Producentens HSA-id måste reggas som en logisk adressat Filter-information för domän och kategorier sätts på routing eller behörighet (oklart var den passar bäst i nuläget) TAK: Routing/behörighets-information behöver utökas med filter-information för domän och kategorier

19 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Filter EI Update Notifications – Reflektioner för framtiden… Nya fält: Etablera EI Update Notifications: Om True, annars inget av nedanstående… Kategorier: Booking och/eller Invitation ProcessNotification producent HSA-id: Samma som Konsument HSA-id (om inget annat anges) URL: URL för att ta emot anrop från EI till ProcessNotification – tjänsten. Not #1: Att skapa routing och behörighetsinformation verkar i sig vara ett onödigt steg. Om ett tjänstekontrakt kunde markeras som att använda systemadressering så skulle man varken behöva routing (skall självklart gå till systemet som har HSA-id’t) eller behörighetskoll Behörighetskontrollen är ju tänkt att vara på verksamhetsnivå vilket inte gäller när det systemadresserat. Behörighet kan källsystemet sköta själva och gör redan i stor utsträckning (standard för not-authorized felmeddelande för producenter behövs i RIV-TA då eller?). Not #2: Fast vi måste ha kvar behörigheten ändå, det är ju så man talar om vem som är prenumerant på vilken EI instans i dagsläget… Not #3: Om routing information tas bort framöver för systemadressring så får filter informationen flyttas till tjänstekomponent-objektet i modellen istället.

20 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Filter EI Update Notifications Med EI och notifieringar… GetLogicalAddressees ByServiceContract() TAK EI TK: Nya fält med filter-information (domän och kategorier) i GetLogicalAddresseesByServiceContract() Påverkar VP och TAK

21 © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template Filter EI Update Notifications Med EI och notifieringar… Consumer System A EI Process Notification() Med hjälp av de nya filter-information (domän och kategorier) kan nu EI’s publiceringssteg avgöra om en ProcessNotification – producent skall få en notifiering eller inte. EI: Ny filtreringslogik

22 Anropsbehörighet och ursprunglig avsändare 22

23 VP behörighetsmodell Nationell Tjänste- plattform NTjP certifikat Tjänste- producent Server certifikat Tjänste- konsument Regional Tjänste- plattform Klient certifikat RTjP certifikat Ursprungs- HSA-ID Request RTjP- HSA-ID NTjP- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID RTjP TAK Db Behörighet Ursprungs- HSA-ID NTjP TAK Db Behörighet RTjP- HSA-ID

24 Agg Tjänst behörighetsmodell Nationell Tjänsteplattform Tjänste- producent Server certifikat Tjänste- konsument Regional Tjänste- plattform Klient certifikat RTjP certifikat Ursprungs- HSA-ID Request RTjP- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID RTjP TAK Db Behörighet Ursprungs- HSA-ID NTjP TAK Db Behörighet RTjP- HSA-ID NTjP certifikat NTjP- HSA-ID Aggregerande Tjänst Behörighet Ursprungs-HSA-ID???

25 1. Konsument – NTjP (VP) - Producent Tjänste- producent Server certifikat Tjänste- konsument Klient certifikat Ursprungs- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID NTjP TAK Db Behörighet Ursprungs- HSA-ID Nationell Tjänsteplattform NTjP certifikat NTjP- HSA-ID Virtuell Tjänst Behörighet Ursprungs-HSA-ID

26 2. Konsument – RTjP (VP) - NTjP (VP) - Producent Nationell Tjänsteplattform Tjänste- producent Server certifikat Tjänste- konsument Regional Tjänsteplattform Klient certifikat RTjP certifikat Ursprungs- HSA-ID Request RTjP- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID RTjP TAK Db Behörighet Ursprungs- HSA-ID NTjP TAK Db Behörighet RTjP- HSA-ID NTjP certifikat NTjP- HSA-ID Virtuell Tjänst Behörighet RTjP-HSA-ID Virtuell Tjänst Behörighet Ursprungs-HSA-ID

27 3. Konsument – RTjP (VP) – NTjP (VP) - RTjP (VP) - Producent Regional Tjänsteplattform #2 Tjänste- producent Server certifikat Tjänste- konsument Nationell Tjänsteplattform Klient certifikat NTjP certifikat Ursprungs- HSA-ID NTjP- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID NTjP TAK Db Behörighet RTjP-1- HSA-ID RTjP #2 TAK Db Behörighet NTjP-HSA-ID RTjP #2 certifikat RTjP-2- HSA-ID Virtuell Tjänst Behörighet NTjP-HSA-ID Virtuell Tjänst Behörighet RTjP-1-HSA-ID RTjP #1… RTjP #1 certifikat RTjP-1- HSA-ID

28 1. Konsument – NTjP (VP - AgP – VP – EI) Tjänste- konsument Klient certifikat Ursprungs- HSA-ID Request NTjP TAK Db Behörighet Ursprungs-HSA-ID NTjP-HSA-ID Nationell Tjänsteplattform NTjP certifikat NTjP- HSA-ID Virtuell Tjänst Behörighet Ursprungs-HSA-ID Aggregerande Tjänst Virtuell Tjänst Behörighet NTjP-HSA-ID Engagemangs Index NTjP EI Db

29 2. Konsument – NTjP (VP - AgP - VP) – Producent Tjänste- producent Server certifikat Tjänste- konsument Klient certifikat Ursprungs- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID NTjP TAK Db Behörighet Ursprungs- HSA-ID Nationell Tjänsteplattform NTjP certifikat NTjP- HSA-ID Virtuell Tjänst Behörighet Ursprungs-HSA-ID Aggregerande Tjänst Virtuell Tjänst Behörighet Ursprungs-HSA-ID

30 3. Konsument – RTjP (VP) – NTjP (VP - AgP - VP) – Producent Tjänste- producent Server certifikat Regional Tjänste- plattform Klient certifikat RTjP- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID NTjP TAK Db Behörighet RTjP- HSA-ID Nationell Tjänsteplattform NTjP certifikat NTjP- HSA-ID Virtuell Tjänst Behörighet RTjP-HSA-ID Aggregerande Tjänst Virtuell Tjänst Behörighet RTjP-HSA-ID Tjänste- konsument Klient certifikat Ursprungs- HSA-ID Request HTTP header Ursprungs- HSA-ID

31 Federation av tjänSteplattformar och verksamhetsbaserad adressering 31

32 Regional Tjänste- plattform Nationell Tjänste- plattform Tjänste- producent Tjänste- konsument

33 Regional Tjänste- Plattform AAA Nationell Tjänste- plattform Tjänste- producent Tjänste- konsument Regional Tjänste- Plattform BBB Journalsystem AAA Journalsystem BBB Leverantör ASB tjänsteplattform

34 Original sender id 34

35 Tjänste- konsument Certifikat HSA-ID-TK Request Regional Tjänste- plattform Certifikat HSA-ID-RTjP Nationell Tjänste- plattform Certifikat HSA-ID-NTjP Tjänste- producent Certifikat HSA-ID-TP Request HTTP header original-sender= HSA-ID-TK Request HTTP header original-sender= HSA-ID-TK

36 Nationell Tjänsteplattform VP AgTjVP EI VP Tjänste- producent Certifikat HSA-ID-TP Request HTTP header x-rivta- original-sender= HSA-ID-TK Request HTTP header x-vp-sender= HSA-ID-TK Request HTTP header x-vp-sender= HSA-ID-TK Request HTTP header x-vp-sender= HSA-ID-NTjP Certifikat: HSA-ID-NTjP Tjänste- konsument Certifikat HSA-ID-TK Request Original sender id TK  NTjP  TP Aggregerande tjänst kan göra behörighets- kontroll på ursprungsavsändaren TAK Behörighet HSA-ID-TK

37 Tjänste- konsument Certifikat HSA-ID-TK Request Regional Tjänste- plattform Certifikat HSA-ID-RTjP Request HTTP header x-rivta- original-sender= HSA-ID-TK Nationell Tjänsteplattform VPAgTjVP EI VP Tjänste- producent Certifikat HSA-ID-TP Request HTTP header x-rivta- original-sender= HSA-ID-TK Request HTTP header x-vp-sender= HSA-ID-RTjP Request HTTP header x-vp-sender= HSA-ID-RTjP Request HTTP header x-vp-sender= HSA-ID-NTjP Certifikat: HSA-ID-NTjP Original sender id TK  RTjP  NTjP  TP TAK Behörighet HSA-ID-TK TAK Behörighet HSA-ID-RTjP Aggregerande tjänst kan INTE göra behörighetskontroll på ursprungsavsändaren

38 EI/AgP – noder med lokal VP instans 38

39 Anrop till EI Update tjänst med lokal VP på EI - node NTjP VP EI VP Tjänste- konsument (Källsystem) Tjänste- producent (Prenumerant) VP - node EI/AgP - node Anrop till EI’s Update tjänst Anrop till EI’s prenumeranter mha tjänsten ProcessNotification Tjänste- producent (Prenumerant) Tjänste- producent (Prenumerant)

40 Anrop till Aggregerande tjänst med lokal VP på EI - node NTjP VP AgTj VP EI VP Tjänste- konsument Tjänste- producent Tjänste- konsument VP - node EI/AgP - node Anrop till Aggregerande tjänst Anrop till enskild tjänsteproducent

41 Web App Arkitektur 41

42 Support Aktörer Admin applikatio n 2nd line support Resurslage r ActiveMQ HTML5 Single page GUI REST API Resursintegration Autentisering/A uktorisering Auditloggning WAR HTTP MySQL SQL Server User store

43 Klientlage r AngularJS Bootstrap Restangular Resurslage r Spring JDBC Template Serverlage r Spring security Spring MVC Spring JMS Spring Boot


Ladda ner ppt "HSA Integration 1. © 2012 Callista Enterprise | www.callistaenterprise.seTitle – edit in template 2."

Liknande presentationer


Google-annonser